Turmål

Aganeset - Natur og Kulturhistorisk Løype 1318 besøk 10 poeng
Dette er ei tur-retur løype.Langs løypa kan du oppleve kulturminne, geologi, botanikk og biologi. Løypa går oppå og langs neset som er oppbygd av kvartsitt (Agakvartsitt). Dette er ein hard og svært næringsfattig bergart. Mens det fins varmekjære tre og planter som til dømes eik og liljekonvall. Her ligg og ein dam. Fremst på neset ligg fleire gravrøyser frå bronsealderen. Nord for neset ligg Skjervika som har vore hamna og kaiområdet til Aga gjennom Vikingtid og mellomalder. Her er det registrert et par forhistoriske gravfelt. Landskapet er vorte endra gjennom fleire flaumras-det siste i 1940, slik at vika no er grunnare og mindre.
Området er i dag mykje nytta som badeplass. Det er vanlig å observera ulike fugleartar, 200 m lenger framme endar løypa ved Klokkesteinen, ein stor klangstein med nær 60 større og mindre slaghol.
Du finn informasjonsskilt ved dammen, ved gravrøysane, på badeplassen og ved Klokkarsteinen
Agastølen 319 besøk 30 poeng
Agastølen, Nortveite.

Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Aga mot Rogdo, sving nordover mot Agatunet til du kjem til parkeringsplassen ved Sagatun.

Ligg og på ut.no
Følg grusvegen oppover ca 200 meter til du møter skilt som viser vegen videre til Agastølen, Nortveite, i nordvestlig retning. Forsett denne vegen vidare heilt opp til Agastølen på ca 400 moh. Dette er ein godt merka stølsveg, i god stand, uten vassing eller andre våte område. Undervegs passer du 3-4 småbekkar, den siste heilt oppe på Agastølen. Vegen går for det meste i skog, men har innmellom utsikt mot sør, til fjord og fonn.
Vel oppe på stølen rett nordom stølshuset finn du ei makalaus utsikt.
Austom stølshuset, frå stupet, er det fin utsikt innover.
Du kan og gå ned til Nortveite og tilbake til parkeringsplassen. Stien ned til Nortveite er tidvis bratt og der kan i vått ver ha nokre glatte parti. Stien inkluderer også klatring i stiar.
Turen kan kombinerast med andre turar i området, vist på ut.no.
NB ! Skredfare utanom sesong.

2,6 km ein veg
Ca 1 t kvar veg
Almannavegen Brekke - Hildal (Tot 30 p - 2 innsjek 88 besøk 15 poeng
Parker på kommunal parkering på Brekke. Turen starter ved skilting mot Hildal i Brekkebakken. Følg godt skilta sti nedover.Første innsjekk er ved utkikkspunkt rett etter Wilhelmsvingen. Neste er på Skitveis.
Almannavegen Hildal - Brekke (Tot 30 p - 2 innsjek 109 besøk 15 poeng
Parker ved Hildal Camping, gå skått over camping,henger ett skilt med Tursti i træra der. Så følger du traktorvegen på høgre side av elva opppover. Er godt skilta med stedsnavn oppover. Første innsjekkingspunkt er på Skitveis.
Neste innsjekkingspunkt er i Wilhelmsvingen. Turen kan gåes både fra Brekkebakken og ned, eller som beskrevet her fra Hildal og oppover. Flotte utkikkspunkt nedover mot Hildal og Odda
Tar ca 1 time å gå fra Hildal og til Brekke.
Banelinja 155 besøk 20 poeng
Start/parkering ved Mikkelparken i Kinsarvik. Stien startar rett over vegen for parkeringsplassen. Følg stien oppover langs elva til skytebanen. Klypa heng på skiltet/tavla ved dammen før ein kjem ut på bilvegen. Herfra kan ein velge å returnere på stien eller følge bilvegen gjennom byggefeltet eller om gardane på Huse og nedatt til parkeringa. Fin tur som passar for alle. Det er også mulig å ta turen for dei med sykkel og barnevogn dersom ein har gode hjul. Turen tek i underkant av 1 time tur/retur. Obs!!! Stien er inntil videre stengt pga rasfare frå startpunktet og opp til Storesvingen. Ein kan då følge bilvegen opp til svingen og ta av inn på stien der..
Botsvatn -Dåren 11 besøk 35 poeng
Frå Botsvatn gå mot Dåren. Du kjem snart til ei bru og vidare i myrlendt terreng mot stølen Sjusete. Like før du kjem opp på stølsvollen er turen skilta mot høgre og fortset i myrlendt terreng og vidare opp ei bjørkeli til Dåren. På Dåren kjem du og inn på merka tur til Vassenden. (Ved Vassenden er det infotavle for turane i området.) Frå Dåren kan du gå over på umerka rute til Jonstein. På denne turen kryssar du også Buførevegen, der du kan gå ned att til Botsvatn. Dette er flotte rundturar på finversdagar.

Sesong

Mai - oktober/november. Du kan også gå turen på ski om vinteren, men då vert turen noko meir krevjande og lengre fordi dei siste 4 km ikkje er brøyta

Råd for turen

-Ta med mat, drikke og vindtette klede.
- Du bør ha fjellstøvlar.
- Mobildekning er god på det meste av turen.
- Vi anbefaler kart og kompass, ev. GPS.
- Det er bandtvang 1. april – 20. august.
- Det er forbode med open eld i skog og mark 15. april - 15. september.
- Til fots kan du ferdast fritt i utmark, men ver varsam og ta omsyn til dyr og fuglar, og til naturen elles. Ikkje kast søppel.
- Turistinformasjonen kan gi opplysningar om fiske og kjøp av fiskekort.

