Turmål

001. Hofsrudtjernet 10 poeng
Ca. 1 km fra parkeringsplassen innerst i Fjellhaugvegen. Kan også nås fra Hersjøen (ca. 7km) eller Torsætra (ca. 15 km). Naturlig å ta sammen med post 2, 3, 4, 5 og 6.
002. Startjernsætra. 20 poeng
Gammelt sæterområde, en del hytter nå. ca. 1,5 km fra post 1 Hofsrudtjernet.
ca. 2,5 km til post 3 Svartdalen.
003. Svartdalen 1 besøk 30 poeng
Posten ligger i østenden av det 2. Svartdalstjernet (regnet fra Fiskelausen). Den ligger ved en lavo/hytte. I lia nordvest for posten er Svartdalen naturreservat. Posten ligger ca. 2,5 km fra post 2-Startjernsæter og 3 km fra post 4-Fiskelausen.
004. Fiskelausen 20 poeng
Posten ligger helt i nordvest enden av Fiskelausen der scooterløypa snur.
ca. 3 km til post 3 - Svartdalen og ca. 3 km til post 5 - Nyhus.
005. Nyhussætra 10 poeng
Posten ligger sørvest på Nyhussætra, som var sæter for bønder i Totenvika. ca. 3 km til post 4-Fiskelausen og ca. 2 km til post 6-Herva.
006. Herva 10 poeng
Posten ligger i et løypekryss i sørøst-enden av Herva. ca. 2 km til post 5-Nyhussætra og under 1 km til post 2-Startjernsæter.
007. Garsjøen 1 10 poeng
I løypekrysset ved Garsjøen der løypa går mot Brennsætra og videre til Ospekollen.
008. Brennsætersjøen 20 poeng
Ved Brennsætra/Brennsætersjøen. Posten ligger i søndre utkant av sæterområdet.
009. Ospekollen 10 poeng
Hit er det 9,1 km fra Torsætra. Posten ligger så vidt inn i Hurdal (Eidsvold kommune) ca. 3 km etter at løypa krysser vegen, nederst i Amunddalen litt før Kroken. Her er vi nede på 385 meter, så det kan være lite snø tidlig på vinteren.
010. Krysset før Garsjølia 10 poeng
ca. 1km fra parkeringa etter Torsætra. Garsjørunden til venstre, når du kommer fra Torsætra. Rett fram er opp Garsjølia f.eks. til Rausteinshytta.
011. Garsjøen 2 10 poeng
ca. 1,5 km fra post 10. Ligger der løypa bryter av mot øst i enden av Garsjøen.
012. Skjellungshøgda 10 poeng
ligger ca. på høyeste punktet mellom Torsætra og Lavtjernet, ca. 3 km fra Torsætra.
013. Krysset ved Lavtjernet 20 poeng
Posten ligger i krysset med Arnputtvegen. ca. 5 km fra Torsætra, ca. 2 om fra post 12 - Skejjllungshøgda.
014. Ytterst i Arnputtvegen 30 poeng
ca. 3 km fra krysset ved Lavtjernet, i enden av Arnputtvegen.
015. (a) Myra før nedkjøringa til Mørksjøen 30 poeng
Litt over 2 km fra post 13 - Krysset ved Lavtjernet.
015. (b) Mørksjøen 10 poeng
Posten er i krysset der det går ei løype til Steinsjøen. ca. 1 km fra post 15 - Myra før nedkjøring til Mørksjøen.
015. (c) Kopplandslia 20 poeng
ca. 3 km fra post 15b - Mørksjøen. Løypa gjør en brå sving til høyre (forlater en skogsbilvei). Ca. 1,5 km til post 16 - Steinsjødeminga.
016. (a) Demninga ved Steinsjøen 30 poeng
Ta til høyre ved post 15b - Mørksjøen, ca 4 km derfra. Løypa går videre til post 16b Steinsjøvegen, ca. 1 km.
016. (b) Steinsjøvegen 30 poeng
Enden av løypa fra Torsætra, ca 15 km, ca. 1km fra post 16 - Steinsjødemninga.
