Turmål

Kammen, Stokkøy TOPP3 2019 Stoksund sommerfestiva 19 besøk 1 poeng
Denne innsjekkingen gir et ekstra poeng under Stoksund Sommerfestival Topp 3. Husk å sjekke inn på det opprinnelige turmålet også!
Parkering på parkeringsplassen rett før innkjøring til gamle Stokkøy skole. (Ikke benytt busslommen på motsatt side!) Gå opp veien mot øvre Harsvik. Stien starter i høyresvingen ved privat garasje. Stien går hovedsaklig på berg, men i begynnelsen kan det være vått.
Sportsklubben Stoksund har egen postkasse ved masta.
Bengelliheia 102 besøk 3 poeng
Kjør Halsaunveien og parker ved Bakkbrua.Følg skogavei/ sti langs elva til Skottjønna. Følg sti opp til Måstjønnan og videre til Bengelliheia. Alternativt gå inn til Nygårdsvatnet og videre opp til Bengelliheia.
Bessakerfjellet vindmøllepark 205 besøk 1 poeng
Parkeringsmuligheter ved avkjørsel til vindmølleparken. Innsjekkingspunktet ligger på Møllestua. Alternativt kan man velge traséer fra Bessakermarka og Hopstad.
Dåapma 148 besøk 4 poeng
Kjør til Lonin og videre innover en bomvei til Vargfossen. Tydelig og merket sti.
Elgsjøheia 78 besøk 4 poeng
Kjør Lonseterveien (bomvei) til p-plass Vargfossnessa. Alternativt kan man kjøre til Fagerdalsseteren (bomvei) og gå derfra.
Finnvollheia 111 besøk 5 poeng
Kjør til Stjern, bomvei til Skurvelva. Merket sti via Teksjøen.
Alternativt er å gå fra Vargfossen, Silderen eller Furudalen (Namdalseid).
Habroheia 110 besøk 2 poeng
Kjør til Stjern. Bomvei videre til enden av veien ved Skurvelva. Følg sti mot Botnstua. Heia ser du på venstre side. Ta av mot toppen når du kommer over skoggrensen.
Hagafjellet 70 besøk 2 poeng
Parkering langs lommer ved riksveien, Sumstad.
Hanafjellet 85 besøk 3 poeng
Parkering ved bom til Roan vindmøllepark, Einarsdalen.
Haraheia 270 besøk 3 poeng
Parkering ved bomvei til Roan vindmøllepark, Tostendalen. Alternativt kan man gå fra Straum med parkering indre ende av Straumsvatnet.
Haravassheia 85 besøk 3 poeng
Hvis du kommer kjørende fra Åfjord: Parker ved bru, venstre side, før Skansen Gård. Alternativt via Gurben.
Harbak 300 besøk 1 poeng
Parkering ved naustene ytterst på Harbak. Jevn traktorvei ca 1 km. Her har Sportsklubben Stoksund en egen postkasse. Tilgjengelig også for barnevogn og sykkel. (Ønskes en lengre tur, fortsett til turmålet Tømmervika.)
Heia (Mostervik) 189 besøk 1 poeng
Ta til høyre i krysset på Vik. Kjør ca. 2.5 km mot Mostervik. Parkeringsmuligheter på venstre side av veien. Markert sti.
Indre Setervatn 89 besøk 2 poeng
Parkering ved søppelkontainer v. RV 715 på Hopstad. Følg grusveien innover mot mot Hestmarka. Veien går gradvis over fra grusvei til skogsvei, og avsluttes i en sti.
Iverhallen 314 besøk 2 poeng
Parkering på venstre side før Trøa, Stokkøya. Kryss veien og følg privatvei til skogstien som starter ved rødlig stein på høyre side . Flat og litt myrete ca 800 m til skilt Nyphogget/Iverhallen. Følg berget oppover til stien dukker opp igjen. Sportsklubben Stoksund har også en egen postkasse inn under helleren ved målet.
Juvassklompen 126 besøk 2 poeng
Parkering på toppen av Garrabrekka. Gå opp på sørsiden av Austdalsgubben. Ta til høyre når man kommer over skoggrensa.
Kammen, Stokkøya 323 besøk 2 poeng
Parkering på parkeringsplassen rett før innkjøring til gamle Stokkøy skole. (Ikke benytt busslommen på motsatt side!) Gå opp veien mot øvre Harsvik. Stien starter i høyresvingen ved privat garasje. Stien går hovedsaklig på berg, men i begynnelsen kan det være vått.
