Turmål

Araskårsvatnet1 rundt (på stien til/frå Kinnastrau 1954 besøk 20 poeng
Fint turterreng fra mange innfallsporter på Goddo. Start gjerne ved Goddebrua (Kinnestraumen bru), men Du kan gjerne nå turmåla fra Kruneneset eller Ånderå.
Araskårsvatnet2 rundt (utsiktspunkt ) 1827 besøk 40 poeng
Fint turterreng fra mange innfallsporter på Goddo. Start gjerne ved Goddebrua (Kinnestraumen bru), men Du kan gjerne nå turmåla fra Kruneneset eller Ånderå.
Araskårsvatnet3 rundt (nordvest på sti) 1756 besøk 20 poeng
Fint turterreng fra mange innfallsporter på Goddo. Start gjerne ved Goddebrua (Kinnestraumen bru), men Du kan gjerne nå turmåla fra Kruneneset eller Ånderå.
Araskårsvatnet4 rundt (Kurebuo) 1984 besøk 40 poeng
Fint turterreng fra mange innfallsporter på Goddo. Start gjerne ved Goddebrua (Kinnestraumen bru), men Du kan gjerne nå turmåla fra Kruneneset eller Ånderå.
Baståsløypa1 rundt (mellom vestre og austre Bjørkå 774 besøk 20 poeng
Start gjerne ved parkeringsplass på Erslandsvegen. Parker på venstre hand om lag 300 meter sør frå avkjørsel frå riksveg 542. Følg merka rundløype Baståsløypa rundt. Omlag 12,8 km. Flott tur i flott tur-terreng.
Du kan også starta ved saga på Mækjebakken eller på Sætre (Myro) og gå på rundløype Baståsløypa rundt.
Baståsløypa2 rundt (v/Langåstjørna) 750 besøk 20 poeng
Start gjerne ved parkeringsplass på Erslandsvegen. Parker på venstre hand om lag 300 meter sør frå avkjørsel frå riksveg 542. Følg merka rundløype Baståsløypa rundt. Omlag 12,8 km. Flott tur i flott tur-terreng.
Du kan også starta ved saga på Mækjebakken eller på Sætre (Myro) og gå på rundløype Baståsløypa rundt.
Baståsløypa3 rundt (v/ Baståssåta, 100 moh) 607 besøk 40 poeng
Start gjerne ved parkeringsplass på Erslandsvegen. Parker på venstre hand om lag 300 meter sør frå avkjørsel frå riksveg 542. Følg merka rundløype Baståsløypa rundt. Omlag 12,8 km. Flott tur i flott tur-terreng.
Du kan også starta ved saga på Mækjebakken eller på Sætre (Myro) og gå på rundløype Baståsløypa rundt.
Baståsløypa4 rundt (v/ Finnåsvatnet) 685 besøk 40 poeng
Start gjerne ved parkeringsplass på Erslandsvegen. Parker på venstre hand om lag 300 meter sør frå avkjørsel frå riksveg 542. Følg merka rundløype Baståsløypa rundt. Omlag 12,8 km. Flott tur i flott tur-terreng.
Du kan også starta ved saga på Mækjebakken eller på Sætre (Myro) og gå på rundløype Baståsløypa rundt.
Baståsløypa5 rundt (Oldereidet ved bekk) 572 besøk 40 poeng
Start gjerne ved parkeringsplass på Erslandsvegen. Parker på venstre hand om lag 300 meter sør frå avkjørsel frå riksveg 542. Følg merka rundløype Baståsløypa rundt. Omlag 12,8 km. Flott tur i flott tur-terreng.
Du kan også starta ved saga på Mækjebakken eller på Sætre (Myro) og gå på rundløype Baståsløypa rundt.
Baståsløypa6 rundt (ved sti-skilje) 718 besøk 30 poeng
Start gjerne ved parkeringsplass på Erslandsvegen. Parker på venstre hand om lag 300 meter sør frå avkjørsel frå riksveg 542. Følg merka rundløype Baståsløypa rundt. Omlag 12,8 km. Flott tur i flott tur-terreng.
Du kan også starta ved saga på Mækjebakken eller på Sætre (Myro) og gå på rundløype Baståsløypa rundt.
Bjørdalsfjellet2 (toppen) 440 besøk 40 poeng
Parker ved Rolvsnes Skule. Her kan du gå rundløype på merka sti til Bjørndalsfjellet. Du kan også gå 250 meter på bilveien mot Rubbestadneset og ta av på merka sti på venstre side av veien eller du kan gå på merka sti frå austsida av Rolvsnes Skule.
Bjørndalsfjellet1 (høgde vest for toppen) 432 besøk 30 poeng
Parker ved Rolvsnes Skule. Her kan du gå rundløype på merka sti til Bjørndalsfjellet. Du kan også gå 250 meter på bilveien mot Rubbestadneset og ta av på merka sti på venstre side av veien eller du kan gå på merka sti frå austsida av Rolvsnes Skule.
Bjørndalsfjellet3 (på stien nordaust for toppen) 345 besøk 20 poeng
Parker ved Rolvsnes Skule. Her kan du gå rundløype på merka sti til Bjørndalsfjellet. Du kan også gå 250 meter på bilveien mot Rubbestadneset og ta av på merka sti på venstre side av veien eller du kan gå på merka sti frå austsida av Rolvsnes Skule.
Dyrnes1 Fyr (Roaldsfjorden) 438 besøk 30 poeng
Vikasletta/Løvegapet - Sætre- Dyrnes - Vika. (Du kan også starta frå Vika og gå motsatt veg.)
Terreng: hei, lyngmark og myrar, lett terreng fram til Slettevika, bratt over til
Sætre. Frå Slettevika går stien oppover eit høgdedrag og ned ei bratt skråning til Sætre. Stien er merkt fram til Sætrehilleren og vidare ut til Dyrnes Fyr.
