Turmål

001. Hofsrudtjernet 2 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Ca. 1 km fra parkeringsplassen innerst i Fjellhaugvegen. Kan også nås fra Hersjøen (ca. 7km) eller Torsætra (ca. 15 km). Naturlig å ta sammen med post 2, 3, 4, 5 og 6.
002. Startjernsætra. 3 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Gammelt sæterområde, en del hytter nå. ca. 1,5 km fra post 1 Hofsrudtjernet.
ca. 2,5 km til post 3 Svartdalen.
003. Svartdalen 9 besøk 30 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger i østenden av det 2. Svartdalstjernet (regnet fra Fiskelausen). Den ligger ved en lavo/hytte. I lia nordvest for posten er Svartdalen naturreservat. Posten ligger ca. 2,5 km fra post 2-Startjernsæter og 3 km fra post 4-Fiskelausen.
004. Fiskelausen 6 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger helt i nordvest enden av Fiskelausen der scooterløypa snur.
ca. 3 km til post 3 - Svartdalen og ca. 3 km til post 5 - Nyhus.
005. Nyhussætra 7 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger sørvest på Nyhussætra, som var sæter for bønder i Totenvika. ca. 3 km til post 4-Fiskelausen og ca. 2 km til post 6-Herva.
006. Herva 4 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger i et løypekryss i sørøst-enden av Herva. ca. 2 km til post 5-Nyhussætra og under 1 km til post 2-Startjernsæter.
007. Garsjøen 1 12 besøk 10 poeng
I løypekrysset ved Garsjøen der løypa går mot Brennsætra og videre til Ospekollen.
008. Brennsætersjøen 20 poeng
Ved Brennsætra/Brennsætersjøen. Posten ligger i søndre utkant av sæterområdet.
009. Ospekollen 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Hit er det 9,1 km fra Torsætra. Posten ligger så vidt inn i Hurdal (Eidsvold kommune) ca. 3 km etter at løypa krysser vegen, nederst i Amunddalen litt før Kroken. Her er vi nede på 385 meter, så det kan være lite snø tidlig på vinteren.
010. Krysset før Garsjølia 20 besøk 10 poeng
ca. 1km fra parkeringa etter Torsætra. Garsjørunden til venstre, når du kommer fra Torsætra. Rett fram er opp Garsjølia f.eks. til Rausteinshytta.
011. Garsjøen 2 9 besøk 10 poeng
ca. 1,5 km fra post 10. Ligger der løypa bryter av mot øst i enden av Garsjøen.
012. Skjellungshøgda 10 poeng
ligger ca. på høyeste punktet mellom Torsætra og Lavtjernet, ca. 3 km fra Torsætra.
013. Krysset ved Lavtjernet 35 besøk 20 poeng
Posten ligger i krysset med Arnputtvegen. ca. 5 km fra Torsætra, ca. 2 om fra post 12 - Skejjllungshøgda.
014. Ytterst i Arnputtvegen 22 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
ca. 3 km fra krysset ved Lavtjernet, i enden av Arnputtvegen.
015. (a) Myra før nedkjøringa til Mørksjøen 1 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Litt over 2 km fra post 13 - Krysset ved Lavtjernet.
015. (b) Mørksjøen 2 besøk 10 poeng
Posten er i krysset der det går ei løype til Steinsjøen. ca. 1 km fra post 15 - Myra før nedkjøring til Mørksjøen.
015. (c) Kopplandslia 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
ca. 3 km fra post 15b - Mørksjøen. Løypa gjør en brå sving til høyre (forlater en skogsbilvei). Ca. 1,5 km til post 16 - Steinsjødeminga.
016. (a) Demninga ved Steinsjøen 30 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Ta til høyre ved post 15b - Mørksjøen, ca 4 km derfra. Løypa går videre til post 16b Steinsjøvegen, ca. 1 km.
016. (b) Steinsjøvegen 30 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Enden av løypa fra Torsætra, ca 15 km, ca. 1km fra post 16 - Steinsjødemninga.
017. Hommelsjøen 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Nesten helt ned til vannkanten i nordenden av Hommelsjøen. ca. 2 km fra post 15b - Mørksjøen. ca. 750 meter fra krysset ved Hommelsjøvegen nord-øst for Lavtjernet.
