Turmål

Čáskilvárri 55 besøk 1 poeng
Startpunkt:
Fra Lakselv ta veien mot Børselv. Etter ca 11 km tar du opp sidevei til høyre, bratt stigning. Denne sideveien følger du ca 400 m til P-plass på høyre side. Her er startpunktet. Herfra til toppen er det ca 4 km.

Čáskilområdet har vært sett på som et viktig ”spisskammers” hvor folk hentet seg mat fra naturen. Spesielt har jakt på rype vært drevet i området.
Bringnes/Briŋŋa 43 besøk 1 poeng
Startpunkt:
Fra Olderfjord, følg E69 mot Havøysund/Smørfjord. Ta av liten vei til høyre like før bru over Smørfjordelva. Følg veien ca 1,5 km. Her er startpunktet. Første del av stien er ikke merket. Følg høye jernstolper til mast/link. (Stolpene er over 2m høye, og sees godt fra veien litt før startpunktet). Fra masta er stien til topps merket. Ca 4 km jevn stigning fra startpunktet til topps.

Toppen Bringnes ligger på Bringneshalvøya mellom Olderfjord og Smørfjord. På Bringnes finnes flere gamle offerplasser, bl.a. ytterst på Bringnesodden. Her er en offerplass av tre steinringer. Offersteinen Čháppesbákti er 3 meter høy, og skal være en samisk offerstein der det skal ha vært ofret kveitehoder.

Bringnes er et forunderlig nes på vestsiden av Porsangerfjorden, mellom Olderfjord og Smørfjord” der ute i fjorden bodde det en kone som kunne se mer enn vanlig. Hun pleide å fortelle at på Bringnes så hadde de underjordiske en hel by. Det hadde hun sett i drømme …”
Hestnesfjellet/Hesteniemenváara 85 besøk 1 poeng
Startpunkt:
I Børselv sentrum kjører du mot Veidnes. Ca 4 km etter Børselv bru tar du av en liten grusvei til høyre, ved Hestnes. Følg veien ca 2-300 meter. Her er startpunktet på høyre side. Herfra til toppen er det ca 1,5 km. Flott utsikt over Børselv fra toppen. En kort tur som passer de fleste.

Hestnesfjellet ligger i dolomittbeltet som strekker seg tvers over Porsangerfjorden. Dolomitt er kalkstein dannet for ca 700 millioner år siden under vann. Bergarten er hovedsakelig dannet av avsetninger etter tidligere kolonier av kalkalger – en av de aller første livsformer på jorda, og omdannet gjennom opptak av magnesium fra sjøvannet. Dolomittforekostene i Porsanger er Nord-Europas største.
Mærdevárri 51 besøk 1 poeng
Startpunkt:
I Lakselv sentrum tar du av mot Klemetstad. Følg hovedveien til Klemetstad, ca 8,5 km (1 km fra veiens ende). Her er informasjonsskilt for Stabbursdalen nasjonalpark og startpunktet. Det er ca 4,5 km til topps. Herfra er det flott utsikt.

Ordet Mærde har med stengselsfiske å gjøre. Mærde betegner garndelen av stengselet. Det ble fisket med stengsel i Lakselva fram til 1876.
Nuorttat njeaiddán 70 besøk 1 poeng
Startpunkt:
Fra Stabbursnes, kjør inn grusvei mot nasjonalparken, Lombolaveien. Kjør over den første sletta, opp en liten bakke. Veien svinger kraftig mot høyre. Dette er startpunktet, herfra er det ca 5,5 km til toppen.

Nuorttat Njeaiddán ligger mellom Lakselv og Stabbursnes. Fra toppen er det flott utsikt både mot Stabbursdalen, utover Porsangerfjorden og mot Lakselv.


Roddenes natursti 145 besøk 1 poeng
Startpunkt:
Stien ligger ved riksveg 98 mellom Lakselv og Børselv. Det er skiltet til naturstien, og parkeringsplassen ligger ved riksveien.

Selv om naturstien på Roddenes ikke er en topp har vi valgt å ta den med i “Til topps i Porsanger”. Naturstien er en rundløype på ca 2,6 km som går i flott natur med utsikt over Porsangerfjorden.Underveis er det poster som forteller om kvartæregologiske forekomster i området. Det er satt opp en gapahuk med bålplass nede i fjæra. Dette er et flott sted å stoppe for en rast på slutten av turen.

Roddenes naturreservat ble opprettet i 1967 for å ta vare på de flotte strandvollene. Som man ser av naturstien er området meget interessant geologisk sett.

Silfarvárri/Silfari 26 besøk 1 poeng
Startpunkt:
Når du kommer fra Lakselv, litt før Børselv bru tar du av grusvei inn til høyre mot Fagerli. Parkering ved veiens slutt. Her er startpunktet. Stien er merket opp på fjellet, men ikke over tregrensa. Fra startpunkt til toppen er det ca 9 km. NB! Elv må krysses. Tidlig på våren og ved mye vann kan det være bløtt i myrene.