Dyrnes2 Fyr (Sætre) 465 besøk 40 poeng
Vikasletta/Løvegapet - Sætre- Dyrnes - Vika. (Du kan også starta frå Vika og gå motsatt veg.)
Terreng: hei, lyngmark og myrar, lett terreng fram til Slettevika, bratt over til
Sætre. Frå Slettevika går stien oppover eit høgdedrag og ned ei bratt skråning til Sætre. Stien er merkt fram til Sætrehilleren og vidare ut til Dyrnes Fyr.
Dyrnes3 Fyr 474 besøk 50 poeng
Vikasletta/Løvegapet - Sætre- Dyrnes - Vika. (Du kan også starta frå Vika og gå motsatt veg.)
Terreng: hei, lyngmark og myrar, lett terreng fram til Slettevika, bratt over til
Sætre. Frå Slettevika går stien oppover eit høgdedrag og ned ei bratt skråning til Sætre. Stien er merkt fram til Sætrehilleren og vidare ut til Dyrnes Fyr.
Dyrnes4 fyr (stiskilje Sætre/Vika) 474 besøk 30 poeng
Vikasletta/Løvegapet - Sætre- Dyrnes - Vika. (Du kan også starta frå Vika og gå motsatt veg.)
Terreng: hei, lyngmark og myrar, lett terreng fram til Slettevika, bratt over til
Sætre. Frå Slettevika går stien oppover eit høgdedrag og ned ei bratt skråning til Sætre. Stien er merkt fram til Sætrehilleren og vidare ut til Dyrnes Fyr.
Fylkesnes1 løypa (stiskilje mot Ljosnahaugen) 1447 besøk 20 poeng
Ta av riksveg 5012 til Mæland og fortsett til Fylkesnes.Når du kjem til snuplassen på toppen fortsett rett fram ca 150 m (sjå etter skilt/pil for parkering). Parker ved løa til Lars Johan Fylkesnes, men de må ikkje sperra vegen/snuplassen. Start på traktorvegen på sørsida av vegen. Stien er merka som rundtur via turmålet på Fylkesneset. Tilbake via Fylkesnes og til utgangspunktet.
Fylkesnes2 løypa (Fylkesneset) 1397 besøk 30 poeng
Ta av riksveg 5012 til Mæland og fortsett til Fylkesnes.Når du kjem til snuplassen på toppen fortsett rett fram ca 150 m (sjå etter skilt/pil for parkering). Parker ved løa til Lars Johan Fylkesnes, men de må ikkje sperra vegen/snuplassen. Start på traktorvegen på sørsida av vegen. Stien er merka som rundtur via turmålet på Fylkesneset. Tilbake via Fylkesnes og til utgangspunktet.
Fylkesnes3 løypa (på stien nord for Langholmen) 1428 besøk 30 poeng
Ta av riksveg 5012 til Mæland og fortsett til Fylkesnes. Når du kjem til snuplassen på toppen fortsett rett fram ca 150 m (sjå etter skilt/pil for parkering). Parker ved løa til Lars Johan Fylkesnes, men de må ikkje sperra vegen/snuplassen. Start på traktorvegen på sørsida av vegen. Stien er merka som rundtur via turmålet på Fylkesneset. Tilbake via Fylkesnes og til utgangspunktet.
Grindheimsmarka1 (høgde på stien frå Espelandsjøen 1241 besøk 20 poeng
Beskrivelse av tur i Grindheimsmarka
Jektanesvegen og vegen til Espelandssjøen er sentrale inngangsportar til Grindheimsmarka. Start gjerne frå vegen til Espelandssjøen. Parker ved Moster skule, Barnehagen eller ved inngangen til Grindheimsmarka. Vegane blei laga som skogsvegar tidleg på 1990-talet.
Etter kvart har områda langs vegane blitt utbygde med naust og hytter, slik at vegane har gitt betre tilgong til områda. I dag er Grindheimsmarka eit svært populært turområde med eit utal stiar på kryss og tvers. Her er løyper for ein kvar smak, frå ein liten tur over Djupadalen til lengre turar til Grindheimsneset og Skarholmen. På utsiktspunktet over Grindheimsvågen ser ein Bømlafjorden, Børøyfjorden og Sletta, og frå Båvågshammaren mot Børøyfjorden og Siggjo. Grindheimsmarka har og ein variert flora
og eit rikt fugleliv. Du finn mange fine stadar der du kan setja deg ned og nyta fuglesongen eller stilla. Kva med eit bad i ein av dei mange lune småvikane, kunne det frista?

Tips: Frå Jektanesvegen til Skarholmen er deler av løypa våt. Siste stykket før Skarholmen er ganske bratt. På sjølve Skarholmen kan det og vera lause
steinar og bratte parti.
Grindheimsmarka2 (Båvågen) 889 besøk 20 poeng
Beskrivelse av tur i Grindheimsmarka
Jektanesvegen og vegen til Espelandssjøen er sentrale inngangsportar til Grindheimsmarka. Start gjerne frå vegen til Espelandssjøen. Parker ved Moster skule, Barnehagen eller ved inngangen til Grindheimsmarka. Vegane blei laga som skogsvegar tidleg på 1990-talet.
Etter kvart har områda langs vegane blitt utbygde med naust og hytter, slik at vegane har gitt betre tilgong til områda. I dag er Grindheimsmarka eit svært populært turområde med eit utal stiar på kryss og tvers. Her er løyper for ein kvar smak, frå ein liten tur over Djupadalen til lengre turar til Grindheimsneset og Skarholmen. På utsiktspunktet over Grindheimsvågen ser ein Bømlafjorden, Børøyfjorden og Sletta, og frå Båvågshammaren mot Børøyfjorden og Siggjo. Grindheimsmarka har og ein variert flora
og eit rikt fugleliv. Du finn mange fine stadar der du kan setja deg ned og nyta fuglesongen eller stilla. Kva med eit bad i ein av dei mange lune småvikane, kunne det frista?

