Turmål

Andorfjellet 138 besøk 3 poeng
Hvis du kommer kjørende fra Åfjord: Parker ved bru, venstre side, før Skansen Gård. Alternativt via Gurben.
Bessakerfjellet vindmøllepark 206 besøk 1 poeng
Parkeringsmuligheter ved avkjørsel til vindmølleparken. Innsjekkingspunktet ligger på Møllestua. Alternativt kan man velge traséer fra Bessakermarka og Hopstad.
Bomlia 244 besøk 2 poeng
Parker på utvidet veiskulder før trafostasjon.
Borgarhaugan, Selnes 477 besøk 1 poeng
Parker ved rasteplass ved Åfjordsstraumen. Følg ryggen fra Åfjordstraumen mot Borgarhaugan. Her er det muligheter for sjøfiske fra land. Ikke gå på dyrket mark.
Brandsøytoppen 868 besøk 1 poeng
Parkering ved Kvalholet. Se "Din Tur" for mer info. Lett og mye brukt tursti.
Dåapma 224 besøk 4 poeng
Kjør til Lonin og videre innover en bomvei til Vargfossen. Tydelig og merket sti.
Elgsjøheia 89 besøk 4 poeng
Kjør Lonseterveien (bomvei) til p-plass Vargfossnessa. Alternativt kan man kjøre til Fagerdalsseteren (bomvei) og gå derfra.
Finnvollheia 98 besøk 5 poeng
Kjør til Stjern, bomvei til Skurvelva. Merket sti via Teksjøen.
Alternativt er å gå fra Vargfossen, Silderen eller Furudalen (Namdalseid).
Grovavatnet 162 besøk 2 poeng
Parkering på avkjørsel ved Grova, venstre side av veien når man kjører i retning Roan.
Gurbheia 149 besøk 2 poeng
Parkering ved hytteparkeringa Gurbelva parkering.
Habroheia 91 besøk 2 poeng
Kjør til Stjern. Bomvei videre til enden av veien ved Skurvelva. Følg sti mot Botnstua. Heia ser du på venstre side. Ta av mot toppen når du kommer over skoggrensen.
Hagafjellet 94 besøk 2 poeng
Parkering langs lommer ved riksveien, Sumstad.
Harbak 534 besøk 1 poeng
Parkering ved naustene ytterst på Harbak. Jevn traktorvei ca 1 km. Her har Sportsklubben Stoksund en egen postkasse. Tilgjengelig også for barnevogn og sykkel. (Ønskes en lengre tur, fortsett til turmålet Tømmervika.)
Heia (Mostervik) 287 besøk 1 poeng
Ta til høyre i krysset på Vik. Kjør ca. 2.5 km mot Mostervik. Parkeringsmuligheter på venstre side av veien. Markert sti.
Hesteliasveien 118 besøk 2 poeng
Bratt og fin tur fra Straumsvatnet. Parker ved Straumsvatnet Camping.
Hestmarka (Gapahuk) 573 besøk 1 poeng
Parkering ved FV 715.
Høydebassenget Mælanakken 4846 besøk 1 poeng
Parkering ved Melabrua.
Følg stien opp fra brua og veien videre opp langs Stordalselva. Fin tur også for barnevogn, rullestol og sykkel.
Indre Setervatn 99 besøk 2 poeng
Parkering ved søppelkontainer v. RV 715 på Hopstad. Følg grusveien innover mot mot Hestmarka. Veien går gradvis over fra grusvei til skogsvei, og avsluttes i en sti.
Iverhallen 542 besøk 2 poeng
Parkering på venstre side før Trøa, Stokkøya. Kryss veien og følg privatvei til skogstien som starter ved rødlig stein på høyre side . Flat og litt myrete ca 800 m til skilt Nyphogget/Iverhallen. Følg berget oppover til stien dukker opp igjen. Sportsklubben Stoksund har også en egen postkasse inn under helleren ved målet.