018. (a) Sandungshøgda 2 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger i brattbakken i løypa fra Lavtjernet til Øyungen. ca. 1,5 km fra det østre krysset ved Lavtjernet.
018. (b) Vesle Myrtjern 1 besøk 20 poeng
Posten ligger ca. ca. 1,5 km fra Vesle Øyungen i kanten av ei myr ved ei furu, nord for Vesle Myrtjern.
019. Skjeppsjøen syd 2 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
1,8 km fra parkeringa på Torsætra. Ved løypekrysset der den en løype går på østsida og det andre på vestsida av Skjeppsjøen. Neste post 20 - Haraldkneika er i nordvest-enden av Skjeppsjøen, det er ca. 3,5 km dit.
020. Haraldkneika 6 besøk 10 poeng
Posten ligger i nordvestenden av Skjeppsjøen, like overfor en parkeringsplass. Navnet Haraldkneika er til ære for Harald Udnæseth. Han har gjort en fantastisk jobb for Totenåsløyper i mange år, og skal ha hovedæren for det utrolige løypenettet vi har på Totenåsen. Neste post ligger 2 km opp i Grytmarka. Det er ganske har stigning dit.
021. Grytmarka 1 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app. (USIKKER PÅ PLASSERING)
Posten ligger ca. 2 km oppi lia fra Skjeppsjøen ved et løypekryss der det går ei løype ned til Kronborg sæter. Det ligger ei lita hytte ved løypekrysset. Til neste post 22 - Hongsætra er det ca. 2 km med mye stigning.
022. Hongsætra 45 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger ved et av de gamle sæterhusene på Hongsætra, et par km fra parkeringsplassen på Oksbakken. Det er ca. 2 km til neste post i retning Rausteinshytta.
023. Krysset nedi lia før Rausteinshytta 48 besøk 10 poeng
Posten ligger i et løypekryss. Her må du gå til høyre for å komme raskest mulig til neste post (ca. 1 km). Ca. 1,5 km til Rausteinshytta.
024. Krysset nærmere Rausteinshytta 49 besøk 20 poeng
Posten ligger i løypekrysset ca. 500 m fra Rausteinshytta. Løypa til høyre går ned til Smørdalen og videre til Arnfinnsætra og Torsætra.
025. (a) Raudsteinshytta 74 besøk 30 poeng
Posten ligger ved Raudsteinshytta. Her er det servering de fleste helger om vinteren. ca. 500 meter til neste post 25b - Hjemmefronthytta.
025. (b) Heimefronthytta 15 besøk 30 poeng
Posten er ved Hjemmefronthytta. Her er det satt opp ei oransje kasse med blått lokk på et grantre. Det ligger ei bok i kassa der besøkende kan notere dato, navn og telefonnummer. Flott utsikt fra fjellryggen like nord for hytta. Det er ikke merket trugeløype dit, men fint å følge Totenåsstien fra Rausteinhytta ca. 500 m. Posten kan også nås ved å følge Totenåsstien fra Torsætra.
026. Hemningsdalen 22 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger i løypekrysset der ei løype går østover mot Tjuvåsen og ei rett fram ned mot Arnfinnsætra og videre mot Torsætra.
027. Krysset ovenfor Arnfinnsætra 19 besøk 30 poeng
Posten ligger i løypekrysset der ei løype går mot Langsætra og Sisselrot og ei ned mot Arnfinnsætra. ca. 2 km fra post 26 - Hemningsdalen. ca. 500 meter ned til Arnfinnsætra.
028. Arnfinnsætra 16 besøk 30 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger på høyde hytta like nedenfor skiløypa. ca. 5 km til Torsætra.
029. Krysset før toppen av Garsjølia (fra Torsætra 14 besøk 20 poeng
Posten ligger i løypekrysset der det går ei bratt løype opp mot Rausteinshytta.
ca 1,5 km fra Arnfinnsætra og 3,5 km fra Torsætra.
030. Det trangeste i Hemningsdalen 8 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Ta av til høyre i krysset der løypa fra Oksbakken til Raudsteinshytta gjør en sving til venstre rett før stigningen begynner. Eller ta løypa mot nord fra post 26 - Vannskillet i Hemningsdalen.
032. Furua i Tjuvåsrunden 11 besøk 20 poeng
Posten er festet til et skilt på andre sida av løypa i forhold til furua like ovenfor det lille tjernet. Folk raster ofte her.