017. Hommelsjøen 20 poeng
Nesten helt ned til vannkanten i nordenden av Hommelsjøen. ca. 2 km fra post 15b - Mørksjøen. ca. 750 meter fra krysset ved Hommelsjøvegen nord-øst for Lavtjernet.
018. (a) Sandungshøgda 20 poeng
Posten ligger i brattbakken i løypa fra Lavtjernet til Øyungen. ca. 1,5 km fra det østre krysset ved Lavtjernet.
018. (b) Vesle Myrtjern 20 poeng
Posten ligger ca. ca. 1,5 km fra Vesle Øyungen i kanten av ei myr ved ei furu, nord for Vesle Myrtjern.
019. Skjeppsjøen syd 10 poeng
1,8 km fra parkeringa på Torsætra. Ved løypekrysset der den en løype går på østsida og det andre på vestsida av Skjeppsjøen. Neste post 20 - Haraldkneika er i nordvest-enden av Skjeppsjøen, det er ca. 3,5 km dit.
020. Haraldkneika 10 poeng
Posten ligger i nordvestenden av Skjeppsjøen, like overfor en parkeringsplass. Navnet Haraldkneika er til ære for Harald Udnæseth. Han har gjort en fantastisk jobb for Totenåsløyper i mange år, og skal ha hovedæren for det utrolige løypenettet vi har på Totenåsen. Neste post ligger 2 km opp i Grytmarka. Det er ganske har stigning dit.
021. Grytmarka 20 poeng
MÅ SPORES.
Posten ligger ca. 2 km oppi lia fra Skjeppsjøen ved et løypekryss der det går ei løype ned til Kronborg sæter. Det ligger ei lita hytte ved løypekrysset. Til neste post 22 - Hongsætra er det ca. 2 km med mye stigning.
022. Hongsætra 10 poeng
Posten ligger ved et av de gamle sæterhusene på Hongsætra, et par km fra parkeringsplassen på Oksbakken. Det er ca. 2 km til neste post i retning Rausteinshytta.
023. Krysset nedi lia før Rausteinshytta 10 poeng
Posten ligger i et løypekryss. Her må du gå til høyre for å komme raskest mulig til neste post (ca. 1 km). Ca. 1,5 km til Rausteinshytta.
024. Krysset nærmere Rausteinshytta 20 poeng
Posten ligger i løypekrysset ca. 500 m fra Rausteinshytta. Løypa til høyre går ned til Smørdalen og videre til Arnfinnsætra og Torsætra.
025. (a) Raudsteinshytta 30 poeng
Posten ligger ved Raudsteinshytta. Her er det servering de fleste helger om vinteren. ca. 500 meter til neste post 25b - Hjemmefronthytta.
025. (b) Heimefronthytta 30 poeng
Posten ligger sydøst for Raudsteinshytta. Det er ikke maskinpreparert løype dit, men som oftest er det noen som har gått på ski dit. ca. 5-600 meter fra Raudsteinshytta. Her ble det tatt i mot fallskjermslipp under 2. verdenskrig. Litt informasjon finnes i hytta.
026. Hemningsdalen 20 poeng
Posten ligger i løypekrysset der ei løype går østover mot Tjuvåsen og ei rett fram ned mot Arnfinnsætra og videre mot Torsætra.
027. Krysset ovenfor Arnfinnsætra 30 poeng
Posten ligger i løypekrysset der ei løype går mot Langsætra og Sisselrot og ei ned mot Arnfinnsætra. ca. 2 km fra post 26 - Hemningsdalen. ca. 500 meter ned til Arnfinnsætra.
028. Arnfinnsætra 30 poeng
Posten ligger på høyde hytta like nedenfor skiløypa. ca. 5 km til Torsætra.
029. Krysset før toppen av Garsjølia (fra Torsætra 20 poeng
Posten ligger i løypekrysset der det går ei bratt løype opp mot Rausteinshytta.
ca 1,5 km fra Arnfinnsætra og 3,5 km fra Torsætra.
030. Det trangeste i Hemningsdalen 10 poeng
Ta av til høyre i krysset der løypa fra Oksbakken til Raudsteinshytta gjør en sving til venstre rett før stigningen begynner. Eller ta løypa mot nord fra post 26 - Vannskillet i Hemningsdalen.