Adkomst
Ta vegen frå Jondal mot Folgefonna. Etter 8,0 km tar du til høgre mot Folgefonna. Etter ca. 100 m må du betale avgift for å køyre denne vegen med bil. Det er automat som tar kort eller kontantar. Like før du kjem til denne automaten er det på høgre sida av vegen ei infotavle for turane i området. Etter 2,0 km tar du av på grusveg til venstre. Etter 4,1 km kjem du til Botsvatn. Har du bil parkerer du her. Parkering på eige ansvar. Ved parkeringsplassen er det skilta Jonstein og Dåren. Parkering på eige ansvar.

2,2 km ein vegg, ca 2,5 t
Bratteteig - Odland 16 besøk 15 poeng
Turen går etter ein gammel grusveg. Veien ligger på østsiden av Røldalsvatnet.
Adkomst: Du kjører ned mot Coop Røldal,fortsett rett frem, forbi Hydro Røldal.Fortsett på den smale vegen til du kommer til Bratteteig(plassen etter det gule huset kan en parkere)
Ca 30 min ein veg
Breidsete - Freddal 5 besøk 30 poeng
Skildring av tur

Gå over stølsflaten på Breidsete og over ei bru. Her er det skilta Freddal og Hestadalen. Du går mot Freddal i god og lett sti til Nipevatnet og langs vatnet til stølen Freddal. Stølen ligg på ei lita høgd mellom Nipevatnet og Freddalsvatnet.

Råd for turen

- Ta med mat, drikke og vindtette klede.
- Du bør ha fjellstøvlar, men har det vore tørt ei stund kan du også bruke joggesko.
- Mobildekning er ikkje god på heile turen.
- Vi anbefaler kart og kompass, ev. GPS.
- Det er bandtvang 1. april – 20. august.
- Det er forbode med open eld i skog og mark 15. april - 15. september.
- Til fots kan du ferdast fritt i utmark, men ver varsam og ta omsyn til dyr og fuglar, og til naturen elles. Ikkje kast søppel.
- Turistinformasjonen kan gi opplysningar om fiske og kjøp av fiskekort.

Adkomst
Ta vegen frå Jondal mot Folgefonna. Etter 2,6 km ta til høgre rett før brua på Byrkjeland. Etter ca. 300 m må du betale avgift for å køyre denne vegen med bil (kontant betaling). Etter ca. 1,5 km kjem du til ei bru med ei grind. Hugs å lukke grinda etter deg viss ho var lukka. Her er det inntak for Stølsdalselva kraftverk på Byrkjeland, som vart sett i drift i 2009. Bilvegen går 2,2 km vidare til stølen Breidsete. Der er det ei infotavle, og god parkeringsplass. Parkering på eige ansvar. Breidsete er start- eller endepunkt for fleire andre turar.

Ligg og på ut.no og visitjondal.no

Enkel , 2,4 km ein veg, ca 2,5 t
Buerbreen 21 besøk 40 poeng
Turen inn til Buarbreen går igjennom er variert landskap. Du starter ved Buer Gard og følger turveien gjennom tunet. I lett stigning følger et parti gjennom kulturbeiter, til første utsiktspunkt som er Gletthaug. Derifra går du videre gjennom en liten skog, ved enden av skogen endrer landskapet seg og du møter et parti med mange broer og ei svevende hengebro.

Fra dette punktet ved hengebroa har en nydelig utsikt både mot breen og ut Buardalen. I dette området er det spesielt vilt og vakkert, mye vann og frådende elver.

Fra dette punktet vil stien bli brattere, ved noen berg er det tau som du kan bruke som støtte for lettere å ta deg opp og ned. Dette partiet kan være krevende for noen, men for de fleste er det uproblematisk, og for barn er det veldig morsomt.

Etter om lag 1, 5 timer fra startpunktet er du framme ved Nedre Buarbreen, her er du -øtett på breen. Breelva som ikke er mulig å gå over skiller breen fra området der mange tar seg en rast. Her er et brelandskap med stein, berg, is og vann. Fra dette området ser du flere ganger om dagen at breen kalver, det vil si at det faller ut stykker fra isen.

Turen er merket med røde T, og stien er tydelig.
Buksafossen 151 besøk 15 poeng
Rundturen rundt Buksafossen er en gjømt liten rundtur opp langs Tokheimselva. Turen starter ved at man går forbi den store steinen og følger traktorvei videre oppover. Buksafossen er det punktet hvor elva deler seg i to. Her følger du stien over brua, og videre nedover i skogen. Her er stien noe utydelig, så det gjeld å følge med og holde til høgre. OBS! Du skal ikke følge stien ned mot dammen 😉