Adkomst/Parkering
Posten nås fra flere steder, bl.a. Oksbakken (2-3 km), Torsætra (ca. 10 km).
På Oksbakken er det stor parkeringsplass, som brøytes etter hvert snøfall
Posten ligger langs skiløypa i Tjuvåsrunden litt vest for det lille tjernet vest for Tjuvåskampen.

Beskrivelse
Fin utsikt vestover mot Kolbu
033. Hytta ved Tjuvåstjernet 14 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger vis a vis hytta som ligger tett inn til skiløypa (retning vest). Tjuvåstjernet ligger nede mot øst, men er ikke synlig på grunn av skogen.
Ta av til høyre ca. 500 meter etter Oksbakken i løypa mot Raudsteinshytta.
034. Skjellgarden 6 besøk 20 poeng
I løypekrysset ca. 4 km etter Lensbygda, der ei løype går mot øst til Oksbakken og ei løype rett fram (sydover) mot Laupen.
035. Synstebysætra 9 besøk 20 poeng
Noen hundre meter etter post 34 - Skjellgarden mot Laupen. Posten ligger i nordenden av sæterområdet.
036. Laupen 15 besøk 10 poeng
Posten ligger i løypekrysset der den ene løypa fortsetter mot Sisselrot, og den andre går vestover mot Vesterås og ned i Gransmarka.
037. Store Vålsjøen 4 besøk 10 poeng
Posten ligger i løypekrysset sydøst ved Store Vålsjøen. I krysset er det satt opp ei oransje kasse med blått lokk. Det ligger ei bok i kassa dere besøkende kan notere dato, navn og telefonnummer. Det er ikke merket trugeløype til posten, men fint å gå fra Vesterås.
Det går ei skiløype mot Hakksvea (inngangen til Kolbuåsen) og ei mot Gransmarka og Lensbygdaplassen.
038. Midt i Gransmarka 2 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger midt i Gransmarka, ca. 3 km fra post 37 - Store Vålsjøen.
039. Første bakketoppen etter Lensbygdaplassen 9 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger i lysløypa på den første bakkekulen etter at løypa går østover ut av jordet.