032. Furua i Tjuvåsrunden 20 poeng
Posten er festet til ei furu like ovenfor det lille tjernet. Folk raster ofte her.

Adkomst/Parkering
Posten nås fra flere steder, bl.a. Oksbakken (2-3 km), Torsætra (ca. 10 km).
På Oksbakken er det stor parkeringsplass, som brøytes etter hvert snøfall
Posten ligger langs skiløypa i Tjuvåsrunden litt vest for det lille tjernet vest for Tjuvåskampen.

Beskrivelse
Fin utsikt vestover mot Kolbu
033. Hytta ved Tjuvåstjernet 10 poeng
Posten ligger vis a vis hytta som ligger tett inn til skiløypa (retning vest). Tjuvåstjernet ligger nede mot øst, men er ikke synlig på grunn av skogen.
Ta av til høyre ca. 500 meter etter Oksbakken i løypa mot Raudsteinshytta.
034. Skjellgarden 20 poeng
I løypekrysset ca. 4 km etter Lensbygda, der ei løype går mot øst til Oksbakken og ei løype rett fram (sydover) mot Laupen.
035. Synstebysætra 20 poeng
Noen hundre meter etter post 34 - Skjellgarden mot Laupen. Posten ligger i nordenden av sæterområdet.
036. Laupen 10 poeng
Posten ligger i løypekrysset der den ene løypa fortsetter mot Sisselrot, og den andre går vestover mot Vesterås og ned i Gransmarka.
037. Store Vålsjøen 10 poeng
Posten ligger i et løypekryss sydøst ved Store Vålsjøen, i et løypekryss der det går ei løype mot Hakksvea (inngangen til Kolbuåsen) og ei mot Gransmarka.
038. Midt i Gransmarka 20 poeng
Posten ligger midt i Gransmarka, ca. 3 km fra post 37 - Store Vålsjøen.
039. Førstebakketoppen etter Lensbygdaplassen 10 poeng
Posten ligger i lysløypa på den første bakkekulen etter at løypa går østover ut av jordet.

Adkomst/Parkering
Stor parkeringsplass på Lensbygdaplassen
040. Krysset ved toppen av Lensbygda-lysløypa 10 poeng
Ligger på en bakketopp ved løypekrysset der den ene løypa forlater lysløypa og går mot Laupend, og den andre fortsetter i lysløypa mot Toppenplassen.
041. Vestgard i lysløypa ned til Toppenplassen 10 poeng
Posten ligger ved Vestgard der løypa kommer ut på jordet og gjør en 90-graders knekk østover (sett fra Lensbygda). Bare noen hundre meter nedkjøring til Toppenplassen.
042. Karidalen bruk 10 poeng
Posten ligger i den ytre lysløypa ved karidalen bruk. Følg utgangen på konkurranseløypa og ta av til høyre etter ca. 100 meter. Posten finner du ca. 100 meter videre.
043. Toppen av konkurransløypa 1 besøk 10 poeng
Posten ligger på toppen av konkurranseløypa der den ytre lysløypa går tett inntil, og det er et løypekryss mot Pettershagen like nedenfor posten.
044. Pettershagen 20 poeng
Posten ligger ved Pettershagen nær veien til Sletta, der skiløypa snur.
045. Toppen av det gamle skileikanlegget i Karidal 10 poeng
Posten ligger ved lavoen i toppen av det gamle skileikanlegget.
046. Mot Sillungen fra Karidalen 10 poeng
Posten ligger i løypa mot Sillungen der den gamle konkurranseløypa tar av til venstre (sett fra Karidalen).
047. Litt ovenfor Grønnlandssletta i lysløypa fra 20 poeng
Posten ligger litt nedenfor Slettavegen i skogkanten.
048. Litt ovenfor Toten Museum 20 poeng
Posten ligger noen meter før løypa krysser Sillongenvegen ovenfor Toten Museum.
049. Sillongen 10 poeng
050. Hagletjern-/Svartungen-krysset 30 poeng
Krysset hvor Kolbu-løypene treffer Hurdals-løypene
051. Molstabrenna/Storbrenna krysset 20 poeng
Posten er i krysset ca. 2,3 km sørvest fra parkeringen ved Lønnsjøen (P.-pl. ligger i veikrysset til Bergsjøen). Fra P-plassen passerer du først på nedsiden av Storbrenna men fortsett ca. 1,5 km forbi Storbrenna stua til posten.