Juvatnet 354 besøk 1 poeng
Storparkeringa i Austdalen.
Kammen, Stokkøya 455 besøk 2 poeng
Parkering på parkeringsplassen rett før innkjøring til gamle Stokkøy skole. (Ikke benytt busslommen på motsatt side!) Gå opp veien mot øvre Harsvik. Stien starter i høyresvingen ved privat garasje. Stien går hovedsaklig på berg, men i begynnelsen kan det være vått.
Sportsklubben Stoksund har egen postkasse ved masta.
Lavatnet 259 besøk 2 poeng
Parkering langs veien rett før ankomst østenden av Salbuvikvannet. Ta av hovedveien og følg kjerreveien langs enden og forbi vannet.
Det er noen våte partier/myr. Sportsklubben Stoksund har egen postkasse på ei furu litt forbi leirplassen.
Legdafjellet 566 besøk 2 poeng
Parkering utenfor veien i krysset ved Herfjordvannet/Lauvstranda. Stien går over det brakklagte jordet på andre siden av oppkjørselen til byggefeltet. Følg stien til venstre langs skogholtet til du kommer til ei informasjonstavle. Stien følger skog og berg oppover. Innsjekk ved første varden. Sportsklubben Stoksund har egen postkasse i treklynga forbi varden.
Linesfjellet 191 besøk 2 poeng
Parkering ved Vel-huset, ved avkjøring til Linesøy Ungdomshus.(Ikke parker ved Ungdomshuset!)
Det er også mulig å gå fra Sørgårdsvågen via "Kulturstien". Bompenger.
Lonvatnet 372 besøk 2 poeng
Parkering ved Stoksund Oppvekstsenter.
Følg grusveien over brua ved skolen til veien tar av til høyre etter ca 1 km. Følg veien oppover. Grusvei m/ bratt stigning etterhvert. Sportsklubben Stoksund har egen postkasse på ei furu på høyre side ved målet.
Mefjellvarden 135 besøk 3 poeng
Kjør forbi Amundalen, parkeringsplass (mot avgift) ved Langløfta.
Melanakken 1078 besøk 2 poeng
Parkering ved Melan bru.
Monstadaksla / Utsikten 1375 besøk 2 poeng
Adkomst fra Skola via Monstadfjellet. Alternativt fra Monstadfeltet, fra fotballbanen på nordsida av boligfeltet.
Myttingsdalen, Gamma 1566 besøk 1 poeng
Parkering ved Hutjønna. Fin familietur.
Neverdalshogget 186 besøk 2 poeng
Parker i svingen ved Halsen, Sørdalen. Stien starter ved en grind oppe i skråningen. Alternativ rute er å parkere på toppen av Mørreaunhøgda. Følg stien opp til Svarttjønna og videre er det ikke merket sti, men anbefaler å bruke kart.
Nonsvatnet 108 besøk 2 poeng
Parkering ved butikken. Gå innover Bessakermarkas sørside før du tar av og går opp fjellet ved den gamle teltplassen til festivalen. Nonsvatnet har flere alternative ruter, men tar du denne så kan du ta turen opp til Storskardsheia før du fortsetter videre til Nonsvatnet.
Skriv deg gjerne inn i trimboka til U.I.F Bjørgan når du først er der.
God tur.
Paddelåra 436 besøk 2 poeng
Parkering på Kromhaugen, Stokkøya. Kryss veien og følg gammelveien oppover til skiltene « Stigfjellet» og «Paddelåra». Kort etter posten Stigfjellet, går stien ned en liten bergtrapp før den fortsetter vestover mot Paddelåra. Sportsklubben Stoksund har egen postkasse ved varden ved målet.
Posten, Momyra 659 besøk 2 poeng
Parkering ved Momyrstua. Gå opp Momyrdalen.