anbefaler å parkere nede ved hovedveien, på motsatt side av båthavna. Gå opp gjennom byggefeltet på Egnehjem og videre opp til toppen av Tokheim. Fra den store snuplassen på toppen, går det en traktorvei inn til den store steinen"
Bunuten 1 besøk 80 poeng
Start på Indre Bu. Parkering nede ved hovedvei og følg veien opp til høgste punktet. Her går grusvei opp og forbi et lite hus. Følg veien et stykke opp, i 2 svingen skal en ta inn til høgre, faktisk i den veien som ser igjengrodd ut. Følge denne videre inn i furuskogen til du kommer til elva. Kryss elva og følg skogstien oppover langs elva før den dreier inn i skogen ca 100 m lengre oppe. Følg denne til godt over tregrensa. Ved ca 800 m treffer en på en saltstein, her er stien litt vond å finne med en gang, men gå rett opp så blir den tydelig etter hvert. Oppe i sadelen, rett over det lille tjernet deler stien seg og du skal følge den som dreier tilbake/opp til høgre. Litt bratt opp, og vipps så har du varden på Bunuten foran deg.
Bygdaborgstien Tjørnadalen 374 besøk 20 poeng
Parker ved Tjødnadalen, du velger sj\elv om du parkere på siden mot Odda eller mot Hildal. Følg traktorveien til skilting mot Bygdaborgsstien. Når du har gått over så kan du velge å gå dette som ein rundtur og følge traktorveien tilbake. Da kan du og sjekke inn for poeng ved tjernet.
Dalabu 349 besøk 20 poeng
Det er fleire vegar til Dalabu, men for dei som ikkje er kjende, er det lettast å starta frå fruktlageret på Utne og gå skogsbilvegen til ein ser Dalabu. Det tek om lag 20-30 minutt å gå frå fruktlageret og opp. Ca 1 t t/r.
Kan fint gå turen med barnevogn
Drevbekk 24 besøk 20 poeng
For å komme til Drevbekk kan du først gå til Fisketjødn. Her kan du enten parker på den store parkeringsplassen ved vatnet og følge grusveien ett stykke innover, eller det kan være mulig å finne seg ei lita lomme langs veien innover. Følg med, er ikke skiltet fra grusveien, men ca 100 m etter der hvor løypestrengen starte er det lagt ein rundstokk opp fra veien, og der starter stien. Lett å følge.

Når du passerer stølshusene på Fisketjødn må du krysse elva, gå så litt tilbake igjen på motsatt side og følg god sti oppover. Går litt på berg oppover og litt sti, vardet med små varder. Ett stykke etter du har sett varden må du ta opp til høgre, rett etter den lille bekken. Da er det bare å gå mot varden. God utsikt
Dronningstien 42 besøk 100 poeng
"Dronning Sonjas panoramatur" går opp til 1100 meters høyde i fjellet mellom Kinsarvik og Lofthus. Med utsikt innover Sørfjorden og over til Folgefonna, mulighet til å gå de berømte "Munketrappene", og ikke minst passeringen av tusenvis av frukttrær på veg ned mot fjorden, har denne turene alle Fjord-Norges kvaliteter i seg. De siste 20 årene har denne turen blitt en av dronningens favoritter som hun ofte går når hun kommer til Hardanger. H.M. Dronning Sonjas turløype begynner på Røte («Velteplassen»), 6 km nord for Lofthus, et stykke oppe i lia. Fra parkeringsplassen fortsetter du på traktorvei opp til Hardangervidda, 890 meter over havet, hvor den merkede stien begynner. Turen går forbi et par små vann, krysser trekket til hjort og elg ved Ulvskjaft, og fortsetter til Duk, der det står en svær steinvarde. Rett før nedstigningen starter, gjør løypa en kraftig sving ved Rjukande. Der fosser elva forbi i en smal kløft, rett før den kaster seg utfor fjellkanten utenfor synsvidde fra stien. Så vender du nesen nedover og bort fra vidda, går forbi landemerket Nosi og kommer etterhvert til de kjente "Munketrappene" som skal ha blitt laget av lokale cisterciensermunker fra år 1210 til 1537. Videre går turen langs sti og etter hvert på traktorvei og vei som svinger seg ned mot bygda. Du kan også følge den T-merkede stien som går gjennom skogen.
Ca 17 km.
Eide ved Camping - 1.Brua på Jordal 3016 besøk 5 poeng
Parker ved Hovden,Stadion eller Campingen på Eide , og følg veien innover mot Buer.
Når du kommer til den første brua,ved Stall Jordal er du fremme.
Eide ved Camping - 2.Brua på Jordal 1405 besøk 10 poeng
Parker ved Hovden eller Campingen på Eide , og følg veien innover mot Buer.
Når du kommer til den andre brua er du fremme.
Eide ved Camping - Buer ( Tot 30 p.-3 innsjekk) 459 besøk 15 poeng
Parker ved Hovden eller Campingen på Eide , og følg veien innover mot Buer.
Ca 5 km.
Husk å sjekke inn ved 1.og 2. brua i tillegg for å få med alle poengene. Tot 30poeng
Eide ved Camping - Strand 1506 besøk 10 poeng
Parker ved Hovden eller Campingen på Eide , og følg veien innover mot Buer.
Når du passerer den første brua tar du til venstre i krysset og følger veien inn til Strand
Eidesnuten (Tot 60 p, 3 innsjekk) 95 besøk 20 poeng
Eidesnuten 903 moh. Parkering i Eidesåsen, når du passerer barnehagen følger du veien til endes . Turen går gjennom Skog de første høydemeterne.Noen bratte partier enkelte plasser. Følg de røde t-ene til Fossen og videre til Eidesnuten. Flott utsikt over Sørfjorden og Sandvinsvatnet.

NB. Husk å sjekke inn i stikryss Eidesnuten/Fossen/Rødna + på Fossen for å få med alle poenga,. Totalt 60 poeng her
Einseten 8 besøk 50 poeng
Kjør til Skjeggedal og følg veien over Ringedalsdammen.Der er det parkering. Følg sti og merking opppover til Mosdalen. Der deler stien seg og du følger skilting og merking videre til Einseten 1446 moh. Krevende tur som går i stein og ur det siste stykket.
Elvadalen, Lofthus 690 besøk 30 poeng
Parker ved Veisane barnehage. Derfrå går turen innover dalen på skogsveg. Innerst i dalen kjem ein nær dei to flotte fossane "Bjødnabykset" og "Skrikjo". Der er fint og setje seg ned og nyte naturen på benken og gjerne skrive navnet sitt i boka som ligg i postkassen. Vidare går turen over Tveitane. På Tveitane finn ein gamle gropeholer frå Istida samt dyrkingsfelt og frukttrær. Til slutt går turen ned til bilen ved barnehagen. Om vinteren er dette ein flott skitur, vegen har også tilknytting til ljosløypa nedanfor Tveitane.

