Turmål

Byhagan 8 besøk 50 poeng
Utgangspunktet for denne turen er parkeringsplassen på Klevfos.
Følg gangvegen gjennom rundkjøringen og vegen veidere mot by gård. Følg skilting og blåmerkink mot "Hørsand bru". Sjekkes inn på kommunegrensa mellom Løten og Stange. På turen går du forbi gravfletet på By, som er et av de største i innlandet. Turen kan fint forlenges inn på Ilsengstiene, langs idylliske svartelva.
Domkirkeodden 13 besøk 50 poeng
Turmål ligger mellom domkirkeruinene og jernbanemuseet i Hamar. Turen kan du gå langs stranden eller på veien utenfor museums plassen.
En fint tips er også å gå/jogge ut til Jesnesstranden fra punket og tilbake. Dette er en fin tur på ca 7 km.
Finstadgardshøgda 1 besøk 50 poeng
Turen kan gås med utgangspunkt fra Arnstadkoia og er da på ca 5 km.
Derfra følges merket sti mot Veensetra og videre mot Svartskogkoia.
God tur!
Finstadrunden 38 besøk 50 poeng
Runden er på ca 4 km og går om Bergum, via ådalsbrukvegen. Fortsett over Finstadvegen. Posten finner du langs skogstien ned mot Klevfoss/ådalsbruk, ca 50 meter fra Finstadvegen.
Fortsett videre til Bergvegen og mot Løten/Bergum tilbake til utgangspunktet.
Hølmyrkoia 11 besøk 50 poeng
Utgangspunktet for turen er flystripen i Mosjømarka. Følg Østvagvegen fra Løten sentrum øvstover og videre Mosjovegen inn i skogen.
FIn tur med barn!
Ilsengstiene/svartelva 7 besøk 50 poeng
Posten kan sjekkes inn der Gaustadvegen krysser svartelva. Turen kan man gå som en del av "svartelvarunden" og på ut.no finner du en hel beskrivelse som vi gjengir kort her.
"Start med å gå over Horne bru til sentrumssiden og så til høyre inn Elvevegen og rett inn på trivelig sti som går i spennende løvskogsmiljø langs Svartelva og forbi den gamle danseplassen Skogstad der det også er gamle brukar. Så forlater man elva og går mot sørsiden av bebyggelsen - og på kanten av en gammel kvennveit. Mulig å gå innom Sløyfa lekeplass." Hentet fra UT.no. "Svartelvarunden"
Joker Brenneriroa 139 besøk 50 poeng
Fin tur fra sentrum og til Joker i Brenneriroa. Turen går langs gangvei og kan både gjøres til fot og med sykkel. 5 km tur- retur sentrum.
Jordbærkirka 2 besøk 50 poeng
Ett mål med super utsikt. Les historien til Jordbærkirka. her: http://www.vallsetkulturstier.no/skberget.html
Jønsrud runden 4 besøk 50 poeng
En grei tur på litt under 5 km ved Jønsrud. Turen går både langs veier og i skauen. Startspunktet er ved Jønsurd skole og avluttes der også. Ganske lett tereng, men med en to meter bred elv som må krysses på steiner. Veldig fin å gå om sommeren, men fungerer også om vinteren så lenge det ikke er for mye snø.
Tekst hentet fra ut.no
Kirkeruinene på Rokoberget 3 besøk 50 poeng
Utgangspunktet for turen er brua ved Oset(Rokosjøen camping).
Følg vegen videre oppover Rokoberget til fots. Ved første skogsbilveg til høyre går det merket sti (Rondanestien) til toppen av Rokoberget.
Flott utsikt. Turne er på ca 5 km tur/retur.
Klevbakken/Bergum - skogsrunde 51 besøk 50 poeng
Posten ligger langs skogstien mellom klevbakken og trosthol. Stien er merket og kan gås fra både Ådalsbruk og fra Bergum.
Går du fra Bergum følg skilting Klevfos. Går du fra Ådalsbruk/klevfos følges skilting Bergum. Blåmerket sti.
Posten er på Ådalsbruk siden og ligger i krysset der man kan ta opp til gapahuken.
Køffrunden 22 besøk 50 poeng
Posten befinner seg 200 m fra Budorvegen, langs merket sti for "kom i form" løypene. Her er det flere merkede stier man kan velge å gå. Det er godt merket, men kan nok være vått frem til uti mai.