Ramnen 172 besøk 2 poeng
Adkomst via grusvei inn mot Beskeland. Parkering før den innerste gården. Tydelig sti. Området er kjent for sitt rike artsmangfold.
Raptjønnan midtre 138 besøk 2 poeng
Parkering på toppen av Garrabrekka. Gå opp på sørsiden av Austdalsgubben. Ta til høyre når man kommer over skoggrensa.
Ravikheia 202 besøk 2 poeng
Kjør bomvei til Brulia. Parker ved bommen i Brulia. Gå derfra på vei mot Øvre Kammavatnet.
Repptinden 97 besøk 3 poeng
Parker på grusbanen, Brandsfjord skole. Anbefalt trasé går opp bergrygg bak boligfelt mot Tverdalstjønna.
Røyrliheia 515 besøk 2 poeng
Kjør bomvei til parkering ved Momyrseter.
Saglia 157 besøk 2 poeng
Parkering ved skihytta på Langløftet.
Simabakklumpen 495 besøk 2 poeng
Parkering ved høyeste punkt mellom Ugedal og Sørdalen. Sti derfra. Innsjekk er på høyeste punkt.
Solfjellet 646 besøk 2 poeng
Kommer du kjørende fra Åfjord er det anlagt ny parkeringsplass på høyre side merket med Solfjellet. Tydelig sti opp til toppen.
Stakkenget 193 besøk 2 poeng
Parkering ved Roan kirke (Fosenkatedralen). Følg veien sørover ca. 650 m. Tydelig merket sti (skilt).
Stemmafjellet 389 besøk 2 poeng
Parkering i krysset ved avkjørsel til eiendom Tørrvikveien 129. Merket sti til Øyholmen og derfra umerket sti.
Stigfjellet 478 besøk 2 poeng
Parkering Kromhaugen på Stokkøya. Kryss veien og følg gamle Sundaveien frem til skilt mot Stigfjellet og Paddelåra. Sportsklubben Stoksund har egen postkasse i varden ved målet.
Storfjellklompen/Storskaret 366 besøk 2 poeng
Parkering ved By Barnehage. Følg veien opp til skytebanen. Tydelig sti derfra.
Storkiranslivatnet 1090 besøk 2 poeng
Kjør til Kiran. Parkering ved Kiran skytterhus.
Storknoppen 742 besøk 2 poeng
NB! Parkering ved Åfjord kommunehus. Gå opp Nessabrekka, sti starter øverst i boligfeltet.
Storskardsheia 302 besøk 2 poeng
Parkering ved butikken. Gå innover Bessakermarkas sørside før du tar av og går opp fjellet ved den gamle teltplassen til festivalen. Etter å ha vært på Storskardsheia kan du fortsette videre til Nonsvatnet for å sanke ytterligere 2 poeng.
Skriv deg gjerne inn i trimboka til U.I.F Bjørgan når du først er der.
God tur.
Stortyssklumpen 78 besøk 3 poeng
Parkering innerst i Skjøra ved Sørmarka gård. Tydelig parkeringsplass like før gårdstun. NB! Ved mye nedbør kan elva bli stor. Alternativt kan man gå fra Momyr/Norddalen.
Svarttjønna 398 besøk 2 poeng
Parker på toppen av Mørrehøgda.
Tekssjøen 101 besøk 4 poeng
Kjør til Stjern. Bomvei videre til enden av veien ved Skurvelva. Merket sti derfra til Tekssjøen. (stien går også videre til Finnvollheia). Innsjekk av app vil være ved fjellstyrets hytte, vestenden av vatnet.
Tostenheia 451 besøk 2 poeng
Parker ved Momyrstua. Gå opp Momyrdalen.
Trondsborg 432 besøk 2 poeng
Parkeringsplass ved starten av Gildeseterveien.
Troningsvatnet 224 besøk 2 poeng
Godt oppmerket sti fra Troningen. Fin tur dersom man ønsker å gå via Storkiranslivatnet og videre ned til Kiran.