Adkomst/Parkering
Stor parkeringsplass på Lensbygdaplassen
040. Krysset ved toppen av Lensbygda-lysløypa 9 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Ligger på en bakketopp ved løypekrysset der den ene løypa forlater lysløypa og går mot Laupend, og den andre fortsetter i lysløypa mot Toppenplassen.
041. Vestgard i lysløypa ned til Toppenplassen 1 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger ved Vestgard der løypa kommer ut på jordet og gjør en 90-graders knekk østover (sett fra Lensbygda). Bare noen hundre meter nedkjøring til Toppenplassen.
042. Karidalen bruk 27 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger i den ytre lysløypa ved karidalen bruk. Følg utgangen på konkurranseløypa og ta av til høyre etter ca. 100 meter. Posten finner du ca. 100 meter videre.
043. Toppen av konkurransløypa 23 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger på toppen av konkurranseløypa der den ytre lysløypa går tett inntil, og det er et løypekryss mot Pettershagen like nedenfor posten.
044. Pettershagen 35 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger ved Pettershagen nær veien til Sletta, der skiløypa snur.
045. Toppen av det gamle skileikanlegget i Karidal 18 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger ved lavoen i toppen av det gamle skileikanlegget.
046. Mot Sillungen fra Karidalen 17 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger i løypa mot Sillungen der den gamle konkurranseløypa tar av til venstre (sett fra Karidalen).
047. Litt ovenfor Grønnlandssletta i lysløypa fra 14 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger litt nedenfor Slettavegen i skogkanten.
048. Litt ovenfor Toten Museum 26 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger noen meter før løypa krysser Sillongenvegen ovenfor Toten Museum.
049. Sillongen 16 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
050. Hagletjern-/Svartungen-krysset 30 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Krysset hvor Kolbu-løypene treffer Hurdals-løypene
051. Molstabrenna/Storbrenna krysset 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten er i krysset ca. 2,3 km sørvest fra parkeringen ved Lønnsjøen (P.-pl. ligger i veikrysset til Bergsjøen). Fra P-plassen passerer du først på nedsiden av Storbrenna men fortsett ca. 1,5 km forbi Storbrenna stua til posten.
052. Molstadbrenna utsiktstårn 30 poeng
Tårnet sees ikke fra løypa men ligger bare ca. 50 m vest for den. Utsikt over Vindflomyrene naturreservat, Norefjell, Rondane og Jotunheimen.
053. Bergsjøen-/Holsætra-løypekrysset 30 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Rett på vestsiden av P-plassen i krysset Lønnsjøen/Bergsjø-veien, følger du skiløypa nordover (tilbake) ca. 1 km og krysser veien igjen og går ca. 3 km sørøstover til du kommer til løpekrysset.
054. Hakksvea-/KK-krysset 1 besøk 30 poeng
1,5 km vest sørvest for Hakksvea hvor det er P-plass. Hvis skogsdrift, og ikke løyper, parker heller ved Lønsjøen-/Bergsjøveien-krysset. Derfra er det ca. 8 km til posten
055. Kvikstadsæterv.-/Vålsjø-krysset. 30 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
056. Vestrunden-/Olamyra-/Lund-krysset 2 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Ca. 3,5 km sør sørvest for KK-plassen/KK-hytta (P-plass)
057. Vesle Vålsjøen 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Vesle Vålsjøen-/Gransmarka-krysset mellom Store og Lille Vålsjøen og Gransmarka
058. Gardlausstugua 30 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Kryss mellom løypene mellom åsen og Smeby, og løypene opp fra KK-plassen, -som ligger ca. 5 km nordvest for krysset.
059. Rud-/Lund-krysset 2 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Ca. 300 m sørvest for KK hytta. I dette krysset kan du gå sørover i retning åsen eller vestover i retning Kolbu-skole
061. Krysset hvor løypa fra Gardlausstugua treffer 2 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Krysset hvor løypa fra Gardlausstugua treffer KK-lysløypa ca. 200m sørøst for KK-hytta.
062. Rørmyra 16 besøk 10 poeng
Posten ligger på Raufossåsen ved ei hytte på toppen rett ovenfor parkeringsplassen på Rørmyra (løypa mot Mæhlumsætra).
063. Eikvelta 16 besøk 20 poeng
Posten ligger ved løypekrysset ved gapahuken ved Eikvelta.
064. Søre Blekktjernet 6 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger ved Gapahuken vest for Søre Blekktjernet.
065. Skihytta i Søndre Land 1 besøk 30 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger ved Skihytta i Søndre Land. Her er det muligheter for servering.
066. Stokkhytta 1 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger ved Stokkhytta
067. Vedset 4 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger ved parkeringsplassen på Nedre Vedset.
068. Skumsjøen 12 besøk 10 poeng
Posten ligger der skiløypa kommer opp fra Raufoss på "Friareal" P-plassen ca 400 sør for Osbakken
069. Raufoss skistadion 1 12 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger i løypekrysset nordvest for fotballhallen.
070. Raufoss skistadion 2 18 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger der lysløypa til Skumsjøen krysser Nysethvegen.