Tips: Frå Jektanesvegen til Skarholmen er deler av løypa våt. Siste stykket før Skarholmen er ganske bratt. På sjølve Skarholmen kan det og vera lause
steinar og bratte parti.
Grindheimsmarka3 (Grindheimsneset) 833 besøk 20 poeng
Beskrivelse av tur i Grindheimsmarka
Jektanesvegen og vegen til Espelandssjøen er sentrale inngangsportar til Grindheimsmarka. Start gjerne frå vegen til Espelandssjøen. Parker ved Moster skule, Barnehagen eller ved inngangen til Grindheimsmarka. Vegane blei laga som skogsvegar tidleg på 1990-talet.
Etter kvart har områda langs vegane blitt utbygde med naust og hytter, slik at vegane har gitt betre tilgong til områda. I dag er Grindheimsmarka eit svært populært turområde med eit utal stiar på kryss og tvers. Her er løyper for ein kvar smak, frå ein liten tur over Djupadalen til lengre turar til Grindheimsneset og Skarholmen. På utsiktspunktet over Grindheimsvågen ser ein Bømlafjorden, Børøyfjorden og Sletta, og frå Båvågshammaren mot Børøyfjorden og Siggjo. Grindheimsmarka har og ein variert flora
og eit rikt fugleliv. Du finn mange fine stadar der du kan setja deg ned og nyta fuglesongen eller stilla. Kva med eit bad i ein av dei mange lune småvikane, kunne det frista?

Tips: Frå Jektanesvegen til Skarholmen er deler av løypa våt. Siste stykket før Skarholmen er ganske bratt. På sjølve Skarholmen kan det og vera lause
steinar og bratte parti.
Grindheimsmarka4 (Trollskogen) 926 besøk 20 poeng
Beskrivelse av tur i Grindheimsmarka
Jektanesvegen og vegen til Espelandssjøen er sentrale inngangsportar til Grindheimsmarka. Start gjerne frå vegen til Espelandssjøen. Parker ved Moster skule, Barnehagen eller ved inngangen til Grindheimsmarka. Vegane blei laga som skogsvegar tidleg på 1990-talet.
Etter kvart har områda langs vegane blitt utbygde med naust og hytter, slik at vegane har gitt betre tilgong til områda. I dag er Grindheimsmarka eit svært populært turområde med eit utal stiar på kryss og tvers. Her er løyper for ein kvar smak, frå ein liten tur over Djupadalen til lengre turar til Grindheimsneset og Skarholmen. På utsiktspunktet over Grindheimsvågen ser ein Bømlafjorden, Børøyfjorden og Sletta, og frå Båvågshammaren mot Børøyfjorden og Siggjo. Grindheimsmarka har og ein variert flora
og eit rikt fugleliv. Du finn mange fine stadar der du kan setja deg ned og nyta fuglesongen eller stilla. Kva med eit bad i ein av dei mange lune småvikane, kunne det frista?

Tips: Frå Jektanesvegen til Skarholmen er deler av løypa våt. Siste stykket før Skarholmen er ganske bratt. På sjølve Skarholmen kan det og vera lause
steinar og bratte parti.
Grindheimsmarka5 (Utsiktspunkt) 1182 besøk 20 poeng
Beskrivelse av tur i Grindheimsmarka
Jektanesvegen og vegen til Espelandssjøen er sentrale inngangsportar til Grindheimsmarka. Start gjerne frå vegen til Espelandssjøen. Parker ved Moster skule, Barnehagen eller ved inngangen til Grindheimsmarka. Vegane blei laga som skogsvegar tidleg på 1990-talet.
Etter kvart har områda langs vegane blitt utbygde med naust og hytter, slik at vegane har gitt betre tilgong til områda. I dag er Grindheimsmarka eit svært populært turområde med eit utal stiar på kryss og tvers. Her er løyper for ein kvar smak, frå ein liten tur over Djupadalen til lengre turar til Grindheimsneset og Skarholmen. På utsiktspunktet over Grindheimsvågen ser ein Bømlafjorden, Børøyfjorden og Sletta, og frå Båvågshammaren mot Børøyfjorden og Siggjo. Grindheimsmarka har og ein variert flora
og eit rikt fugleliv. Du finn mange fine stadar der du kan setja deg ned og nyta fuglesongen eller stilla. Kva med eit bad i ein av dei mange lune småvikane, kunne det frista?

Tips: Frå Jektanesvegen til Skarholmen er deler av løypa våt. Siste stykket før Skarholmen er ganske bratt. På sjølve Skarholmen kan det og vera lause
steinar og bratte parti.
Grindheimsmarka6 (frå Jektanesvegen til Espelandsj 1285 besøk 20 poeng
Beskrivelse av tur i Grindheimsmarka
Jektanesvegen og vegen til Espelandssjøen er sentrale inngangsportar til Grindheimsmarka. Start gjerne frå vegen til Espelandssjøen. Parker ved Moster skule, Barnehagen eller ved inngangen til Grindheimsmarka. Vegane blei laga som skogsvegar tidleg på 1990-talet.
Etter kvart har områda langs vegane blitt utbygde med naust og hytter, slik at vegane har gitt betre tilgong til områda. I dag er Grindheimsmarka eit svært populært turområde med eit utal stiar på kryss og tvers. Her er løyper for ein kvar smak, frå ein liten tur over Djupadalen til lengre turar til Grindheimsneset og Skarholmen. På utsiktspunktet over Grindheimsvågen ser ein Bømlafjorden, Børøyfjorden og Sletta, og frå Båvågshammaren mot Børøyfjorden og Siggjo. Grindheimsmarka har og ein variert flora
og eit rikt fugleliv. Du finn mange fine stadar der du kan setja deg ned og nyta fuglesongen eller stilla. Kva med eit bad i ein av dei mange lune småvikane, kunne det frista?