052. Molstadbrenna utsiktstårn 30 poeng
Tårnet sees ikke fra løypa men ligger bare ca. 50 m vest for den. Utsikt over Vindflomyrene naturreservat, Norefjell, Rondane og Jotunheimen.
053. Bergsjøen-/Holsætra-løypekrysset 30 poeng
Rett på vestsiden av P-plassen i krysset Lønnsjøen/Bergsjø-veien, følger du skiløypa nordover (tilbake) ca. 1 km og krysser veien igjen og går ca. 3 km sørøstover til du kommer til løpekrysset.
054. Hakksvea-/KK-krysset 30 poeng
1,5 km vest sørvest for Hakksvea hvor det er P-plass. Hvis skogsdrift, og ikke løyper, parker heller ved Lønsjøen-/Bergsjøveien-krysset. Derfra er det ca. 8 km til posten
055. Kvikstadsæterv.-/Vålsjø-krysset. 30 poeng
056. Vestrunden-/Olamyra-/Lund-krysset 20 poeng
Ca. 3,5 km sør sørvest for KK-plassen/KK-hytta (P-plass)
057. Vesle Vålsjøen 10 poeng
Vesle Vålsjøen-/Gransmarka-krysset mellom Store og Lille Vålsjøen og Gransmarka
058. Gardlausstugua 30 poeng
Kryss mellom løypene mellom åsen og Smeby, og løypene opp fra KK-plassen, -som ligger ca. 5 km nordvest for krysset.
059. Rud-/Lund-krysset 10 poeng
Ca. 300 m sørvest for KK hytta. I dette krysset kan du gå sørover i retning åsen eller vestover i retning Kolbu-skole
062. Rørmyra 1 besøk 10 poeng
Posten ligger på Raufossåsen ved ei hytte på toppen rett ovenfor parkeringsplassen på Rørmyra (løypa mot Mæhlumsætra).
063. Eikvelta 1 besøk 20 poeng
Posten ligger ved løypekrysset ved gapahuken ved Eikvelta.
064. Søre Blekktjernet 20 poeng
Posten ligger i det første løypekrysset (sett fra Eikvelta) sydøst for Søre Blekktjernet.
065. Skihytta i Søndre Land 30 poeng
Posten ligger ved Skihytta i Søndre Land. Her er det muligheter for servering.
066. Stokkhytta 20 poeng
Posten ligger ved Stokkhytta
067. Vedset 10 poeng
Posten ligger ved parkeringsplassen på Nedre Vedset.
068. Skumsjøen 10 poeng
Posten ligger ved kraftlinja 2-300 m sør for Osbakken
069. Raufoss skistadion 1 10 poeng
Posten ligger i løypekrysset nordvest for fotballhallen.
070. Raufoss skistadion 2 10 poeng
Posten ligger der lysløypa til Skumsjøen krysser Nysethvegen.
071. Raufoss skistadion 3 10 poeng
Posten ligger der løypa til Eikvelta krysser Nysethbakken
072. Raufoss skistadion 4 10 poeng
Posten ligger ved det store løypekrysset i utkanten av skistadion
073. Raufoss skistadion 5 10 poeng
074. Raufoss skistadion 6 10 poeng
Posten ligger øverst i konkurranseløypa ovenfor Badeland før nedkjøringa til skistadion
075. lysløypa mot Skumsjøen 1 10 poeng
Posten ligger der lysløypa krysser en høyspentledning. Det er også en bekk, som krysser akkurat ved posten, men den er vel vanskelig å se om vinteren.
076. Lysløypa mot Skumsjøen 2 20 poeng
Posten ligger i lysløypa til Skumsjøen 200 meter ovenfor der løypa krysser Vildåsvegen omtrent i skogkanten der det er et par hus til høyre for løypa (sett fra Raufoss)
077. Vind 1 1 besøk 10 poeng
Posten ligger borterst i den korte lysløyperunden
078. Vind 2 1 besøk 10 poeng
Posten ligger opp på haugen der turlysløypa går mot Raufoss
079. Vind 3 1 besøk 10 poeng
Bak GOBB-hallen, på toppen av jordet.