071. Raufoss skistadion 3 20 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger der løypa til Eikvelta krysser Nysethbakken
072. Raufoss skistadion 4 17 besøk 10 poeng
Posten ligger ved det store løypekrysset i utkanten av skistadion
073. Raufoss skistadion 5 12 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
074. Raufoss skistadion 6 21 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger øverst i konkurranseløypa ovenfor Badeland før nedkjøringa til skistadion
075. lysløypa mot Skumsjøen 1 6 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger der lysløypa krysser en høyspentledning. Det er også en bekk, som krysser akkurat ved posten, men den er vel vanskelig å se om vinteren.
076. Lysløypa mot Skumsjøen 2 6 besøk 20 poeng
Posten ligger i lysløypa til Skumsjøen 200 meter ovenfor der løypa krysser Vildåsvegen omtrent i skogkanten der det er et par hus til høyre for løypa (sett fra Raufoss)
077. Vind 1 60 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger borterst i den korte lysløyperunden
078. Vind 2 56 besøk 10 poeng
Posten ligger opp på haugen der turlysløypa går mot Raufoss
079. Vind 3 56 besøk 10 poeng
Bak GOBB-hallen, på toppen av jordet.
080. Vind 4 64 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Under brua i lysløypa ned mot Kopperud.
081. Vind 5 32 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger i lysløypa ned mot Kopperud, 2-300 meter før Kopperud skole.
082. Vind 6 47 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger nederst i lysløypa mot Kopperud
083. Vind 7 34 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger i lysløypa mot Raufoss like etter den lange rettstrekningen etter Vindplassen.
084. Vind 8 21 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger i bunn av den lange bratte bakken opp mot Markestad, inne i skogen.
085. Vind 9 19 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Turlysløypa fra Vind til Raufoss. I toppen av den lange bakken ved Flikkeshaug, der løypa gjør en knekk.
086. Vind 10 24 besøk 20 poeng
Turlysløypa fra Vind til Raufoss på toppen ovenfor krysset med Øverbyvegen.
087. Før Lerudåsen 19 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger i lysløypa mellom Vind og Raufoss der 2 høyspentledninger krysser hverandre over lysløypa etter en lang rett strekning. ca. 1,5 km før Lerudåsen.
088. Lerudåsen 18 besøk 10 poeng
Posten ligger i løypekrysset ved Lerudåsen. Ei løype går ned mot Raufoss. Den andre går mot Raulåven og Sillongen.
089. Raulåven 7 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger i lysløypa fra Vind til Sillongen, mellom Raulåven og Ihle.
090. Etter der lysløypa krysser Helsetvegen 17 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger i lysløypa mellom Vind og Sillongen like etter der den krysser Helsetvegen der en kraftledning krysser løypa.
091. Helsettjernet 2 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger i en løypeknekk litt vest for Helsettjernet
092. Granvang 24 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger ved Granvang der vegen fra Steffensrud krysser vegen fra Sillongen.
093. Mellom Granvang og Sillongen 7 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger i lysløypa mellom Granvang og Sillongen, øst for Sillongen.
097. Snertingdal Ungdomsskole 2 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Skikryss ca 300 meter etter Snertingdal skole i skikryss opp til Bjønnhaugen.
098. Håkenstad 1 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Skikryss ved Håkenstad i Åslendet.
099. Rolisetra 30 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Skikryss litt nord for Rolisætra.
100. Brennhaugen 5 besøk 30 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
I krysset hvor løypa fra Snertingdal skole kommer inn på løypa til Skyberg.
101. Skyberg 10 besøk 30 poeng
Gapahuk i løypa fra Brennhaugen til Skyberg like før du kommer til Skyberg.
102. Skikryss ved Inngjerdinga 5 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Skikryss hvor løypa fra Skyberg tar av mot Vardalsåsen.
103. Vardal kirke 18 besøk 10 poeng
Ca 400 m sør for Vardal Kirke
104. Skikryss 500 m sør for Glæstadtjernet 16 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
På Haugrunden der hvor løypa til Glæstadtjernet tar ned til Vardal Kirke.
105. Solberghågån 5 besøk 20 poeng
Ca 600 m nord for Solbakken mot GLæstadhøgda.
106. Gubberud 1 besøk 10 poeng
Skikryss ved gubberud i løypa som går mot Skistua.
107. Hågåstugua 29 besøk 10 poeng
Skikryss ca 600 meter nord for Skistua.
108. Madshusbakken 25 besøk 10 poeng
Madshusbakken ligger ca 1 km sør for Skistua like ved småbruket Madshus Her ble Martin Madshus født og han grunnla Madshus skifabrikk i 1906.
108b. Skistua 25 besøk 10 poeng
Posten ligger ca 200 meter ovenfor Skistua.
109. Skikryss ved Jemtland 40 besøk 10 poeng
Skikryss ved Jemtland i løypa fra Eiktunet til Skistua
110. Lysløype Øverby lengst nord i lysløypa 61 besøk 10 poeng
Lengst nord i lysløypa hvor lysløypa går opp igjen mot ski stadion
111. Lysløype sør Øverby 48 besøk 10 poeng