Tips: Frå Jektanesvegen til Skarholmen er deler av løypa våt. Siste stykket før Skarholmen er ganske bratt. På sjølve Skarholmen kan det og vera lause
steinar og bratte parti.
Gåsafjellet 135 moh (nordre varden) 215 besøk 60 poeng
Kjør sørover på riksvei 541.
Kjør inn mot Andal til nordre enden av Vedvikevatnet og parker der. Ta traktorvegen på venstre sida av vegen og gå nord- vestover mot Gåsafjellet. Gå til endes på skogsveg og ta opp til venstre ved enden av vegen og fortsett oppover på sti til toppen.
Innsjekkspunkt på den nordre varden
Hodnavarden1 (vest for toppen) 702 besøk 20 poeng
Parker på parkeringsplass på austsida på toppen av Grutlebakken.
Start turen ved traktorveien ned mot Sagvatnet. Følg veien ca.
400 m og ta opp til venstre. Stien er delvis merka. Gå rett Nordover til toppen. To små tjern er gode holdepunkt. Stien fortsetter på austsida av Hodnavarden ned til skogsvei ved Fisketjørnene. Her er god skogsvei attende til parkeringsplassen ved veien.
Hodnavarden2 (Toppen) 701 besøk 40 poeng
Parker på parkeringsplass på austsida på toppen av Grutlebakken.
Start turen ved traktorveien ned mot Sagvatnet. Følg veien ca.
400 m og ta opp til venstre. Stien er delvis merka. Gå rett Nordover til toppen. To små tjern er gode holdepunkt. Stien fortsetter på austsida av Hodnavarden ned til skogsvei ved Fisketjørnene. Her er god skogsvei attende til parkeringsplassen ved veien.
Hodnavarden3 (skogsveien ved Fisketjørnane) 701 besøk 30 poeng
Parker på parkeringsplass på austsida på toppen av Grutlebakken.
Start turen ved traktorveien ned mot Sagvatnet. Følg veien ca.
400 m og ta opp til venstre. Stien er delvis merka. Gå rett Nordover til toppen. To små tjern er gode holdepunkt. Stien fortsetter på austsida av Hodnavarden ned til skogsvei ved Fisketjørnene. Her er god skogsvei attende til parkeringsplassen ved veien.
Hodnavarden4 (stiskilje til Sagvatnet/Sembastovo) 716 besøk 30 poeng
Parker på parkeringsplass på austsida på toppen av Grutlebakken.
Start turen ved traktorveien ned mot Sagvatnet. Følg veien ca.
400 m og ta opp til venstre. Stien er delvis merka. Gå rett Nordover til toppen. To små tjern er gode holdepunkt. Stien fortsetter på austsida av Hodnavarden ned til skogsvei ved Fisketjørnene. Her er god skogsvei attende til parkeringsplassen ved veien.
Holmedalsvatnet1 rundt, v/Holmedalsvatnet 692 besøk 30 poeng
Sti frå parkeringsplassen i Siggjarvåg. Stien går forbi Åstjørna og mot Holmedalsvatnet, forbi Nyastemmo, som tidlegare var sag og mølle. Du kan gå oppom til toppen av Sølvrusteklubben med flott utsikt over Finnåsvatnet. Stien går tilbake over Laksakaret mellom Finnåsvatnet og Holmedalsvatnet. Gå på merka sti attende til Siggjarvåg.
Holmedalsvatnet2 rundt, på Sølvrusta 658 besøk 40 poeng
Sti frå parkeringsplassen i Siggjarvåg. Stien går forbi Åstjørna og mot Holmedalsvatnet, forbi Nyastemmo, som tidlegare var sag og mølle. Du kan gå oppom til toppen av Sølvrusteklubben med flott utsikt over Finnåsvatnet. Stien går tilbake over Laksakaret mellom Finnåsvatnet og Holmedalsvatnet. Gå på merka sti attende til Siggjarvåg.
Holmedalsvatnet3 rundt, v/Finnåsvatnet 707 besøk 30 poeng
Sti frå parkeringsplassen i Siggjarvåg. Stien går forbi Åstjørna og mot Holmedalsvatnet, forbi Nyastemmo, som tidlegare var sag og mølle. Du kan gå oppom til toppen av Sølvrusteklubben med flott utsikt over Finnåsvatnet. Stien går tilbake over Laksakaret mellom Finnåsvatnet og Holmedalsvatnet. Gå på merka sti attende til Siggjarvåg.
Holmedalsvatnet4 rundt, omlag v/Kyrkjeteigen 671 besøk 20 poeng
Sti frå parkeringsplassen i Siggjarvåg. Stien går forbi Åstjørna og mot Holmedalsvatnet, forbi Nyastemmo, som tidlegare var sag og mølle. Du kan gå oppom til toppen av Sølvrusteklubben med flott utsikt over Finnåsvatnet. Stien går tilbake over Laksakaret mellom Finnåsvatnet og Holmedalsvatnet. Gå på merka sti attende til Siggjarvåg.
Hovda1 rundt (starten på stien opp mot Hovda) 735 besøk 20 poeng
Ligg på Våge, eit stykke nord om hovudveien. Parker ved parkeringsplassen på Våge skule. Gå på Vornesveien ca. 750 m (forbi ein trafokiosk på venstre hand i høgre sving, (her kjem du attende etter rundturen)) til du får ei raud løe på høgre handa. På motsatt sida får du opp ei merka turløype (gå langs med gjerdet på bakken) opp mot Hovda. Gå på merka sti mot Hovda. Her er det berre å orientera seg fram mot toppen. Frå toppen gå på merka sti mot vest nokre hundremeter og ta på merka sti mot Vardane (Lyklingefjella). Ta attende på samme stien til stikryss og fortsette nedover til høgre. Ta til venstre i første stikryss og tilbake til Våge på sørsida av Hovda via trafokiosken og attende til parkeringsplassen.