Tuva/Imsafjellet 703 besøk 2 poeng
Parkering på Hutjønna eller oppe på Skola. Parkering ved Skola eller ved Hutjønna. Tydelig sti fra Skola.
Tømmervika 356 besøk 2 poeng
Parkering ved naustene ytterst på Harbak. Jevn traktorvei ca 1 km frem til Sportsklubben Stoksund sin postkasse. Deretter går turen videre utover svaberg og litt myr.
Utrostien 2838 besøk 1 poeng
Tilrettelagt tursti. Fin sti som beveger seg i gammelt kulturlandskap med bevarte gravsteder og steingjerder. Her kan du bevege deg langs stien og ta sidesprang for å oppleve det spennende landskapet som har minner tilbake til bronsealderen. Parker ved bygdatunet på Utro.
Vardfjellet 224 besøk 2 poeng
Målet kan nåes fra flere kanter.
Kjør opp veien mot Sørdalen. Parkering i første skarpe sving (hesteskosvingen).
Alternativet er å gå fra Åfjordssida av tunnelen. Parkering ved flislageret. Følg skogsvei innover dalen. Merket sti , men ta av mot Vardfjellet på stiens høyeste punkt.
Tredje alternativ er fra Storvatnet. Ta av veien forbi Vassodden, parkeringsplass ved Støa. Her er det en merket sti, men denne går til Arnevika. Ta av på stiens høyeste punkt mot Vardfjellet.
Vardåsen (Nordåsen) 1448 besøk 2 poeng
Parker ved gamle samvirkelaget på Ratvika. Alternativt parker ved avkjøring til Ratvik. Parkering ved huset med mange antenner. Sti merket med bånd derfra.
Vassheia 531 besøk 2 poeng
Skilt mot «Vassheia» på høyre side rett før ankomst Trøa, Stokkøya. Parkering langs veien på venstre side. Sportsklubben Stoksund har egen postkasse i varden ved målet.
Venæsstøtta 217 besøk 2 poeng
Parkering langs veien rett før ankomst østenden av Salbuvikvannet. Ta av hovedveien og følg kjerreveien langs enden av vannet. Skilt viser hvor stien tar av. Sportsklubben Stoksund har egen postkasse ved målet.
Vesterheia, Gråsteinheia 147 besøk 2 poeng
Parkering ved Momyrstua. Gå opp Momyrdalen.
Vikskjelden 183 besøk 3 poeng
Parker på p-plass ved avkjøring mot Bessaker (Sørjerkrysset). Følg hovedveien mot Bessaker ca. 100 m. Skilt og tydelig merket sti på høyre side av veien.
Vikstein 411 besøk 2 poeng
Parkering ved avkjørsel til Tørhaugsætra/Tørhoggsætra. Gå innover langs skogaveien til du kommer til en utkjøringsplass. Derfra skal du finne en tydelig sti.
Vinnahaugen 649 besøk 2 poeng
Parkering ved Sørdalen Grendahus. Tydelig sti.
Øvre Skjærlivatn 98 besøk 3 poeng
Parkering ved Kuppelskardtjønna, høyre side av veien. Alternativt på p-plass ved Bessakerfjellet vindmøllepark. Innsjekkingspunkt ligger ved nordre demning.
Øyholmen 413 besøk 2 poeng
Parkering i krysset ved avkjørsel til eiendom Tørrvikveien 129. Merket sti derfra.
Øykneset 3157 besøk 1 poeng
Parkering ved Melabrua.
Følg stien opp fra brua og veien videre opp langs Stordalselva. Fin tur også for barnevogn, rullestol og sykkel.
Åknesfjellet 302 besøk 2 poeng
Parkering ved husmorstua like ved Bjerkanveien. Kryss veien og opp forbi bommen. Merket sti fra høydebassenget.
Åsmundvatnet rundt 15809 besøk 1 poeng