Sportsklubben Stoksund har egen postkasse ved masta.
Krokvassheia 128 besøk 2 poeng
Kjør bomvei til parkering ved Momyrseter. Derfra følger man stien mot Krokvatnet. Gå over brua i sørenden av Krokvatnet. Følg sti mot Klotterengklumpen, men ta av til høyre og følg fjellryggen mot toppen.
Kulturstien på Lines 279 besøk 2 poeng
Parkering v/ Sørgårdsvågen. NB! Bompenger ca kr 50,-.
Kultursti med slak stigning gjennom skog og over berg. Sportsklubben Stoksund har egen postkasse ved målet.
Lavatnet 160 besøk 2 poeng
Parkering langs veien rett før ankomst østenden av Salbuvikvannet. Ta av hovedveien og følg kjerreveien langs enden og forbi vannet.
Det er noen våte partier/myr. Sportsklubben Stoksund har egen postkasse på ei furu litt forbi leirplassen.
Legdafjellet 337 besøk 2 poeng
Parkering utenfor veien i krysset ved Herfjordvannet/Lauvstranda. Stien går over det brakklagte jordet på andre siden av oppkjørselen til byggefeltet. Følg stien til venstre langs skogholtet til du kommer til ei informasjonstavle. Stien følger skog og berg oppover. Innsjekk ved første varden. Sportsklubben Stoksund har egen postkasse i treklynga forbi varden.
Linesfjellet 219 besøk 2 poeng
Parkering ved Vel-huset, ved avkjøring til Linesøy Ungdomshus.(Ikke parker ved Ungdomshuset!)
Det er også mulig å gå fra Sørgårdsvågen via "Kulturstien". Bompenger.
Linesfjellet, TOPP3 2019 Stoksund sommerfestival 23 besøk 1 poeng
Denne innsjekkingen gir et ekstra poeng under Stoksund Sommerfestival Topp 3. Husk å sjekke inn på det opprinnelige turmålet også!
Parkering ved Vel-huset, ved avkjøring til Linesøy Ungdomshus.(Ikke parker ved Ungdomshuset!)
Det er også mulig å gå fra Sørgårdsvågen via "Kulturstien". Bompenger.
Lonvatnet 281 besøk 2 poeng
Parkering ved Stoksund Oppvekstsenter.
Følg grusveien over brua ved skolen til veien tar av til høyre etter ca 1 km. Følg veien oppover. Grusvei m/ bratt stigning etterhvert. Sportsklubben Stoksund har egen postkasse på ei furu på høyre side ved målet.
Mefjellvarden 77 besøk 3 poeng
Kjør forbi Amundalen, parkeringsplass (mot avgift) ved Langløfta.
Melanakken 590 besøk 2 poeng
Parkering ved Melan bru.
Middagsfjellet (Storlautklumpen), Roan 88 besøk 3 poeng
Parkering ved bom til Roan vindmøllepark. Følg innfartsveien til parken, ta av til venstre mot Tostenvatnet.
Middagsfjellet (Tårnes/Tørhogg/Tørhaug) 216 besøk 2 poeng
Parker ved Breidablikk Grendalag (samf.hus).
Moheia 290 besøk 2 poeng
Kjør av på Hårstadliveien (bomvei) mot Laksvatnet. Kjør ca 2 km til skilt Moheia. Følg sti til Moheia.
Monstadaksla / Utsikten 1055 besøk 2 poeng
Adkomst fra Skola via Monstadfjellet. Alternativt fra Monstadfeltet, fra fotballbanen på nordsida av boligfeltet.
Monstadfjellet 1071 besøk 2 poeng
Parkering ved Skola.
Nedre Sekkalona 115 besøk 2 poeng
Utgangspunktet for turen til Sekkalona er parkeringsplassen ved Litjaune, knapt 2 km før du kommer frem til Storfjell-gården. Fra parkeringen går det en skogsvei (stengt for biltrafikk) som du følger over Haravasselva. Innsjekk er på brua ved Nedre Sekkalona.
Neverdalshogget 198 besøk 2 poeng
Parker i svingen ved Halsen, Sørdalen. Stien starter ved en grind oppe i skråningen. Alternativ rute er å parkere på toppen av Mørreaunhøgda. Følg stien opp til Svarttjønna og videre er det ikke merket sti, men anbefaler å bruke kart.
Nypa 140 besøk 3 poeng
Parkering ved bom Roan vindmøllepark, Einarsdalen.