I krysset der lysløpa går nordo og lysløype til Fastland går nedover
112. Lysløype Øverby, løypas høyeste punkt. 57 besøk 10 poeng
113. Stangstua 17 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Ligger på Stangstua ved skikryss.
114. Blivgodt 25 besøk 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger på Blivgodt.
115. Øvre Kolbusetra 5 besøk 20 poeng
Posten er sæterhuset på Øvre Kolbusætra. Det er satt opp ei oransje kasse med blått lokk på husveggen. Det ligger ei bok i kassa der besøkende kan notere dato, navn og telefonnummer. Det er ikke merket trugeløype men fint å gå Totenåsstien fra Vesterås til Øvre Kolbusæter.
116. Fodstadvollkampen 17 besøk 10 poeng
Posten ligger lengst nord på Fodstadvollen og er merket med ei oransje kasse med blått lokk på et grantre. Det ligger ei bok i kassa der besøkende kan notere dato, navn og telefonnummer. Det går merket trugeløype fra Oksbakken langs Hognsætervegen og rundt Fodstadvollen til posten. Fra Fodstadvollkampen er det flott utsikt over Mjøsa, mot Synnfjellet og store deler av Toten.
117. Holokampen 22 besøk 20 poeng
Posten ligger på Holokampen 813 moh langs stien til Rausteinhytta. Her er det rastekrakker og det er satt opp ei oransje kasse med blått lokk. Det ligger ei bok i kassa der besøkende kan notere dato, navn og telefonnummer. Det går merket trugeløype fra Oksbakken langs Hognsætervegen til Hognsætra og videre til posten, ca. 3 km fra Oksbakken. Fra Holokampen er det flott utsikt mot Synnfjellet og store deler av Toten.
118. Pålknappen 37 besøk 25 poeng
Posten ligger på Pålknappen 832 moh langs Totenåsstien mot Rausteinhytta. Pålknappen er en av Totenåsens høyeste topper, og det er utsikt vestover mot Hallingskarvet og nordover mot Synnfjellet. Posten er ikke merket, men det står et skilt med Pålknappen langs stien like nord for posten. Det er ikke merket trugeløype men fint å gå Totenåsstien fra Oksbakken langs Hognsætervegen til Hognsætra og videre til posten, ca. 3,2 km fra Oksbakken.
119. Tjuvåskampen 20 besøk 30 poeng
Posten ligger på Tjuvåskampen 812 moh. Herfra er det flott utsikt særlig vestover mot Lyngna, Hallingskarvet, Jotunheimen og Valdresfjella. En klar høstdag kan du se helt til Gaustatoppen. Det er en sikteskive, et mikrobibliotek og rastebord på toppen. Posten er merket med ei oransje kasse med blått lokk med bok der besøkende kan notere dato, navn og telefonnummer. Det går merket trugeløype fra Oksbakken til Tjuvåskampen og videre til Langsætra. Fint å gå begge veger men brattest på nordsiden av Tjuvåsen.
120. Torsæterkampen 33 besøk 30 poeng
Posten er ved mobilmasta på Torsæterkampen 841 moh som er Østre Totens høyeste punkt ca. 250 m sør for Rausteinhytta. Toppen er skogbevokst og uten utsikt. Det er ikke merket trugeløype dit, men greit å gå fra Rausteinhytta. Posten kan også nås ved å følge Totenåsstien fra Torsætra.
121. Hveemsåsen 1 72 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Ingen skiløype hit.
122. Hveemsåsen 2 68 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Ingen skiløype hit.
123. Hveemsåsen 3 79 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Ingen skiløype hit.
124. Hveemsåsen 4 46 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Ingen skiløype hit
125. Hveemsåsen 5 73 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
126. Sutterlikollen 2 besøk 30 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger på en kolle 3-400 m nordvest for Syttlisætra. Passer best for trugegåere og folk med fjellski. Kan gå fra Torsætra eller Rønningen. Det brøytes også periodevis helt opp til Syttlisætra.
127. Øyungskurven 6 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger på den østre Øyungskurven (mellom Skurvetjern og Bråtåbrenntjern). Passer best for trugegåere og folk med fjellski.
128. Vestre Ormtjern 2 besøk 30 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger i sørvestenden av Vestre Ormtjernet, ca. 1 km nordøst for Fiskelausrompa, og ca. 600 m rett nord for det første Svartdalstjernet (regnet fra Fiskelausen). Passer best for trugegåere og folk med fjellski.
129. Lavoen ved Oftentjernet 6 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger ca. 800 m syd for Nyhussætra ved en lavo på Totenåsstien.
130. Hervakampen 5 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Passer best for trugegåere og folk med fjellski.
Posten ligger på Hervakampen, et flott utkikkspunkt med utsikt mot Mjøsa og Helgøya. ca. 1 km nordøstover fra parkeringsplassen i nordenden av Herva.
Kan også gås fra Totenvika (f.eks. Steindalen), men da blir det en ganske hard tur med over 500 høydemeter.
131. Nyhusknappen 5 besøk 20 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Passer best for trugegåere og folk med fjellski.
Posten ligger ca. 1 km nordover fra parkeringsplassen i nordenden av Herva, ikke langr fra Hervenkampen.
Kan også gås fra Totenvika (f.eks. Steindalen), men da blir det en ganske hard tur med over 500 høydemeter.
132. Krigsminnesmerket ved Skreitjernsmyrene 4 besøk 20 poeng
0,5 - 0,6 km å gå fra et kryss langt opp i Fjellhaugvegen.
Passer best for trugegåere og folk med fjellski.