Hovda2 rundt (Hovda) 755 besøk 40 poeng
Ligg på Våge, eit stykke nord om hovudveien. Parker ved parkeringsplassen på Våge skule. Gå på Vornesveien ca. 750 m (forbi ein trafokiosk på venstre hand i høgre sving, (her kjem du attende etter rundturen)) til du får ei raud løe på høgre handa. På motsatt sida får du opp ei merka turløype (gå langs med gjerdet på bakken) opp mot Hovda. Gå på merka sti mot Hovda. Her er det berre å orientera seg fram mot toppen. Frå toppen gå på merka sti mot vest nokre hundremeter og ta på merka sti mot Vardane (Lyklingefjella). Ta attende på samme stien til stikryss og fortsette nedover til høgre. Ta til venstre i første stikryss og tilbake til Våge på sørsida av Hovda via trafokiosken og attende til parkeringsplassen.
Hovda3 rundt (Lyklingefjella, Vardane) 662 besøk 40 poeng
Ligg på Våge, eit stykke nord om hovudveien. Parker ved parkeringsplassen på Våge skule. Gå på Vornesveien ca. 750 m (forbi ein trafokiosk på venstre hand i høgre sving, (her kjem du attende etter rundturen)) til du får ei raud løe på høgre handa. På motsatt sida får du opp ei merka turløype (gå langs med gjerdet på bakken) opp mot Hovda. Gå på merka sti mot Hovda. Her er det berre å orientera seg fram mot toppen. Frå toppen gå på merka sti mot vest nokre hundremeter og ta på merka sti mot Vardane (Lyklingefjella). Ta attende på samme stien til stikryss og fortsette nedover til høgre. Ta til venstre i første stikryss og tilbake til Våge på sørsida av Hovda via trafokiosken og attende til parkeringsplassen.
Hovda4 rundt (på sti i retur frå Hovda og Vardane 737 besøk 20 poeng
Ligg på Våge, eit stykke nord om hovudveien. Parker ved parkeringsplassen på Våge skule. Gå på Vornesveien ca. 750 m (forbi ein trafokiosk på venstre hand i høgre sving), (her kjem du attende etter rundturen)) til du får ei raud løe på høgre handa. På motsatt sida får du opp ei merka turløype (gå langs med gjerdet på bakken) opp mot Hovda. Gå på merka sti mot Hovda. Her er det berre å orientera seg fram mot toppen. Frå toppen gå på merka sti mot vest nokre hundremeter og ta på merka sti mot Vardane (Lyklingefjella). Ta attende på samme stien til stikryss og fortsette nedover til høgre. Ta til venstre i første stikryss og tilbake til Våge på sørsida av Hovda via trafokiosken og attende til parkeringsplassen.
Hovda5 rundt (på sti i retur mellom Hovda og Vardh 735 besøk 20 poeng
Ligg på Våge, eit stykke nord om hovudveien. Parker ved parkeringsplassen på Våge skule. Gå på Vornesveien ca. 750 m (forbi ein trafokiosk på venstre hand i høgre sving), (her kjem du attende etter rundturen)) til du får ei raud løe på høgre handa. På motsatt sida får du opp ei merka turløype (gå langs med gjerdet på bakken) opp mot Hovda. Gå på merka sti mot Hovda. Her er det berre å orientera seg fram mot toppen. Frå toppen gå på merka sti mot vest nokre hundremeter og ta på merka sti mot Vardane (Lyklingefjella). Ta attende på samme stien til stikryss og fortsette nedover til høgre. Ta til venstre i første stikryss og tilbake til Våge på sørsida av Hovda via trafokiosken og attende til parkeringsplassen.
Krokavatnet1 rundt (Høydedrag nordvest for demning 745 besøk 40 poeng
Utsiktpunkt nordvest for demning.
Krokavatnet rundt har fint turterreng fra mange innfallsporter på Goddo. Start gjerne ved Katla (parker v/avkjørsel til hyttefelt), men De kan også gå frå Goddebrua (Kinnestraumen bru), Skålavika og Kruneneset.
Krokavatnet2 rundt (Aust for Holmavatnet) 745 besøk 40 poeng
Aust for Holmavatnet på stien rundt Krokavatnet.
Krokavatnet rundt har fint turterreng fra mange innfallsporter på Goddo. Start gjerne ved Katla (parker v/avkjørsel til hyttefelt), men De kan også gå frå Goddebrua (Kinnestraumen bru), Skålavika eller Kruneneset.
Krokavatnet3 rundt (Sti-skilje) 790 besøk 40 poeng
Sti-skilje der stien går attende til Kinnastraumen bru og vidare vestover til Goddestakken og Barmane.
Krokavatnet rundt har fint turterreng fra mange innfallsporter på Goddo. Start gjerne ved Katla (parker v/avkjørsel til hyttefelt), men De kan også gå frå Goddebrua (Kinnestraumen bru), Skålavika eller Kruneneset.
Krokavatnet4 rundt (Høydedrag nordvest for Mosavat 759 besøk 40 poeng
Utsiktpunkt nordvest for Mosavatnet.
Krokavatnet rundt har fint turterreng fra mange innfallsporter på Goddo. Start gjerne ved Katla (parker v/avkjørsel til hyttefelt), men De kan også gå frå Goddebrua (Kinnestraumen bru), Skålavika eller Kruneneset.