080. Vind 4 1 besøk 10 poeng
Under brua i lysløypa ned mot Kopperud.
081. Vind 5 10 poeng
Posten ligger i lysløypa ned mot Kopperud, 2-300 meter før Kopperud skole.
082. Vind 6 20 poeng
Posten ligger nederst i lysløypa mot Kopperud
083. Vind 7 10 poeng
Posten ligger i lysløypa mot Raufoss like etter den lange rettstrekningen etter Vindplassen.
084. Vind 8 20 poeng
Posten ligger i bunn av den lange bratte bakken opp mot Markestad, inne i skogen.
085. Vind 9 10 poeng
Turlysløypa fra Vind til Raufoss. I toppen av den lange bakken ved Flikkeshaug, der løypa gjør en knekk.
086. Vind 10 20 poeng
Turlysløypa fra Vind til Raufoss på toppen ovenfor krysset med Øverbyvegen.
087. Før Lerudåsen 10 poeng
Posten ligger i lysløypa mellom Vind og Raufoss der 2 høyspentledninger krysser hverandre over lysløypa etter en lang rett strekning. ca. 1,5 km før Lerudåsen.
088. Lerudåsen 10 poeng
Posten ligger i løypekrysset ved Lerudåsen. Ei løype går ned mot Raufoss. Den andre går mot Raulåven og Sillongen.
089. Raulåven 10 poeng
Posten ligger i lysløypa fra Vind til Sillongen, mellom Raulåven og Ihle.
090. Etter der lysløypa krysser Helsetvegen 20 poeng
Posten ligger i lysløypa mellom Vind og Sillongen like etter der den krysser Helsetvegen der en kraftledning krysser løypa.
091. Helsettjernet 10 poeng
Posten ligger i en løypeknekk litt vest for Helsettjernet
092. Granvang 10 poeng
Posten ligger ved Granvang der vegen fra Steffensrud krysser vegen fra Sillongen.
093. Mellom Granvang og Sillongen 10 poeng
Posten ligger i lysløypa mellom Granvang og Sillongen, øst for Sillongen.
097. Snertingdal Ungdomsskole 10 poeng
Skikryss ca 300 meter etter Snertingdal skole i skikryss opp til Bjønnhaugen.
098. Håkenstad 20 poeng
Skikryss ved Håkenstad i Åslendet.
099. Rolisetra 30 poeng
Skikryss litt nord for Rolisætra.
100. Brennhaugen 30 poeng
I krysset hvor løypa fra Snertingdal skole kommer inn på løypa til Skyberg.
101. Skyberg 30 poeng
Gapahuk i løypa fra Brennhaugen til Skyberg like før du kommer til Skyberg.
102. Skikryss ved Inngjerdinga 10 poeng
Skikryss hvor løypa fra Skyberg tar av mot Vardalsåsen.
103. Vardal kirke 10 poeng
Ca 400 m sør for Vardal Kirke
104. Skikryss 500 m sør for Glæstadtjernet 20 poeng
På Haugrunden der hvor løypa til Glæstadtjernet tar ned til Vardal Kirke.
105. Solberghågån 20 poeng
Ca 600 m nord for Solbakken mot GLæstadhøgda.
106. Gubberud 10 poeng
Skikryss ved gubberud i løypa som går mot Skistua.
107. Hågåstugua 10 poeng
Skikryss ca 600 meter nord for Skistua.
108. Madshusbakken 10 poeng
Madshusbakken ligger ca 1 km sør for Skistua like ved småbruket Madshus Her ble Martin Madshus født og han grunnla Madshus skifabrikk i 1906.
108b. Skistua 10 poeng
Posten ligger rett ved parkeringsplassen 25 meter ovenfor Skistua.
109. Skikryss ved Jemtland 10 poeng
Skikryss ved Jemtland i løypa fra Eiktunet til Skistua
110. Lysløype Øverby nedre kryss mot nord 10 poeng
Nord I lysløypa hvor lysløypa går opp igjen mot ski stadion
111. Lysløype sør Øverby 10 poeng
I krysset der lysløpa går nordo og lysløype til Fastland går nedover
112. Lysløype Øverby, løypas høyeste punkt. 10 poeng
113. Stangstua 20 poeng
Ligger på Stangstua ved skikryss.