Turen ligg på ut.no
Elvastien i Jondal, Rundtur 231 besøk 15 poeng
Start frå turistinformasjonen: Nokre meter nordover (like før brua) er det skilta Elvastien, og ei lita informasjonstavle. Bak Coop tar du ein sti gjennom gammal frukthage og til venstre mot elva. Følg vegen til du kjem til ein liten motbakke, og ta til venstre mot elva. Ved elvebreidda går du til høgre langs elva til ei bru. Ved enden av brua kan du ta ein avstikkar, sjå nedanfor. Elvastien fortset over brua og på nordsida av elva tilbake mot sentrum. Du går forbi idrettsplassen og Viketunet museum før du tar til venstre mot sentrum. Turen går på asfalt og grus, og er eigna for rullestol/barnevogn. Det er fleire kvilebenkar langs stien
Adkomst
Infotavle og start ved turistinformasjonen i Jondal sentrum. Har du bil, parkerer du på parkeringsplassar like etter start, eller bak Coop-bygget. Parkering på eige ansvar.
Elvepromenaden i Odda 6971 besøk 10 poeng
Parker på Almerket i sentrum, eller på Smelteverkstomta. Følg Elvepromenaden fra Odda Grillen og langs elva Opo heilt opp til Eidesdalen forbi Sjukehuset. Du kan velga å gå samme vei tilbake eller å fortsette opp til Vasstun , gå forbi Trolltunga Hotell og følg veien over Mannsåker og ned til Hjøllo. Derfra kan du følge Elvepromenaden ned til sentrum igjen.
Feisdal 157 besøk 30 poeng
Start/parkering på velteplassen på Røte. Følg vegen vidare. I fyrste svingen deler grusvegen seg og ein tek av til høgre og følger skogsvegen vidare innover til Feisdal i skogen over Lutro. Flott utsikt over fjorden. Fin tur som passar for alle, også dei med sykkel og barnevogn. Veldig fint å gå på ski innover om vinteren. Turen tek ca 1 time tur/retur. Klypa heng ved lavvoen.
Fisketjødn 217 besøk 30 poeng
Fisketjødn, Reinsnos. Her kan du enten parker på den store parkeringsplassen ved vatnet og følge grusveien ett stykke innover, eller det kan være mulig å finne seg ei lita lomme langs veien innover. Følg med, er ikke skiltet fra grusveien, men ca 100 m etter der hvor løypestrengen starte er det lagt ein rundstokk opp fra veien, og der starter stien. Lett å følge.
Fonnavegen - Gjetingshaugen 39 besøk 25 poeng
Frå Fonnavegen følgjer du traktorvegen opp mot Storemyr. Ta til høgre der vegen deler seg og følg denne vegen ca 100 m. Her er det eit retningsskilt, og du går over på sti. Det er litt myrlendt på nokre parti fram til Gjetingshaugen. Flott utsikt ned mot Øvre Krossdalen.
1,5 km ein veg, ca 1,5 t, Enkel tur
Sesong:Mai – november.

Adkomst
Ta vegen frå Jondal mot Folgefonna. Etter 8,0 km tar du til høgre mot Folgefonna. Etter ca 100 m må du betale avgift for å køyre denne vegen med bil. Det er automat som tar kort eller kontantar. Like før du kjem til denne automaten er det på høgre sida av vegen ei infotavle for turane i området. Etter ca. 800 m kjem du til eit vegkryss. Her er det skilta mot høgre til Gjetingshaugen. Har du bil, parkerer du her. Det er ikkje god parkeringsplass. Pass på at du ikkje står i vegen for anna trafikk. Parkering på eige ansvar.
Adkomst med offentlig transport
I sommarsesongen går det buss frå Jondal til sommarskisenteret på Folgefonna
Fossasete 266 besøk 30 poeng
Ta av mot Buer ved campingen på Eide og følg skilting mot Strand. Nesten ved veis ende er det en liten parkeringsplass på høgre side av veien.
Like ved Buerdalen ved foten av Folgefonna ligger idylliske Fossasete. Et godt bevart arkeologisk minne fra middelalderen! Selv om det ikke lenger er fast seterdrift ved stølen holdes steren fremdeles ved like og både byggninger og kulturtområdet rundt er godt ivaretatt. Ved seteren ligger Fossevatnet som er som skapt for bading og andre aktiviteter i vannet. Ettersom dette ikke kommer fra Folgefonna blir det god temperatur på en varm sommerdag. Bergen Turlag ved DNT ung har brukt dette området flittig til leierer og BaseCamps da det er spesiellt godt egnet til dette. Slått mark egner seg ypperlig som teltplass og bål ved vannet er helt magisk! Fra Fossasete har man topper som Jorndalsnuten og Reinanuten lett tilgjenglig. Området er passe kupert og om sommeren vokser det utrolige mengder med blåbær i områdene rundt. Fra de høyeste toppene vestover har man en majestetisk skue over Folgefonna.
Fossen (Tot 40p, innsjekk stikryss Eidesnuten/Rødn 130 besøk 30 poeng
Kjør opp ved barnehagen i eidesåsen, følg veien rett fram og parker der. Følg skilting og rød merking mot Eidesnuten. Når du kommer til hytta som ligger på ett flott utkikkspunkt er du fremme.