Lykling1, Rundløype (Styllar Stemma) 356 besøk 20 poeng
Kjør fylkesveg 541 til Lykling. Kjør ca 1 km vidare til høgre langs sjøen frå Lykling kai. Parkering v/skilt på Verkjet, eller ved snuplass. På snuplassen er det parkeringsplass og toalett. Rundløypa starter på motsatt side av vegen.
Det er også fleire merka løyper i heile området. Anbefaler gjerne å utforske gullgruve området.

Gå på kulturhistorisk grunn på merka rundtur sti Krokavatnet og Stemmane (3,5 km). Anbefaler å gå rundturen.
Lykling2, Rundløype (Vikahilla Stemma) 356 besøk 40 poeng
Kjør fylkesveg 541 til Lykling. Kjør ca 1 km vidare til høgre langs sjøen frå Lykling kai. Parkering v/skilt på Verkjet, eller ved snuplass. På snuplassen er det parkeringsplass og toalett. Rundløypa starter på motsatt side av vegen.
Det er også fleire merka løyper i heile området. Anbefaler gjerne å utforske gullgruve området.

Gå på kulturhistorisk grunn på merka rundtur sti Krokavatnet og Stemmane (3,5 km). Anbefaler å gå rundturen.
Lykling3, Rundløype (Krokavatnet) 347 besøk 40 poeng
Kjør fylkesveg 541 til Lykling. Kjør ca 1 km vidare til høgre langs sjøen frå Lykling kai. Parkering v/skilt på Verkjet, eller ved snuplass. På snuplassen er det parkeringsplass og toalett. Rundløypa starter på motsatt side av vegen.
Det er også fleire merka løyper i heile området. Anbefaler gjerne å utforske gullgruve området.

Gå på kulturhistorisk grunn på merka rundtur sti Krokavatnet og Stemmane (3,5 km). Anbefaler å gå rundturen.
Lykling4, Rundløype (retur på stien frå Krokavatne 345 besøk 20 poeng
Kjør fylkesveg 541 til Lykling. Kjør ca 1 km vidare til høgre langs sjøen frå Lykling kai. Parkering v/skilt på Verkjet, eller ved snuplass. På snuplassen er det parkeringsplass og toalett. Rundløypa starter på motsatt side av vegen.
Det er også fleire merka løyper i heile området. Anbefaler gjerne å utforske gullgruve området.

Gå på kulturhistorisk grunn på merka rundtur sti Krokavatnet og Stemmane (3,5 km). Anbefaler å gå rundturen.
Nese1 rundløype (startpunkt) 3392 besøk 20 poeng
Kjør på Fylkesvei 4998 mot Øklandsvåg og ta av til Nesse. Kjør omlag heilt ned til Tussevika og parker ved småbåthavna på venstre hånd. Gå skrått over vegen til starten av løypa (sjå etter gjerde klyver). Løypa er ikkje merka, men er stort sett lett å følge. Den går nærmare sjøen (på berga) enn ein skulle tru. Gå på løypa via Bjelkavika og Litla Neset og opp mot hovedvegen og gå på vegen attende til parkeringsplassen.
Nese2 rundløype (Bjelkavika) 3427 besøk 30 poeng
Kjør på Fylkesvei 4998 mot Øklandsvåg og ta av til Nesse. Kjør omlag heilt ned til Tussevika og parker ved småbåthavna på venstre hånd. Gå skrått over vegen til starten av løypa (sjå etter gjerde klyver). Løypa er ikkje merka, men er stort sett lett å følge. Den går nærmare sjøen (på berga) enn ein skulle tru. Gå på løypa via Bjelkavika og Litla Neset og opp mot hovedvegen og gå på vegen attende til parkeringsplassen.
Nese3 rundløype (Litla Neset) 3415 besøk 30 poeng
Kjør på Fylkesvei 4998 mot Øklandsvåg og ta av til Nesse. Kjør omlag heilt ned til Tussevika og parker ved småbåthavna på venstre hånd. Gå skrått over vegen til starten av løypa (sjå etter gjerde klyver). Løypa er ikkje merka, men er stort sett lett å følge. Den går nærmare sjøen (på berga) enn ein skulle tru. Gå på løypa via Bjelkavika og Litla Neset og opp mot hovedvegen og gå på vegen attende til parkeringsplassen.
Siggjo 474 moh 1203 besøk 90 poeng
Du har 3 gode veivalg. Frå parkeringsplassen på aust- eller vestsida, eller traktorvei/ sti frå Åreidalen. (Gamle stevneplassen). Toppen er sponsa av Sport 1 på HSD Senteret.
Storaneset1 (Søra Tjørnanesvågen) 998 besøk 30 poeng
Totlandskogen er å rekna som den siste urørte skog og utmark på Moster. Området ligg i idylliske omgivnadar langs Bømlafjorden i aust og sør, Børøyfjorden i vest og garden Totland i nord. Løypa består av i alt fire delløyper. Dei fører deg langs fjord og svaberg inn til to innelukka pollar, Trøytarosen og Tjørnanespollen. Ynskjer du å nyta den finaste utsikten i løypa, kan du søkja inn i skogen og opp til løypa sitt høgaste punkt, Varhaugen.
Turstien startar og sluttar ved velteplass for tømmer ved Totlandstjørna. Turmålet er sponsa av HSD senteret.
Storaneset2 (Gapahuken på Barmen) 1032 besøk 20 poeng
Totlandskogen er å rekna som den siste urørte skog og utmark på Moster. Området ligg i idylliske omgivnadar langs Bømlafjorden i aust og sør, Børøyfjorden i vest og garden Totland i nord. Løypa består av i alt fire delløyper. Dei fører deg langs fjord og svaberg inn til to innelukka pollar, Trøytarosen og Tjørnanespollen. Ynskjer du å nyta den finaste utsikten i løypa, kan du søkja inn i skogen og opp til løypa sitt høgaste punkt, Varhaugen.