114. Blivgodt 10 poeng
Posten ligger på Blivgodt.
P01. Torsætra 1 poeng
Herfra er det muligheter til å ta de fleste postene på Totenåsen.
P02. Torsætra 1 poeng
Herfra kan de fleste postene på Totenåsen Øst nås
P03. Oksbakken 1 poeng
Fint utgangspunkt for å gå til Rausteinshytta (4,5 km) og Tjuvåsrunden. En litt lengre tur til Rausteinshytta kan gå om Sisselrot/Langsætra.
P04. Fløyta 1 poeng
Kjør opp Fjellhaugvegen (bompengeautomat), og kjør så langt du kommer. Her er det parkeringsplass, som er et fint utgangspunkt for den idylliske "Svartdalsrunden" i jomfruelig terreng.
P05. Hakksvea øst 1 poeng
Utgangspunkt for turer østover, bl.a. Vårsjøen og Vesterås.
P06. Hakksvea vest 1 poeng
Herfra kan du gå mot Lønnsjøen, Bergsjøen, Vindflomyra m.m.
P07. Lønnsjøen/Bergsjøen-veien 1 poeng
Fint utgangspunkt for post 50, 51, 52, 53, 54 og 55
P08. KK-plassen 1 poeng
Her kan du ta postene i konkurranseløypene til Kolbu/KK. Men du kan også gå utover Totenåsen
P09. Lensbygdaplassen 1 poeng
Stor gratis parkeringsplass rett ved fotballbanen. Fint utgangspunkt for Gransmarkrunden (ca. 17 km). Videre er det 12 km til Raudsteinshytta.
Mange poster kan nås herfra. Sprekinger kan ta av fra Gransmarkrunden og gå over til Haaksvea og Kolbuåsen. Til Torsætra er det ca. 18 km.
P10. Parkering Karidalen skisenter 1 besøk 1 poeng
Gratis parkering utenom arrangementer, men ØTS setter pris på en Vipps. Herfra kan du nå alle postene i Karidalen, og du kan gå videre til Sillungen.
P11. Raufoss skistadion 1 poeng
Parkeringsplassen ligger ved skistadion rett ovenfor Raufosshallen. Herfra kan du nå alle postene i nærområdet til skistadion (nr. 69 til 75), og i tillegg for sprekinger postene på Raufossåsen (nr. 62 til 68). Da lønner det seg å gå først til Eikvelta.
P12. Rørmyra 1 besøk 1 poeng
Kjør opp ved Korta sag på vegen mot Trevatn. Herfra kan du nå alle postene i Raufossåsen (nr. 62 til 68).
P13. Skumsjøen/Osbakken 1 poeng
Ta postene i Raufoss-åsen, og avslutt med middag på Osbakken.
P14. Vind 1 besøk 1 poeng
Det kan parkeres ved Gobbhallen, men der er det ofte opptatt. Det er ofte bedre plass på parkeringsplassen et par hundre meter nedenfor, der lysløypa til Kopperud går under vegen
P15. Eiktunet 1 poeng
Stor gratisparkeringsplass. Herfra kan du ta postene rundt Øverby, oppover mot Skistua, Haugrunden og videre inn i Gjøvikmarka
P16. Skistua 1 poeng
Skistua Gjøvik drives på dugnad. Stua er et løypeknutepunkt for løyper vestover mot Blivgodt, nordover mot Håkenstad og østover mot Eiktunet.

Skistua er åpen så lenge det er snø og skiføre i Gjøvikmarka (sjekk åpningstidene).

Skistua seg også for utleie til treningssamlinger og festlige anledninger som barnedåper, konfirmasjoner og brylluper.
Kilde: skiforeningen.no Bilde: Bernhard Engen
P17. Vardal kirke 1 poeng
Herfra nås postene i Haugrunden og i innerste del av Gjøvikmarka
P18. Gravåsen 1 poeng
Liten gratis parkeringsplass på Gravåsen rett ved hovedveien fra Vardal kirke til Snertingdal. Herfra nås postene innerst i Gjøvikmarka, f.eks. Skyberg.