Turmål

Aunvatnet 72 besøk 30 poeng
Veibeskrivelse
Fra sentrum av Høylandet kjører man FV 17 3,2 mil til Kongsmoen. Her tar man av mot Aunet. Kjør ca 2 km og ta av til høyre. Kjør og parker ved grustaket.

Turbeskrivelse
Grusvei inn til et utsiktpunkt mot Aunvatnet.

Lengde
900 meter

Foto: Inger Sofie Aune Johannessen
Drageid 108 besøk 30 poeng
Veibeskrivelse
Kjør FV17 1 mil fra Høylandet sentrum til Vassbotna. Svinav over brua og opp til høyre til Drageid. Parker ved Drageid kapell.

Turbeskrivelse
Gå kammen merket på kartet til det gamle vannhuset. Gå så nedover mot Grongstadvatnet og så blir det en rundtur.

Lengde
760 meter en vei, 1,6 km rundløype

Foto: Mona Renate Eid
Fiskløysvatnet 38 besøk 100 poeng
Veibeskrivelse
Kjør fra Høylandet sentrum til Flaat (ca 1 mil) Ta av avkjørsel fra FV17 til FV415 mot Hognes. Følg grusveien forbi siste bebyggelse. Oppstart ved Sortstranda.

Turbeskrivelse
Følger først en traktorvei over en bru som krysser en elv. Følg deretter en myr bortover, før det går svært bratt oppover. Bratt en lengre strekning. Myrlent og bløtt hele veien til toppen. God utsikt fra toppen. Ganske tung

Lengde
2,2 km

Foto: Anna Hognes
Flakkan naturreservat 294 besøk 20 poeng
Veibeskrivelse
Kjør ca 7 km nordover på FV 17 til Mjøsundet. Der er det en fin rasteplass, og Falkkan naturreservat ligger 100 m unna rasteplassen.

Turbeskrivelse
Våtmarksområdet Flakkan er et todelt vatn med stor gjennomstrømming. Landskapet preges av to elver som bukter seg gjennom et flatt landskap med store myrflater og flere dannelser av kroksjøer. Våtmarksområdet er hjem til et rikt mangfold flora og fauna, og er å regne som svært vakker.

Lengde
120 m

Foto: Høylandet kommune
Frisbeegolfbanen 194 besøk 30 poeng
Veibeskrivelse
Kjør fra Høylandet sentrum mot Namsos og ta til høyre like etter skolen, mot Grongstadfossen. Sving av lengre opp i bakken, til venstre. Parker ved Skistu.

Turbeskrivelse
Turen går i lysløypa og gjennom Frisbeegolfbanen til korg nr 11. På denne turen er det muligheter til å spille frisbeegolf og gapahuk der man kan ta en rast.

Lengde
Runden er på 1,2 km

Foto: Hållingen Frisbeegolf
Grongstadfossen 439 besøk 20 poeng
Veibeskrivelse
Kjør sørover fra Høylandet sentrum og sving opp til høyre etter skolen, det er skiltet til Grongstadfossen fra avkjørselen.

Turbeskrivelse
Grongstadfossen ligger bare 100 meter unna parkeringsplassen. Grongstadfossen er Høylandets største foss. Den har et fall på 75 meter og har til tider mektige vannføringer. Som en del av den lakseførende elva Nordåa utgjør den en viktig del av Høylandsvassdraget. Grongstadfossen var allerede fra 1500-tallet hjem til kvernbruk og fra 1700-tallet var det en oppgangssag der. Slike førmoderne teknologiske anordninger var viktige byggesteiner i utviklingen av Høylandet som lokalsamfunn og det norske samfunnet som helhet. Rundt 1860 ble det bygd tømmerrenne for fløting ved Grongstadfossen. På begynnelsen av 1900-tallet bygde Høylandet kommune kraftverk i Grongstadfossen, som sto ferdig sommeren 1916. Kraftstasjonen i Grongstadfossen var i drift frem til den brant ned 9. april 1940.

Lengde
100 meter

Foto: Karen Mo Røli
Grønnkleppen 22 besøk 200 poeng
Veibeskrivelse
Kjør fra Høylandet sentrum til Flaat (ca 1 mil) Ta av avkjørsel fra FV17 til FV415 mot Hognes. Følg grusveien forbi siste bebyggelse. Oppstart ved Sortstranda.