Nyphogget 189 besøk 2 poeng
Parkering på venstre side før Trøa, Stokkøya. Kryss veien og følg privatvei til skogstien som starter ved rødlig stein på høyre side i skogholtet . Flatt og litt myrete ca 800 m til skilt Nyphogget/Iverhallen. Sportsklubben Stoksund har egen postkasse inne i hula.
Paddelåra 335 besøk 2 poeng
Parkering på Kromhaugen, Stokkøya. Kryss veien og følg gammelveien oppover til skiltene « Stigfjellet» og «Paddelåra». Kort etter posten Stigfjellet, går stien ned en liten bergtrapp før den fortsetter vestover mot Paddelåra. Sportsklubben Stoksund har egen postkasse ved varden ved målet.
Posten, Momyra 243 besøk 2 poeng
Parkering ved Momyrstua. Gå opp Momyrdalen.
Prestelva 489 besøk 1 poeng
Parkering ved Roan vannverk. Lett tilgjengelig for alle.
Ramnen 80 besøk 2 poeng
Adkomst via grusvei inn mot Beskeland. Parkering før den innerste gården. Tydelig sti. Området er kjent for sitt rike artsmangfold.
Ravikheia 115 besøk 2 poeng
Kjør bomvei til Brulia. Parker ved bommen i Brulia. Gå derfra på vei mot Øvre Kammavatnet.
Repptinden 77 besøk 3 poeng
Parker på grusbanen, Brandsfjord skole. Anbefalt trasé går opp bergrygg bak boligfelt mot Tverdalstjønna.
Rånesfjellet 763 besøk 2 poeng
Parker ved Rånes Ungdomshus. Følg vegen videre ut mot Rånes. Ta av sti til høyre.
Simabakklumpen 571 besøk 2 poeng
Parkering ved høyeste punkt mellom Ugedal og Sørdalen. Sti derfra. Innsjekk er på høyeste punkt.
Skjerivassheia 137 besøk 2 poeng
Parker på venstre side like etter Ommundalsvatnet. Gå igjennom hyttefeltet og fortsett på sørsiden av Skjerivassheia til du når toppen.
Slåttanebben 158 besøk 2 poeng
Parkering ved skihytta på Langløftet.
Solfjellet 246 besøk 2 poeng
Kommer du kjørende fra Åfjord er det anlagt ny parkeringsplass på høyre side merket med Solfjellet. Tydelig sti opp til toppen.
Stakkenget 126 besøk 2 poeng
Parkering ved Roan kirke (Fosenkatedralen). Følg veien sørover ca. 650 m. Tydelig merket sti (skilt).
Stemmafjellet 245 besøk 2 poeng
Parkering i krysset ved avkjørsel til eiendom Tørrvikveien 129. Merket sti til Øyholmen og derfra umerket sti.
Stigfjellet 415 besøk 2 poeng
Parkering Kromhaugen på Stokkøya. Kryss veien og følg gamle Sundaveien frem til skilt mot Stigfjellet og Paddelåra. Sportsklubben Stoksund har egen postkasse i varden ved målet.
Storfjellklompen/Storskaret 237 besøk 2 poeng
Parkering ved By Barnehage. Følg veien opp til skytebanen. Tydelig sti derfra.
Storkiranslivatnet 697 besøk 2 poeng
Kjør til Kiran. Parkering ved Kiran skytterhus.
Storknoppen 787 besøk 2 poeng
NB! Parkering ved Åfjord kommunehus. Gå opp Nessabrekka, sti starter øverst i boligfeltet.
Stortyssklumpen 64 besøk 3 poeng
Parkering innerst i Skjøra ved Sørmarka gård. Tydelig parkeringsplass like før gårdstun. NB! Ved mye nedbør kan elva bli stor. Alternativt kan man gå fra Momyr/Norddalen.
Sålåneset 2298 besøk 2 poeng
Parkering ved Melabrua.
Følg stien opp fra brua og veien videre opp langs Stordalselva. Fin tur også for barnevogn, rullestol og sykkel.
Tekssjøen 150 besøk 4 poeng
Kjør til Stjern. Bomvei videre til enden av veien ved Skurvelva. Merket sti derfra til Tekssjøen. (stien går også videre til Finnvollheia). Innsjekk av app vil være ved fjellstyrets hytte, vestenden av vatnet.
Tostenheia 189 besøk 2 poeng
Parker ved Momyrstua. Gå opp Momyrdalen.