Turstien startar og sluttar ved velteplass for tømmer ved Totlandstjørna. Turmålet er sponsa av HSD senteret.
Storaneset3 (Varhaug) 816 besøk 30 poeng
Totlandskogen er å rekna som den siste urørte skog og utmark på Moster. Området ligg i idylliske omgivnadar langs Bømlafjorden i aust og sør, Børøyfjorden i vest og garden Totland i nord. Løypa består av i alt fire delløyper. Dei fører deg langs fjord og svaberg inn til to innelukka pollar, Trøytarosen og Tjørnanespollen. Ynskjer du å nyta den finaste utsikten i løypa, kan du søkja inn i skogen og opp til løypa sitt høgaste punkt, Varhaugen.
Turstien startar og sluttar ved velteplass for tømmer ved Totlandstjørna. Turmålet er sponsa av HSD senteret.
Storaneset4 (Langaneset) 580 besøk 60 poeng
Totlandskogen er å rekna som den siste urørte skog og utmark på Moster. Området ligg i idylliske omgivnadar langs Bømlafjorden i aust og sør, Børøyfjorden i vest og garden Totland i nord. Løypa består av i alt fire delløyper. Dei fører deg langs fjord og svaberg inn til to innelukka pollar, Trøytarosen og Tjørnanespollen. Ynskjer du å nyta den finaste utsikten i løypa, kan du søkja inn i skogen og opp til løypa sitt høgaste punkt, Varhaugen.
Turstien startar og sluttar ved velteplass for tømmer ved Totlandstjørna. Turmålet er sponsa av HSD senteret.
Storaneset5 (Nordvest for Skvetten) 667 besøk 30 poeng
Totlandskogen er å rekna som den siste urørte skog og utmark på Moster. Området ligg i idylliske omgivnadar langs Bømlafjorden i aust og sør, Børøyfjorden i vest og garden Totland i nord. Løypa består av i alt fire delløyper. Dei fører deg langs fjord og svaberg inn til to innelukka pollar, Trøytarosen og Tjørnanespollen. Ynskjer du å nyta den finaste utsikten i løypa, kan du søkja inn i skogen og opp til løypa sitt høgaste punkt, Varhaugen.
Turstien startar og sluttar ved velteplass for tømmer ved Totlandstjørna. Turmåla er sponsa av HSD senteret.
Svortlandsmarka1 rundt (Fet) 2583 besøk 20 poeng
Følg riksveg 542 til du kjem til Svortland. Ta til venstre i
rundkjøringen i Hollundskjosen, merka med "skular". Følg
idrettsvegen heilt til endes, til du kjem til ein stor parkeringsplass.
Løypa startar ved Svortland Skule. Dette er eit svært
mykje nytta turområde i sentrum. Gå inn lysløypa mot Fet. Denne er universal utforma og er tilgjengeleg for dei aller fleste.
Gå vidare frå Fet på merka tursti til Grimsfjellet. Du kan fortsetja her på merka sti til Mælandsåta og attende til Svortland skule (eller du kan returnera via Fet og gå ut att lysløypa).
Svortlandsmarka2 rundt (Grimsfjellet) 2276 besøk 40 poeng
Følg riksveg 542 til du kjem til Svortland. Ta til venstre i
rundkjøringen i Hollundskjosen, merka med "skular". Følg
idrettsvegen heilt til endes, til du kjem til ein stor parkeringsplass.
Løypa startar ved Svortland Skule. Dette er eit svært
mykje nytta turområde i sentrum. Gå inn lysløypa mot Fet. Denne er universal utforma og er tilgjengeleg for dei aller fleste.
Gå vidare frå Fet på merka tursti til Grimsfjellet. Du kan fortsetja her på merka sti til Mælandsåta og attende til Svortland skule (eller du kan returnera via Fet og gå ut att lysløypa).
Svortlandsmarka3 rundt, stikryss mot Mæland 3040 besøk 20 poeng
Følg riksveg 542 til du kjem til Svortland. Ta til venstre i
rundkjøringen i Hollundskjosen, merka med "skular". Følg
idrettsvegen heilt til endes, til du kjem til ein stor parkeringsplass.
Løypa startar ved Svortland Skule. Dette er eit svært
mykje nytta turområde i sentrum. Gå inn lysløypa mot Fet. Denne er universal utforma og er tilgjengeleg for dei aller fleste.
Gå vidare frå Fet på merka tursti til Grimsfjellet. Du kan fortsetja her på merka sti til Mælandsåta og attende til Svortland skule (eller du kan returnera via Fet og gå ut att lysløypa).
Svortlandsmarka4 rundt (Mælandsåta) 3166 besøk 40 poeng
Følg riksveg 542 til du kjem til Svortland. Ta til venstre i
rundkjøringen i Hollundskjosen, merka med "skular". Følg
idrettsvegen heilt til endes, til du kjem til ein stor parkeringsplass.
Løypa startar ved Svortland Skule. Dette er eit svært
mykje nytta turområde i sentrum. Gå inn lysløypa mot Fet. Denne er universal utforma og er tilgjengeleg for dei aller fleste.
Gå vidare frå Fet på merka tursti til Grimsfjellet. Du kan fortsetja her på merka sti til Mælandsåta og attende til Svortland skule (eller du kan returnera via Fet og gå ut att lysløypa).
Svortlandsmarka5 rundt (Stikryss Mælandsåta/Svort 2469 besøk 20 poeng
Følg riksveg 542 til du kjem til Svortland. Ta til venstre i
rundkjøringen i Hollundskjosen, merka med "skular". Følg
idrettsvegen heilt til endes, til du kjem til ein stor parkeringsplass.