NB- Toatalt 30 poeng på denne. innsjekk stikryss Eidesnuten / Rødna i tillegg for alle poenga
Freimsnuten (Tot 70, 2 innsjekk) 19 besøk 20 poeng
Parker øverst på Freim. Følg traktorvegen ett stykke oppover og ta av på merka sti til venstre. Følg stien oppover til Freimsstølen, og ta til venstre på stien herfra.
Freimsstølen 103 besøk 50 poeng
Parker på Freim.Følg traktorvegen oppover og ta av på sti på venstre hånd. Følg merka sti oppover
Gamlevegen mellom Kråkevik og Rogdo 392 besøk 20 poeng
Turen går på gamleveien, mellom Kråkevik og Rogdo.

Adkomst.
På fylkesvei 550 mellom Odda-Utnekjører du til Kråkevik. Parkering i Kråkevik, eller innom bekken, rett før veien opp til Rogdo. Parkering må ikkje være til hinder for grunneiger.
Gamleveien mellom Åkre og Skåltveit 711 besøk 20 poeng
Turen går på gamleveien mellom Åkre og Skåltveit.

Adkomst.
På fylkesvei 550 mellom Odda-Utne kjører du til Nå-butikken og parkerer her. Gå langs fylkesvei 550 ca 200 meter utover. Veien går oppover forbi Edel sideri.
Gamleveien Skare - Jøsendal 106 besøk 5 poeng
Start ved Håbru og hold til venstre. Følg gamlevegen mellom Skare og Jøsendal. Kan fint gå med barnevogn her
Gangdal - Grønrimb 9 besøk 40 poeng
Skildring av tur

I Gangdal, gå gardsvegen opp i tunet. Rett ovanfor husa er det skilta, og stien følgjer dalen heilt opp til stølen Grønrimb. Først gjennom granskog, så litt furu- og bjørkeskog, før du etterkvart kjem over skoggrensa. God sti, men nokre våte og glatte parti langs bekken. Frå Grønrimb er det fire andre ruter ned att til hovudvegen. Det er også umerka sti austover mot Daurmålsdalen.

Råd for turen

- Ta med mat, drikke og vindtette klede.
- Du bør ha fjellstøvlar, men har det vore tørt ei stund kan du også bruke joggesko.
- Mobildekning er ikkje god på heile turen. Vi anbefaler kart og kompass, ev. GPS.
- Det er bandtvang 1. april – 20. august.
- Det er forbode med open eld i skog og mark 15. april - 15. september.
- Til fots kan du ferdast fritt i utmark, men ver varsam og ta omsyn til dyr og fuglar, og til naturen elles. Ikkje kast søppel.

Adkomst
Følg vegen sørover frå Jondal sentrum. Etter ca. 5,5 km kjem du til ei rundkøyring. Ta første veg til høgre i rundkøyringa, og køyr 5,6 km til Gangdal. Her er det infotavle og turskilt mot Grønrimb på venstre side av vegen. Har du bil, finn ein plass langs hovudvegen. Parkering på eige ansvar.
Adkomst med offentlig transport
Buss frå Jondal til Årvikstrand, gå av i Gangdal

2,6km ein veg, ca 3 timar

Turen ligg og på ut.no og visitjondal.no
Gjertveit 187 besøk 20 poeng
Traktorvei fra lindvik. Parkering ved busstopp i hovedveien. 2,5 km med god stigning opp til siste sving før gården. Fin ettermiddags trim. 25 - 30 min opp
Gorsbolten 12 besøk 40 poeng
Kjør gamlevegen opp Seljestadjuvet til du kjem til ein god parkering på vegens høgaste
punkt, Eskjeflota. Her står det skilt til Gorsbolten. Stien er merka heile vegen med raude
merker på steinar, nokon vardar og, godt å sjå første del av turen. Når du kjem til
steinlandskap, må du sjå meir etter merkene for å koma på rett veg.
Stien går først oppover, til tider bratt, så bortover mot
venstre under berget. Når du kjem til ein pytt, går stien
i steinlandskap, fortsatt mot venstre, kupert. Siste
stykket før Gorsbolten, føl du dalen innover.
Obs! Høgt ned ved bolten.
Grønsdalsstølen 98 besøk 40 poeng
Grønsdalsstølen.
For å komme til Grønsdalsstølen, kan du velge å gå fra Vetrhus eller Espeland. Stølsvollen ligger på ca. 600 meter over havet. Turen tar fra 1 til 1,5 time, uansett hvilke vei du tar.
Går du fra Espeland er det lett terreng innover. Du tar av hovedvegen v/Joker, Skarsmo, og følger bilveien innover til parkeringsplassen ved Espeland. Her går du videre gjennom tunet på gården og følger traktorvei innover i Espelandsmarka.
Veien deler seg noen plasser, totalt 3 ganger, du skal hele tiden holde til høyre eller rett fram. Traktorveien er lett å gå og varierer mellom flate partier og noe stigning. Der veien deler seg for tredje gang, fortsetter du rett fram til en opparbeidet parkeringsplass i enden av stigningen. Herfra går det godt synlig sti nordover i terrenget. Denne følger du helt fram til Grønsdalsstølen.
Like før du er framme passerer du Svortetjødn på vestsida av stien, her er det fullt mulig å ta seg en dukkert på varme dager. Videre går stien rett fram og rundt en nakke før du ser ned på stølsvollen. Her ligger det to sel, det i sør tilhører Grønsdal og selet i nord tilhører Vetrhus.
Om du passere Vetrhus-selet på østsida finner du et godt tråkk/sti som leder bort til «Oddahaug». Her har du fantastisk utsyn over Oddadalen og utover Sørfjorden. Tjødnet som ligger i dalen heter Nip og renner ut i Garberg.