Turbeskrivelse
Følger først en traktorvei over en bru som krysser en elv. Følg deretter en myr bortover, før det går svært bratt oppover. Bratt en lengre strekning. Myrlent og bløtt hele veien til toppen. Samme sti som til Fiskløysvatnet. Fortsetter etter Fiskløysvatnet. Ganske tung

Lengde
Ca 6,5 km (Oppmerkingen er tur retur, for å vise to forskjellige leier)

Foto: Inger Lise Brøndbo Kjølstad
Grøssjøen 73 besøk 75 poeng
Veibeskrivelse
Avkjørsel fra FV 17 til FV 412 2 km sør for Høylandet sentrum. Veien er merket "Mevassvika". Avkjørsel fra FV 412 til Øvervegen, som er ca 500 meter fra avkjørselen. Ta så opp til høyre en stikk vei ca 1 km etter et hvitt hus. Det er merket ved veien.

Turbeskrivelse
Følg en traktorvei ca. 1,5km. Følg deretter flatt, myrlent terreng helt fram til målet. Lett tur.

Lengde
2,8 km

Foto: Karen Mo Røli
Hammarsbrua 430 besøk 30 poeng
Veibeskrivelse
Parker ved idrettsanlegget i Høylandet sentrum.

Turbeskrivelse
Hammarsbrua er en 30 meter lang overbygd fagverksbru, og den er Norges lengste av sitt slag. Slike bruer var vanlige på slutten av 1800-tallet, spesielt i Canada, men også til dels i Norge. I dag er det svært få igjen i operativ stand. Hammarsbrua ble ført opp i 1884 og restaurert senest på 1990-tallet, for å bestå som kulturminne i enda mange år. Den er et vakkert skue og verdt et besøk. Turen starter fra parkeringsplassen på idrettsplassen.

Lengde
1 km

Foto: Høylandet kommune
Hannaberget (merket som Durmålsklompen) 75 besøk 100 poeng
Veibeskrivelse
Følg FV 17 sørover fra Høylandet sentrum. Avkjørsel og parkering etter 1 mil ved Vassbotna glattkjøringsbane.

Turbeskrivelse
Durmålsklumpen er et pent turmål som passer både store og små.
Start ved merket veg med skilt Hållingtopp, ved Eida, Vassbotna. Gå veien oppover byggefeltet og passer siste hus og gå rett frem, og videre langs merket Hållingtoppløype gjennom skog, myr, og til sist fjell. Noe bratt, og delvis tung trase mot slutten. Flott utsikt over Eidsvatnet og Grongstadvatnet når du kommer opp på toppen.

Lengde
2,8 km (Kartoppmerking er ikke helt riktig, følg merket løype, røde merker)

Foto: Mona Renate Eid
Hognes - Bjørlia 78 besøk 30 poeng
Veibeskrivelse
Kjør FV17 1 mil nordover fra Høylandet sentrum. Sving inn til Hognes og kjør ca 7 km.

Turbeskrivelse
Følg sykkelruta til Bjørlia. Det er en oppgruset sykkelsti, innsjekkingspunktet er midt mellom Svortstranda på Hognes-siden og Bjørlia. Punktet kan nås begge veier.

Lengde
Ca 700 meter
Hovdin 357 besøk 50 poeng
Veibseskrivelse
Kjør sørover fra Høylandet sentrum og sving av til høyre like etter skolen. Det er skiltet til Grongstadfossen, og man parkerer på samme parkeringsplass som der Grongstadfossen er.

Turbeskrivelse
Hovdin er en flott rasteplass ved veis ende når man kjører grusveien oppover fra Høylandet sentrum og forbi Grongstadfossen. Rasteplassen er utsmykket med en gapahuk og en bålpanne. Et hyggelig reisemål for hele familien. Turen er merket fra parkeringen til Grongstadfossen

Lengde
1,4 km

Foto: Tone Fornes
Høgaksla 88 besøk 120 poeng
Veibeskrivelse
Avkjørsel ved F17 til FV 776 2 km nord for Høylandet sentrum. Følg vei mot Salsbruket. Etter ca 8 km er toppen merket på høyre side.

Turbeskrivelse
Starten er langs myr, så kommer et brattere parti med fjell og berg, før det flater ut igjen inn til varden. Det er så og si sti hele veien opp. Tung tur. Turen er godt merket.

Lengde
2,8 km

Foto: Karen Mo Røli
Indre Høgaksla 45 besøk 175 poeng
Veibeskrivelse
Kjør nordover fra Høylandet sentrum, deretter Fv776 mot Salsbruket. Parker ved skiltet turstart ved Ålmesgrønningen.