Velger du å starte ved gamle Køff bygget og følger merket sti for "kom i form" er ruten på ca 7 km, du sjekker vi på posten etter å ha krysset budor veien.
Turen kan finnes på ut.no og heter "Rundtur fra Brenneriroa"
Mattisrud 4 besøk 50 poeng
Utgangspunktet for turen er Mattisrud. Følg Budorvegen nordover fra krysset i Brenneriroa. Rett etter bompassering ta til venstre veg merket Mattisrud.
Minnesteinen på Ekromsmyra 9 besøk 50 poeng
Utgangspunktet for denne turen er Myklegardveiservice (Esso bensinstasjon). Stien følger vegen nordover fra Myklegard.
Mosjøkoia 13 besøk 50 poeng
Posten kan sjekkes inn ved selv koien. Utgangspunkt for tur kan være flystripen, der det går blåmerket sti inn til koia. Tur retur 6 km. På vinteren kan kan pilke på Mosjøen. Koien er åpen og det er en fin bålplass rett ved vannet.
For turforslag anbefaler vi ut.no
Mosjømarka -Tjennrunden 2 besøk 50 poeng
Flyplassenvegen nord for Grefsumkrysset, øst for Løten sentrum. Kjøre bil eller sykle til Grefsumkrysset som er der man må betale bomavgift inn i almenningens veisystem. Greit å parkere der.Turen starter der Tjennstien krysser Flyplassvegen vel 1,5 km nord for Grefsumkrysset. Stien følges østover ca. 400 m til et stidele. Her tas stien til venstre. Etter ca. 300 m passerer stien over en liten furukolle med flott utsyn over Rosettjernet. For kart gå til ut.no ( mosjømarka tjennrunden)
Beskrivelse hentet fra ut.no
Rustadrunden 33 besøk 50 poeng
En del av turtilbudet ”Løtenrunden”. Gang-/sykkelveg til Bergumfeltet. Kulturlandskap forbi Hommerstad, Rustads store og Skøien. Innskjekk mellom skøyen og Storrudstad. Langs Vingerjessa nordover og inn på lysløypa. Skiltet og delvis merket. Blåmalte stolper i skogsmark og kulturlandskap. Utgangspunkt: Løtenhallen
Stange Kongsrud 2 besøk 50 poeng
Stien er merket Storsvea - Kongsruid - Kvennstugua. Denne turen kan gås både fra Katthølet og fra Fossberget.
For mer info ta med kart, eller søk på Ut.no.
Stange - Farmenkoia 4 besøk 50 poeng
Posten ligger langs ilsengstienen og innsjekking ved Farmenkoia.
Starten for turen går fra Ilseng idrettspark. Gå på venstre side av fotballbana og inn i skogen på Farmenmoen. Følg så skilting til Farmenkoia.
Steinringen ved Ven 46 besøk 50 poeng
Utgangspunktet for turen er å parkere ved Løten Kirke. Følg skilting og merking "kirkerunden /steinringen" som er en del av de merkede stiene i Løten sentrum.
Søsverunden - Skogbygda 3 besøk 50 poeng
Runden går på grus og asfalt. Den er ca 5 km slik den er merket på kartet i appen. Her han kan sykle, gå eller jogge.
Takk til Elin og Ann Kristin for forslag.
Tren Løten 402 besøk 50 poeng
Innsjekk ved Tren Løten. Gjøres i forbindelse med trening hos oss eller som en del av runden om Østvangskolen. 2 km runde.
Ullermyr/Karudhagan 25 besøk 50 poeng
Posten kan du sjekken i på ved jernbaneovergangen ifm at du går karudrunden feks. Dette er en sentrumsnær runde som er merket med blått og skilt.
Østroarunden/Dyri 47 besøk 50 poeng
Punktet for denne posten ligger mellom Rokosjøvegen og Østroavegen.
Dette er en fin runde som passer både på sykkel og til fots. Går man hele runden om østvangvegen er den på ca 9 km.
Punktet kan også sjekkes inn på dersom man går Løten runden(merket sti), å vil være fin da det tørker opp litt i skogen.
Åsbygdarunden 3 besøk 50 poeng
Fin runde på 50/50 asfalt og grus.
Posten ligger ca 500 i fra låst bom og kan ikke nås med bil.
Hele runden er på ca 12 km og posten er en avstikker ved Åsvegen.
Dersom du ønsker å ta posten som en tur med barn ligger posten langs en grusvei og kan fint gås med barn. Den vil da bli 1 km fra tur/retur fra veien.