På minnesmerket står det:

MINNE OM FLYSLIPP
Her i området ved Skreitjennmyrene tok lokale motstandsmenn imot 6 flyslipp med våpen og
ammunisjon fra England vinteren 1944-1945.
Flyslippene ble varslet over radio fra London med
særmeldingen « Domsigere har høye hatter «
Reist av Østre Toten kommune, kulturetaten i 1998 med bistand fra lokale personer og Norges Hjemmefrontmuseum
133. Trostadvarden 3 besøk 30 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Passer best for trugegåere og folk med fjellski.
Fin "topptur". Kan gå fra Leirsjøen. Fin tur også fra Hervakampen.
134. Olsbyvarden 6 besøk 30 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
ca. 2,5 km å gå fra Viken 2 (Evjua Strandpark). Fin, men tung tur. Passer best for trugegåere og folk med fjellski.
135. Oppegardssætra 4 besøk 30 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Posten ligger nordvest i sæterområdet.
Kan nås som en ekstratur fra Olsbyvarden.
ca. 2 km fra parkeringsplassen ved Fløyta.
Det kjøres skiløype dit i perioder, såskiløypa fra Sullestadfeltet i Totenvika kan brukes.

136. Vestre Brennberget 3 besøk 30 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Passer best for trugegåere og folk med fjellski.
ca. 1 km nordvest for parkeringsplassen øverst i Fjellhaugvegen, omtrent samme avstand nordøstover fra Startjernsætra.
137. Langsætra. 7 besøk 10 poeng
Posten ligger i løypekrysset litt nedenfor Langsætra (ca. 1 km fra Sisselrotfeltet).
138. Sisselrot - Hutjern 3 besøk 10 poeng
Posten ligger i løypekrysset rett syd for det søndre Hutjernet, øst for hyttelfeltet ved Sisselrotkampen.
139. Kvernumseterputten 5 besøk 20 poeng
Posten ligger ca.500 m vest for Lavtjernet, helt syd i Kvernomseterputten.
Passer best for trugegåere og folk med fjellski.
140. Graveren 1 besøk 30 poeng
Posten ligger i sørenden av Graveren ca. 500 m vest for Arnputtvegen. Kan gå fra parkeringa ved Lavtjernet, men også fra Brennsætersjøen.
Passer best for trugegåere og folk med fjellski.
141. Amunddalsputten 2 besøk 20 poeng
Posten ligger i sørenden av Amunddalsputten, en snau km sør for Arnputtvegen. Kan gå fra Lavtjernet i skiløypa til enden av Arnputtvegen. Kan også gå opp fra Kroken forbi Søre Amunddalssætra.
Passer best for trugegåere og folk med fjellski.
142. Nysæterkollen 1 besøk 30 poeng
Posten ligger nesten på grensa til Viken fylke midt mellom Amunddalen og sørenden av Hersjøen. ca. 2 km fra Kroken, ca. 1 km fra enden av brøytet bilveg på vestsida av Hersjøen. Passer best for trugegåere og folk med fjellski.
143. Kultomhatten 30 poeng
Passer best for trugegåere eller folk med fjellski.
Posten ligger mellom Kroken og sørenden av Høversjøen, ca. 1km fra Nordre Rognlia. Kan også nås fra sørenden av Høversjøen, ca. 2 km.
144. Storbrennkampen 30 poeng
Posten kan nås ved å kjøre så langt vegen til Gråbeinmyra og Lortpullerudsætra går. Kan tas samtidig med post 145 Storskurven.
Passer best for trugegåere og folk med fjellski.
145. Storskurven 30 poeng
Posten kan nås ved å kjøre så langt vegen til Gråbeinmyra og Lortpullerudsætra går. Kan tas samtidig med post 144 Storbrennkampen.
Passer best for trugegåere og folk med fjellski.
146. Jenssæteråsen 30 poeng
Posten nås fra Arnfinnsætra (ca.1,5 km) eller Jenssætra (litt over 1 km, bratt).
Passer best for trugegåere og folk med fjellski.
147. Søndre Tjuvåstjern 8 besøk 30 poeng
Posten ligger ikke langt fra skiløypa rundt Tjuvåsen i sørenden av Søndre Tjuvåstjern.
148. Steinborgen ved Herva 2 besøk 20 poeng
Posten ligger ca. 1 km sørøst for sørenden av Herva, og ca. 200 m nordøst for Vesle Gåstjernet.

Steinborgen er ei steinhytte fra 1914. Den ligger i Toten almennings lodd 5 på Totenåsen i Østre Toten kommune, i nærheten av Vesle Gåstjernet og Startjern. Den ble bygget av Even Evensen (1862-1944) fra Espa.

Even Evensen var gift med Mina Kristensen fra Opperud i Totenvika. Han jobbet som vegvokter og hadde derfor gode kunnskaper om bearbeiding av stein. Mest sannsynlig brukte han steinkiler for å dele fjellet, og skaffe til veie fjellblokkene. Disse fjellblokkene flyttet han deretter ved hjelp av spett og "vågemat". Det var ellers vanlig å bruke ild for å få stein til å sprekke.

Even Evensen hadde to navngitte medhjelpere i arbeidet med å bygge hytta. Det var Jens Rindal og Anton Korslund.

Innvendig er hytta laget med enkel innredning. Den hadde en seng under vinduet og ei hylle i stein på venstre side etter inngangen. Bordet var laget av kvernstein. Opprinnelig var det ovn midt i hytta, men en nyere peis er plassert i ene hjørnet. Taket var opprinnelig laget av blikkplater, som skulle rulles for å bli blikkbokser på Kapp melkefabrikk. Disse platene ble behandlet med trekullsverte.

Det bør nevnes at Even ikke hadde bruksrett, og dermed ikke rett til å sette opp, eller ha hytte. Da Even ble gjort oppmerksom på dette hadde han svart; Dekk får fløtta´a da!