Tar du turen fra Vetrhus til Grønsdalsstølen, får du en noe annerledes tur, men vel verdt opplevelsen.
Det går bru over Storelva ca. 1 km nord for Låtefoss. Her kan du parkere på oppstillingsplass like over brua. Følg vegen oppover og sving til venstre på toppen av bakken. Du går videre framfor gårdshuset på Vetrhus før du svinger til høyre, videre over jordet nord for gården. Stien starte et lite stykke fra huset (er merka). Den er flere plasser godt tråkket opp av dyr, men er også merket med røde merker.
Du går på vestsida av bekken det første stykket, før du svinger til høyre på en liten flate.
I det første partiet er det noe stigning, til du er oppe til Husaleite, her blir det blir mer kupert, og du fortsetter nordover til du kommer fram på kanten av fjellpartiet like over gården Grønsdal. Her bør du ta en pause og nyte den fantastiske utsikten nedover Oddadalen.
Videre går du noen høydemeter oppover, før terrenget igjen flater noe ut. Husk at du hele tiden skal gå nordover. Du kommer til et frodig og fint dalsøkk, Raudyremyr, der du mot vest kan se ruiner av tidligere sel som har tilhørt Grønsdal.
Det siste stykke finnes det noe våte partier, men det er ikke problemer med å passere. Like før du er framme krysser du en liten bekk, her er det lagt ut rør for henting av vann.
Turen fra Vetrhus kan med fordel gås med staver om du pleier bruke det, kan være greitt både på turen oppover og nedover. Du bør også ha godt med drikke med deg, det er tidvis dårlig med drikkevann både innover i Espelandsmarka og oppover lia fra Vetrhus.
Det går selvfølgelig an å ta en rundtur, der en går opp fra Vetrhus og kommer ned til Espeland (eller omvendt), men må da huske på å ha bil på begge plasser.
Hanakamb 40 besøk 40 poeng
Hanakamb 1080 moh. Ein nydelig tur spekka med fantastisk natur og flott utsikt. Turen startar frå Kvitno der me går opp Kvitnodalen forbi det idylliske Raundalsvatnet og opp til topps. Om ein har tid kan ein og gå inn til brekanten. Turen tek ca 7 timar. Parkering ved Kvitno langs rv 550. 13 km nord for Odda. Følg traktorvegen oppover og gå på høgre side av Kvitnielva. Du kjem opp til Raundalen der elva bikkar utfor. Ta til høgre i nordaustleg retning vidare oppover. Nydeligutsikt over Hardangerfjorden, Folgefonna og innover mot Odda.

Nb. Tot 80poeng, innsjekk i Raunsdalen og. Tot 2 innsjekk
Hardanger Fossasti 119 besøk 30 poeng
Start/parkering ved Mikkelparken. Følg Banelinja langs elva oppover og videre inn til kraftstasjonen og opp rørgata til dammen. Det er fleire flotte tavler med informasjon heile vegen oppover. Turen tek ca 1 ½ - 2 timar tur/retur. Obs!!! Stien er inntil videre stengt pga rasfare frå startpunktet og opp til Storesvingen. Ein kan då følge bilvegen opp til svingen og ta av inn på stien der.
Hardanger Fruktsti (Tot 50 p, 2 innsjekk) 453 besøk 20 poeng
Denne turen går stort sett forbi fruktgardar og er særleg vakker i fruktblomstringa eller når eplene er modne om hausten. Elles er turen fin heile året. Stort sett er vegen asfaltert, så hjulbrukarar kan ferdast nesten over alt.
Fruktstien er ein rundtur mellom Lofthus Camping i nord og Hardanger Vandrarheim i sør. Med utgangspunkt i daglegvareforretninga på Lofthus, tek ein først og kryssar RV 13, og følg gang og sykkelsti på oppsida av riksvegen sørover til ein kjem til krysset ved Ullensvang Kyrkje. Her tek ein til venstre og går oppover, forbi Hardanger Vandrarheim/Hardanger Folkehøgskule, gjennom eit bustadfelt. Etter ca1 km frå krysset ved kyrkja kryssar ein ei bru og følg deretter vegen på venstre hand. Då går ein forbi fruktgardane i Opedal.1 km etter brua tek ein av på høgre hand og følg grusveg forbi gardar og hus. Grusvegen går brått nedover og kjem på ein asfaltert gardsveg. Ta til høgre og fortset til enden av asfaltvegen. Her går det sti ned til Lofthus Camping. Frå Lofthus Camping går Fv 102 sørover, forbi Opedal Skule, tilbake mot daglegvareforretninga på Lofthus etter ca1,5 km. Med utgangspunkt i Hotel Ullensvang kan ein enten starta ved daglegvareforretninga på Lofthus, eller ved Opedal Skule.

Variasjon av denne løypa: Det er mogeleg å gjera turen kortare eller lenger. Om ein ønsker kortare tur kan ein gjera som følgjer: Etter å ha gått forbi fruktgardane i Opedal, tek ein ikkje av på grusvegen til høgre, men fortset rett fram nedover mot daglegvareforretninga. Ein fin og variert tur er Fruktstien og Elvedalen rundt i kombinasjon. Total gangtid på heile Fruktstien og Elvedalen rundt er ca 3 timar.
For alle poenga ,husk å sjekke inn i Elvedalen og

Det er mogleg å parkere i Lofthus sentrum, elles kan turen byrjas langs heile løypa
Adkomst med offentlig transport
Buss frå Odda, Eidfjord, Geilo, Voss stoppar rett ved ved daglegvarebutikken på Lofthus. Hurtigbåt i sommarsesongen frå Norheimsund (busskorrespondanse til/frå Bergen) stoppar også her.'