Løypa startar ved Svortland Skule. Dette er eit svært
mykje nytta turområde i sentrum. Gå inn lysløypa mot Fet. Denne er universal utforma og er tilgjengeleg for dei aller fleste.
Gå vidare frå Fet på merka tursti til Grimsfjellet. Du kan fortsetja her på merka sti til Mælandsåta og attende til Svortland skule (eller du kan returnera via Fet og gå ut att lysløypa).
Svortlandsmarka6 rundt (Rasteplass ved odde) 1800 besøk 20 poeng
Følg riksveg 542 til du kjem til Svortland. Ta til venstre i
rundkjøringen i Hollundskjosen, merka med "skular". Følg
idrettsvegen heilt til endes, til du kjem til ein stor parkeringsplass.
Løypa startar ved Svortland Skule. Dette er eit svært
mykje nytta turområde i sentrum. Gå inn lysløypa mot Fet. Denne er universal utforma og er tilgjengeleg for dei aller fleste.
Gå vidare frå Fet på merka tursti til Grimsfjellet. Du kan fortsetja her på merka sti til Mælandsåta og attende til Svortland skule
Tormodsæter1 rundløype, (på stien opp til Tormodsæ 2336 besøk 20 poeng
Kjør på riksvei 541 til Ersland. Parker på austsida av Sakseidvegen ved Stølstjørna. Tormodsætersåta er godt synleg i landskapet. Gå på nordsida av Stølstjørna på merka sti til toppen. Følg deretter 7/5 Fjells traseèn mot Vardafjellet, men ta av i stiskjilje ned mot Sætre. Gå ned til Giljevegen (riksveg 5012), ta til venstre og gå omlag 350 meter på vegen. Du går forbi ein gammal (delvis falleferdig) garasje, omlag 40 meter forbi denne tar Du inn til venstre. (sjå blå og seinare raude merkepinnar). Her tar du opp til venstre på delvis merka sti attende til 7/5 Fjells traseèn like nedanfor Tormodsætersåta. Gå over Tormodsætersåta og attende på merka sti til parkeringsplassen.
Tormodsæter2 rundløype, (Tormodsætersåta 120 moh) 2357 besøk 40 poeng
Kjør på riksvei 541 til Ersland. Parker på austsida av Sakseidvegen ved Stølstjørna. Tormodsætersåta er godt synleg i landskapet. Gå på nordsida av Stølstjørna på merka sti til toppen. Følg deretter 7/5 Fjells traseèn mot Vardafjellet, men ta av i stiskjilje ned mot Sætre. Gå ned til Giljevegen (riksveg 5012), ta til venstre og gå omlag 350 meter på vegen. Du går forbi ein gammal (delvis falleferdig) garasje, omlag 40 meter forbi denne tar Du inn til venstre. (sjå blå og seinare raude merkepinnar). Her tar du opp til venstre på delvis merka sti attende til 7/5 Fjells traseèn like nedanfor Tormodsætersåta. Gå over Tormodsætersåta og attende på merka sti til parkeringsplassen.
Tormodsæter3 rundløype, (stikryss nedanfor Vardafj 1768 besøk 40 poeng
Kjør på riksvei 541 til Ersland. Parker på austsida av Sakseidvegen ved Stølstjørna. Tormodsætersåta er godt synleg i landskapet. Gå på nordsida av Stølstjørna på merka sti til toppen. Følg deretter 7/5 Fjells traseèn mot Vardafjellet, men ta av i stiskjilje ned mot Sætre. Gå ned til Giljevegen (riksveg 5012), ta til venstre og gå omlag 350 meter på vegen. Du går forbi ein gammal (delvis falleferdig) garasje, omlag 40 meter forbi denne tar Du inn til venstre. (sjå blå og seinare raude merkepinnar). Her tar du opp til venstre på delvis merka sti attende til 7/5 Fjells traseèn like nedanfor Tormodsætersåta. Gå over Tormodsætersåta og attende på merka sti til parkeringsplassen.
Tormodsæter4 rundløype, (ned mot Sætre) 1699 besøk 20 poeng
Kjør på riksvei 541 til Ersland. Parker på austsida av Sakseidvegen ved Stølstjørna. Tormodsætersåta er godt synleg i landskapet. Gå på nordsida av Stølstjørna på merka sti til toppen. Følg deretter 7/5 Fjells traseèn mot Vardafjellet, men ta av i stiskjilje ned mot Sætre. Gå ned til Giljevegen (riksveg 5012), ta til venstre og gå omlag 350 meter på vegen. Du går forbi ein gammal (delvis falleferdig) garasje, omlag 40 meter forbi denne tar Du inn til venstre. (sjå blå og seinare raude merkepinnar). Her tar du opp til venstre på delvis merka sti attende til 7/5 Fjells traseèn like nedanfor Tormodsætersåta. Gå over Tormodsætersåta og attende på merka sti til parkeringsplassen.
Tormodsæter5 rundløype, (på stien frå Sætre mot 7/ 1732 besøk 20 poeng
Kjør på riksvei 541 til Ersland. Parker på austsida av Sakseidvegen ved Stølstjørna. Tormodsætersåta er godt synleg i landskapet. Gå på nordsida av Stølstjørna på merka sti til toppen. Følg deretter 7/5 Fjells traseèn mot Vardafjellet, men ta av i stiskjilje ned mot Sætre. Gå ned til Giljevegen (riksveg 5012), ta til venstre og gå omlag 350 meter på vegen. Du går forbi ein gammal (delvis falleferdig) garasje, omlag 40 meter forbi denne tar Du inn til venstre. (sjå blå og seinare raude merkepinnar). Her tar du opp til venstre på delvis merka sti attende til 7/5 Fjells traseèn like nedanfor Tormodsætersåta. Gå over Tormodsætersåta og attende på merka sti til parkeringsplassen.