Evens barnebarn, Milton Sollien, ga hytta som gave til almenningslodd 5.
149. Tretjerna. 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Passer best for trugegåere og folk med fjellski.
Posten ligger ved sørenden av det nordre av Tretjerna, ca. 1,5 km nord for Laupen.
150. Ved Synstebysæterelva. 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Passer best for trugegåere og folk med fjellski.
Posten ligger på en liten høyde ved Synstebysæterelva mellom Langmyrsætra og Sysnstebysætra.
151. Vest for Nygardssætra. 10 poeng
Ingen fysisk post, vises bare i kart/app.
Passer best for trugegåere og folk med fjellski.
Posten ligger ca. 600 m vest for Nygardssætra.
P01. Torsætra 21 besøk 1 poeng
Herfra er det muligheter til å ta de fleste postene på Totenåsen.
P02. Torsætra 17 besøk 1 poeng
Herfra kan de fleste postene på Totenåsen Øst nås
P03. Oksbakken 79 besøk 1 poeng
Fint utgangspunkt for å gå til Rausteinshytta (4,5 km) og Tjuvåsrunden. En litt lengre tur til Rausteinshytta kan gå om Sisselrot/Langsætra.
P04. Fløyta 4 besøk 1 poeng
Kjør opp Fjellhaugvegen (bompengeautomat), og kjør så langt du kommer. Her er det parkeringsplass, som er et fint utgangspunkt for den idylliske "Svartdalsrunden" i jomfruelig terreng.
P05. Hakksvea øst 2 besøk 1 poeng
Utgangspunkt for turer østover, bl.a. Vårsjøen og Vesterås.
P06. Hakksvea vest 1 besøk 1 poeng
Herfra kan du gå mot Lønnsjøen, Bergsjøen, Vindflomyra m.m.
P07. Lønnsjøen/Bergsjøen-veien 3 besøk 1 poeng
Fint utgangspunkt for post 50, 51, 52, 53, 54 og 55
P08. KK-plassen 4 besøk 1 poeng
Her kan du ta postene i konkurranseløypene til Kolbu/KK. Men du kan også gå utover Totenåsen
P09. Lensbygdaplassen 21 besøk 1 poeng
Stor gratis parkeringsplass rett ved fotballbanen. Fint utgangspunkt for Gransmarkrunden (ca. 17 km). Videre er det 12 km til Raudsteinshytta.
Mange poster kan nås herfra. Sprekinger kan ta av fra Gransmarkrunden og gå over til Haaksvea og Kolbuåsen. Til Torsætra er det ca. 18 km.
P10. Parkering Karidalen skisenter 27 besøk 1 poeng
Gratis parkering utenom arrangementer, men ØTS setter pris på en Vipps. Herfra kan du nå alle postene i Karidalen, og du kan gå videre til Sillungen.
P11. Raufoss skistadion 27 besøk 1 poeng
Parkeringsplassen ligger ved skistadion rett ovenfor Raufosshallen. Herfra kan du nå alle postene i nærområdet til skistadion (nr. 69 til 75), og i tillegg for sprekinger postene på Raufossåsen (nr. 62 til 68). Da lønner det seg å gå først til Eikvelta.
P12. Rørmyra 18 besøk 1 poeng
Kjør opp ved Korta sag på vegen mot Trevatn. Herfra kan du nå alle postene i Raufossåsen (nr. 62 til 68).
P13. Skumsjøen/Osbakken 11 besøk 1 poeng
Ta postene i Raufoss-åsen, og avslutt med middag på Osbakken.
P14. Vind 55 besøk 1 poeng
Det kan parkeres ved Gobbhallen, men der er det ofte opptatt. Det er ofte bedre plass på parkeringsplassen et par hundre meter nedenfor, der lysløypa til Kopperud går under vegen
P15. Eiktunet 64 besøk 1 poeng
Stor gratisparkeringsplass. Herfra kan du ta postene rundt Øverby, oppover mot Skistua, Haugrunden og videre inn i Gjøvikmarka
P16. Skistua 26 besøk 1 poeng
Skistua Gjøvik drives på dugnad. Stua er et løypeknutepunkt for løyper vestover mot Blivgodt, nordover mot Håkenstad og østover mot Eiktunet.

Skistua er åpen så lenge det er snø og skiføre i Gjøvikmarka (sjekk åpningstidene).

Skistua seg også for utleie til treningssamlinger og festlige anledninger som barnedåper, konfirmasjoner og brylluper.
Kilde: skiforeningen.no Bilde: Bernhard Engen
P17. Vardal kirke 22 besøk 1 poeng
Herfra nås postene i Haugrunden og i innerste del av Gjøvikmarka
P18. Gravåsen 10 besøk 1 poeng
Liten gratis parkeringsplass på Gravåsen rett ved hovedveien fra Vardal kirke til Snertingdal. Herfra nås postene innerst i Gjøvikmarka, f.eks. Skyberg.