Tuva/Imsafjellet 576 besøk 2 poeng
Parkering på Hutjønna eller oppe på Skola. Parkering ved Skola eller ved Hutjønna. Tydelig sti fra Skola.
Tømmervika 237 besøk 2 poeng
Parkering ved naustene ytterst på Harbak. Jevn traktorvei ca 1 km frem til Sportsklubben Stoksund sin postkasse. Deretter går turen videre utover svaberg og litt myr.
Vannskillet 71 besøk 2 poeng
Parkering på Fagerdalsseteren (bomvei). Punktet gir et flott skue mot Osen, Geilvatna og Elgsjøn med mer.
Vardfjellet 218 besøk 2 poeng
Målet kan nåes fra flere kanter.
Kjør opp veien mot Sørdalen. Parkering i første skarpe sving (hesteskosvingen).
Alternativet er å gå fra Åfjordssida av tunnelen. Parkering ved flislageret. Følg skogsvei innover dalen. Merket sti , men ta av mot Vardfjellet på stiens høyeste punkt.
Tredje alternativ er fra Storvatnet. Ta av veien forbi Vassodden, parkeringsplass ved Støa. Her er det en merket sti, men denne går til Arnevika. Ta av på stiens høyeste punkt mot Vardfjellet.
Vassheia 330 besøk 2 poeng
Skilt mot «Vassheia» på høyre side rett før ankomst Trøa, Stokkøya. Parkering langs veien på venstre side. Sportsklubben Stoksund har egen postkasse i varden ved målet.
Venæsstøtta 192 besøk 2 poeng
Parkering langs veien rett før ankomst østenden av Salbuvikvannet. Ta av hovedveien og følg kjerreveien langs enden av vannet. Skilt viser hvor stien tar av. Sportsklubben Stoksund har egen postkasse ved målet.
Venæsstøtta, TOPP3 2019 Stoksund sommerfestival 18 besøk 1 poeng
Denne innsjekkingen gir et ekstra poeng under Stoksund Sommerfestival Topp 3. Husk å sjekke inn på det opprinnelige turmålet også!
Parkering langs veien rett før ankomst østenden av Salbuvikvannet. Ta av hovedveien og følg kjerreveien langs enden av vannet. Skilt viser hvor stien tar av. Sportsklubben Stoksund har egen postkasse ved målet.
Vesterheia, Gråsteinheia 137 besøk 2 poeng
Parkering ved Momyrstua. Gå opp Momyrdalen.
Vettan 486 besøk 1 poeng
Parker ved E.Hopstads Enke (butikken på Bessaker). Stien starter på toppen av trappa som du finner i fjellsiden bak kroa. Ved innsjekkingspunkt ligger et krigsminne fra 2. verdenskrig.
Vikskjelden 139 besøk 2 poeng
Parker på p-plass ved avkjøring mot Bessaker (Sørjerkrysset). Følg hovedveien mot Bessaker ca. 100 m. Skilt og tydelig merket sti på høyre side av veien.
Vikstein 298 besøk 2 poeng
Parkering ved avkjørsel til Tørhaugsætra/Tørhoggsætra. Gå innover langs skogaveien til du kommer til en utkjøringsplass. Derfra skal du finne en tydelig sti.
Vinnahaugen 618 besøk 2 poeng
Parkering ved Sørdalen Grendahus. Tydelig sti.
Øvre Skjærlivatn 69 besøk 3 poeng
Parkering ved Kuppelskardtjønna, høyre side av veien. Alternativt på p-plass ved Bessakerfjellet vindmøllepark. Innsjekkingspunkt ligger ved nordre demning.
Øyholmen 314 besøk 2 poeng
Parkering i krysset ved avkjørsel til eiendom Tørrvikveien 129. Merket sti derfra.
Øykneset 2766 besøk 1 poeng
Parkering ved Melabrua.
Følg stien opp fra brua og veien videre opp langs Stordalselva. Fin tur også for barnevogn, rullestol og sykkel.
Åknesfjellet 277 besøk 2 poeng
Parkering ved husmorstua like ved Bjerkanveien. Kryss veien og opp forbi bommen. Merket sti fra høydebassenget.
Åsmundvatnet rundt 9457 besøk 1 poeng
Åsmundvatnet rundt - Åfjordsdagan 35 besøk 1 poeng
Denne innsjekkingen gir et ekstra poeng på turmålet "Åsmundvatnet rundt" under Åfjordsdagan. Husk å sjekke inn på det opprinnelige turmålet også!!!!!