Silfarvárri ligger i Børselv på sørsiden av Børselva og Silfar canyon. En gammel offerplass med de to offersteinene Lalla og Kristoffer ligger et stykke fra toppen på vestsiden av Silfar.

Offerplassen på Silfarfjellet beskrives i 1930-årene som” et av de fordna Lapparnes aldra heligaste offerställen”. Først rundt 1900 blir navnene Lalla og Kristoffer brukt. Så seint som 1894 – 1899 skal det være funnet rester etter ofringer av hare og rype på Silfar.

En historie forteller: Ukko-Banne var en rik same som hadde 12 000 rein. Han gav alltid et offer til avgudene, slik han burde gjøre når han flytta med flokken sin fra nord til sør. Men en gang gjorde han det ikke. Han var på vei sørover, men hvordan det nå en gang var, så forsvant hele flokken nordover. Bare kløvreinene ble igjen, og han drev disse etter flokken. Han fant hele flokken død ved steinene ved Silfar. Dette var gudenes hevn fordi han ikke ofret slik han burde.
Stabbursnes natur- og kultursti 316 besøk 1 poeng
Startpunkt:
Parkeringsplassen ved Stabbursnes Naturhus og Museum, ved E6 ca 20 km nord for Lakselv, før Stabbursnelv bru. Stabbursnes natur- og kultursti er som naturstien på Roddnes ikke en topp, men et flott turmål. Stien er lett å gå, følger Stabbursnesplatået og har flott utsikt over Indre Porsangerfjord. Langs stien finnes informasjonsposter om natur og kultur i området. Stien er merket til E6, tilbake til Naturhuset følges E6. Totalt er rundturen 6,4 km.

Underveis på turen er det muligheter for en rast i gapahuken når man kommer opp på Stabbursnesplatået etter 1,3 km. Postkassa er plassert inne i gapahulken. Etter ca 3 km finnes også en gapahuk. Mot slutten av turen vil det være skiltet “Fuglekikking”. Dette er en kort avstikker som leder til en fuglekikkerbu med flott utsikt over Valdakmyra. Her er bord og benker, samt et fastmontert teleskop for å studere fuglelivet.

Indre Porsangerfjord er et flott områdemed sine utallige holmer. Stabbursnes Naturrservat med Valdakmyra her på våren et yrende fugleliv. I tillegg til mange andre arter raster den truede dverggåsa her.

Stallučohkka 79 besøk 1 poeng
Startpunkt:
I Skoganvarre tar du av over bru ca 1 km etter Porsanger Museum (retning mot Karasjok). Ta til høyre etter brua. Følg veien ca 700 meter. Her er parkering og startpunkt på venstre side. Løypa følger veien et stykke, før den tar av til venstre opp en bratt bakke. Til toppen er det ca 1,5 km.

Stallučohkka er kanskje den enkleste av toppene, og bør dermed være en topp de fleste kan nå. Fra toppen er det fin utsikt over Skoganvarre. Man kan se Offerholmen i Øvrevann. Offerholmen er som navnet sier et gammelt samisk offested som ble brukt i forbindelse med villreinfangst for å takke avgudene for fangsten. Selve offerstedet er steinringer av rullestein hvor reinhorn ble ofret. Holmen har også tjent som gravplass fra førkristen tid. Selve navnet Skoganvarre, samisk Skuvvanvárri kan oversettes til det susende fjell.
Stuorra Biŋalvárri 35 besøk 1 poeng
Startpunkt:
Kjør sørover fra Naturhuset ca 2 km, ta av grusvei mot nasjonalparken, Lombolaveien og kjør denne til veis ende (6 km). Fra parkeringsplassen er stien til Stuorra Biŋalvárri merket. Det er ca 7,5 km fra startpunktet til toppen.

På toppen av Stuorrá Biŋalvárri finner du en varde som er et av grensemerkene til Stabbursdalen nasjonalpark, halve toppen ligger i nasjonalparken. Fantastisk utsikt over Stabbursdalen og Porsangerfjorden.
Uhca Jeahkkir 135 besøk 1 poeng
Startpunkt:
I Billefjord tar man av E6 på motsatt side av veien enn Bunker oil. Følg denne veien ca 1 km til fotballbanen og kirkegården. Her er startpunktet.Turen til Uhca Jeahkkir er en kort tur, som passer for de fleste. Det er ca 2 km fra startpunktet til toppen.

Jeahkkir har vært et viktig landemerke for fiskere. Jeahkkir er et gammelt navn som vi opp gjennom årene har mistet betydningen av. “Jiehkki” er samisk og betyr isbre, men om dette har noe med stedsnavnet Jeahkkir å gjøre er uvisst