Turbeskrivelse
Indre Høgaksla, lokalt kalt InerHøygaksla, er et flott turmål med fin utsikt fra toppen. Først en km gange over myr, kryss over Eidsåa på nybygd bru. Deretter stigning i 3 km på fast og fin sti til toppen av Høgaksla 564 moh. Hållingtoppen er på trig.punktet på Høgaksla, her er klippetang. Gå videre forbi Storfjelltjønna og opp til stor varde (trig.punkt) ved toppen av Indre Høgaksla, 691 moh. Fra toppen ser du Høylandet, Øyvatnet, Ålmesgrønningen og Storgrønningen mot sør-øst, og Hakavatnet og storhavet i vest. På turen tilbake kan man gå forbi Høgakseltjønna og komme inn på samme sti som oppover. Total turlengde ca 10 km.

Lengde
4,2 km

Foto: Karen Mo Røli
Kjølstadfjellet 57 besøk 120 poeng
Veibeskrivelse
Avkjørsel fra FV 17 ved Kjølstad, ca 1,5 mil nord for Høylandet sentrum. Passerer gården til Sverre Lilleberre. Infoskilt ved parkering.

Turbeskrivelse
Lett i starten, følger stien helt til en kommer til fjellet. Noe myrlent, men lett å gå. Fjell med litt myr opp til toppen. Lett/middels tur.

Lengde
3 km

Foto: Kristin Marie Brembu
Krokvatnet 56 besøk 120 poeng
Veibeskrivelse
Avkjørsel ved FV 17 til FV 776 2 km nord for Høylandet. Følg vei mot Salsbruket ca 1 mil.

Turbeskrivelse
Myr, litt bratt i starten. Flater ut en periode før det blir brattere igjen. Myr og litt berg på veien opp. Flater ut igjen mot toppen. Følg myrer frem mot toppen, hvor det er en liten varde.

Lengde
3,5 km (Siste del av merkingen kan være noe unøyaktig)

Foto: Kristin Lonmo Almaas
Melkøyra 84 besøk 30 poeng
Veibeskrivelse
Fra sentrum av Høylandet kjører man FV 17 3,2 mil til Kongsmoen. Her tar man av mot Aunet. Kjør ca 1,7 km og parkerer til venstre rett etter ei bru.

Turbeskrivelse
Skogsvei som ender ved fjorden

Lengde
600 meter

Foto: Inger Sofie Aune Johannessen
Råumsetra 48 besøk 75 poeng
Turbeskrivelse:
I begynnelsen følger man en traktorvei. Lett terreng i 300m. Tar av og går opp gjennom lia. Det er litt bratt i starten. Det er for det meste myr og stein. Lang og slakk myr frem mot toppen.

Veibeskrivelse: Ta av ved avkjørsel ved Hjorten, der er det skiltet mot Råum. Hold til venstre i første veikryss, så til høyre i neste og venstre i siste veikryss. Følg grusveien helt til enden.

Lengde 2,2 km

Foto: Maren Raaum Haug
Skogafossen 93 besøk 50 poeng
Veibeskrivelse
Fra Høylandet sentrum kjører man FV17 i 2 mil til Meimoen. Parker på en skogsvei til høyre.

Turbeskrivelse
Skogsveg og terreng. Kommer fram på toppen av Skogafossen. Flatt terreng

Lengde
1,4 km
Slettfjellet 111 besøk 120 poeng
Veibeskrivelse
Avkjørsel ved Loddoenget (skytebane). Parker på avkjørsel ved FV775.

Turbeskrivelse
Fin sykkelvei til merket stopp (ca 2 km). Deretter, gå videre gjennom myr-terreng. Slak stigning hele veien til toppen. Ganske bløtt hele veien. Lett tur.

Lengde
3,9 km

Foto: Janne Flått
Årkverntjønn 44 besøk 120 poeng
Veibeskrivelse
Kjør Kystriksveien Fv17 til Kongsmoen, det er ca 3 mil nord for Høylandet sentrum. Ta av mot Aune (FV 417). Etter ca. 400m, ta av til høyre langs kommunal veg Årmoan ved Kongsmoen skole. Kjør denne 550m, sving så av ved avkjørsel til Taubanevegen. Kjør ca 700 m og parker ved grustaket.

Turbeskrivelse
Følg merket Hållingtoppløype fra skilt. Ca 1 km på veien, så skal man ta av til venstre ved skilting over ei bru. Følg merket Hållingtoppløype i 2 km til du kommer til Årkverntjønn. Starten går på grusveg. Halvveis kommer man ut av vegen og over i terreng. Tungt fra man går av vegen. Flott utsikt oppover fjellveien, idyllisk ved tjønna.

Middels/tung tur.

Lengde
2,6 km

Foto: Kristin Lonmo Almaas