5,7km, ca 3 t
Hellebrotet på Sollesnes - Jonahorn 22 besøk 30 poeng
Start ved infotavle ved vegen. 20 m lenger framme ser du skiltet til Jonahorn. Turen fylgjer foten av eit berg og om litt kjem du til ei trapp for å koma opp på dette berget. Du går vidare i fint skogsterreng med god og tørr sti opp til Jonahorn. Bratt opp den siste kneika. Her kan det også vera ein del glatte røter å trø på. Fin utsikt ned mot Selsvik når du er nesten oppe, og utsikt ut fjorden på toppen.

Sesong

Mai – oktober/november

Råd for turen

- Ta med mat, drikke og vindtette klede.
- Du bør ha joggesko eller fjellstøvlar.
- Mobildekning er god på denne turen.
- Det er bandtvang 1. april – 20. august.
- Det er forbode med open eld i skog og mark 15. april - 15. september.
- Til fots kan du ferdast fritt i utmark, men ver varsam og ta omsyn til dyr og fuglar, og til naturen elles. Ikkje kast søppel.

Adkomst
5,4 km nord for Jondal sentrum (veg 550), ta av mot Selsvik og så første veg til høgre. Rett etter denne avkjørsla er det ein parkeringsplass med plass til eit par bilar. Parkering på eige ansvar. Her er det også ei infotavle.
Adkomst med offentlig transport
Bussrute Jondal - Utne

1,5 km ein veg, ca 2 t
Turen ligg på ut.no og visitjondal.no
Heng 51 besøk 50 poeng
Start/parkering på velteplassen på Røte eller på Vassmyrane. Følg sti eller skogsveg oppover mot Heng. Fin tur med god utsikt. Turen tek ca 1-2 timar tur/retur. Lurt å ta med vatn på turen då det til tider kan være tørre bekkar og lite drikkevatn og finne på turen. Turen ligg på UT.NO
Hengebru Skogly 148 besøk 5 poeng
Hengebroa over til den gamle Skjeggedalsveien ligger rett over inntaksdammen til Tizir i Skogly.
Hjøllo - Mannsåker 4353 besøk 10 poeng
Parker på Hjøllo, ved Bohus/pris. Evt på Smelteverkstomta.
Følg veien opp bak Bohus og Laastad. Begynner på asfalt,så sti ett lite stykke før det er asfalt igjen. Følg veien over Mannsåker og ned til Trolltunga Hotell. Kan velge om du vil gå samme vei tilbake eller om du vil gå den fine Elvepromenaden ned til startpunktet.
Holmaskjer 5 besøk 120 poeng
Hovden mot Sandvinsvatnet 4700 besøk 5 poeng
Parker ved Hovden/Stadion og ta turen rundt,mot Sandvinsvatnet. Du velger selv hvilken vei du vil gå . Om du vil gå mot campingen og rundt den veien ,eller om du velger å gå mot Vasstun og gå den veien.
Høyskor 65 besøk 30 poeng
Høyskor er ein støl i lia over Eidnes, med stølshus og vakkert kulturlandskap. Turen går opp skogsvegen frå Eidnes og tek ein avstikkar frå vegen etter Skitneskallen. Følg skilting og stien opp til Høyskor. Der møtar du ein spektakulær utsikt og eit flott turmål.
Turen ligg på ut.no
Håbru -Svortebekk -Vetrhus 249 besøk 20 poeng
Start ved Håbru og følg vegen opp mot Utsikten. Ta av til venstre på traktoveg og følg denne opp til Svortebekk.Hold til venstre langs bøen og gå bortover og gjennom skogen. Kommer til ein lysning, så må.en gjennom ein passasje i træra. Kommer då ut på traktorvei,følg denne ned til Vetrhus. Grusveg herfra ned til hovedveg
Håbru -Utsikten 302 besøk 15 poeng
Følg gamleveien fra Håbru og oppover til Utsikten
Håedal 46 besøk 30 poeng
Håedal viser Reisæter og Vikebygd frå si beste side
Utgangspunktet for denne turen er parkeringsplassen på Reisæter. Følg gardsveg, i god standard, i sør-vestleg retning mot Skrelet. Kryss Bleieelva og hald fram på traktorvegen oppover i terrenget.
Siste delen av turen går mest på sti - gjennom open bjørkeskog opp mot gamle stølsmurar øvst i skoggrensa, ca 650 moh. Turen er stort sett tørr og fin. Normal tidsbruk ca 50-60 minutter opp.
Utsikta mot nord imponerer.
Ligg og på ut.no

Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Nå auto mot Reiseter. Her følger du asfaltert vei ca 3 km, til den endar på parkeringsplassen på Reiseter. Denne har plass til 8-10 bilar.
Iloge 104 besøk 10 poeng
Ta av fra E 134 mot Løyning og parker på parkeringsplassen. Følg asfaltert vei til du kommer til den andre store parkeringsplassen på venstre hånd. Følg stien innover dalen og du kommer til ett flott tjørn. Her er det flott å bade om en ønsker det.
Jordalsnuten (Tot 65 p -3 innsjekk) 43 besøk 25 poeng
Jordalsnuten 937 moh. Turen startar på Strand og går vidare opp dei flotte steintrappene til Fossasete med nydelig utsikt over Sandvinsvatnet, Tjødnadalsfossen og Rossnos. Vidare går turen innover til Liasete og opp siste biten til topps. Følg t-merka sti. ein del av t-ane finn du på trea oppover.Turen kan vera noko krevjande då det er relativt bratt store deler av turen. På toppen kan ein nyte utsikta av Sørfjorden og Folgefonna. Turen tek ca. 5 timar.
NB!!!Husk å sjekke inn for å samle med poeng fra Fossasete og Liasete.
Kistefjell 239 besøk 20 poeng
Parker ved Korlevoll Skistadion. Følg traktorveien oppover forbi så du har Seljestadstølane på venstre hånd. Fortsett videre og ta av på sti til høgre ved skilting og merking mot Kistefjell. Fint turmål sommer som vinter. Barnas Turlag har Turbopostkasse hengende på bua på Kistefjell
Kjembesberg (Tjørnadalsfossen) 38 besøk 40 poeng
Parker ved hovedvei og følg traktorveg opp til tjørnet. Ta av på sti til venstre ved tjørnet, merket Hildalsstølen. Stien er bratt opp og over ett par bekker. På toppen følger en stien til en møter elva og tar til venstre rett før hengebrua.
Nb. To innsjekk - tot 50 poeng. Innsjekk ved tjørnet og på Kjembesberg
Tidsbruk ca 2 t.

Kan og kjøre opp å gå fra Hildalssida. Parker då på anvist plass for turgåere og gå til enden på tjørnet og ta til høgre
Klungersete 137 besøk 30 poeng
Turen tas fra Hetleflot. Kan også gå fra Rødna, Eidesåsen og Kalvanes, men det blir mer tungvint. T-merket, men etter cirka 20 minutters gange kommer man til et kryss uten skilt (det henger ei blå kaffekanne i et tre der). Der skal man ta til venstre oppover. Høyre nedover er til Kalvanes.

Sesong mai-oktober. Sjekk varsom.no for skredfare.
Kraften til Lauvås 24 besøk 15 poeng
Parker ved Hydro i Røldal. Gå mot Bratteteig. Ta opp grusveien. Turen går i oppoverbakke hele veien, men gir fin utsikt.
Kraftstasjonen i Kinsarvik 227 besøk 20 poeng
Start/parkering ved skytebanen i Kinsarvik. Følg vegen forbi Airlift og innover mot kraftstasjonen. I postkassen ved kraftstasjonen Finn du både bok og klype. Turen passar for alle også dei med rullestol, sykkel eller barnevogn. Turen tek i underkant av 1 time tur/retur.
Turen ,ligg på ut.no
Kristinsti 216 besøk 20 poeng
Start frå parkering ved garden ved vatnet på Løyning. Obs! Parkeringsavgift via vipps eller kontant. Følg tursti langs vatnet og følg denne rundt. Godt merket og skiltet. Fine badeplasser og bord/benker å sitte på.
Kromheller 59 besøk 40 poeng
Kromheller.
Følg den private skogsvegen oppover til du kjem til stikkveg med skiltet som viser vegen mot Kromheller. Etter ca 150 meter tek du i oppover mot selet på Åkrestølen, ca 325 moh.
Kromhellervegen går opp frå Åkrestølen, du kryssar Kromhellerbråtet mange gonger til du kjem over skoggrensa. Her opnar det seg ei flott utsikt over Sørfjorden. Følg vidare merking til du kjem til postkassen som er plassert ca 200-300 meter over skoggrensa.
Turen i det siste partia er ganske bratt. På regnfulle dagar kan det fort bli litt glatt og vått i turstien. Gode sko er viktig.
Åkrestølen var frå gamalt av ein mjøstøl. Her hadde dei kyrne vår og haust. Dei gjekk opp om kvelden, overnatta og bar mjølka heim neste morgon.
Sesong juni- oktober

Adkomst
Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Nå auto mot Reiseter. Her følger du asfaltert vei 2 km til siste svingen opp under Kvestad. Her svinger du av til høgre og følger grusvegen ca 200 meter nordover til du kjem til bommen, kor du kan parkere på høgre sida av svingen. Sjølv om vegen videre er egna for bilkjøyring er dette ikkje lov, om ikkje du er grunneigar.

2,6km ,1t 30 min en vei. Middels krevende tur
Kråkestien / Stuaset 98 besøk 40 poeng
Turen startar ved Hordatun idrettspark på Lofthus. Vegen går opp den nye Kråkestien, restaurert i 2019, til Stuaset i Ullensvang naturreservat. Stuaset er ein gamal heimstøl, der det i 2020 er sett opp ein nytt grindabygg. Frøyneslia følgjer ein rygg frå Ullensvang ved fjorden og til fjells. Langs ryggen er det stupbratt ned til Elvadalen der elva Opo renn mot Sørfjorden. Det er frå Stuaset også mogleg å gå ned til Frøynes, eller opp lia til Skrikset/ Dronningstien samt vidare innover Hardangervidda. Turen ligg på UT.NO
Kultursti Ragde - Mannsåker 1014 besøk 15 poeng
Her kan du velge om du vil starte fra Ragde eller Mannsåker.
Fra Ragde, kjør øverst i byggefeltet og parker på parkeringsplasset. Gå ned bakken og ta til venstre med infotavla og følg veien innover. Meket med skilt, røde T'er og infotavler underveis.
Barnas Turlag har Turbotrimstolpe ved utkikkspunkt over Hjøllo, samt på Einarhaug.
Fra Vasstun: Parker på parkeringsplassen langs hovedveien. Gå oppover asfaltert vei ett lite stykke, ta så til høgre ved rød løe og følg infoskilt og merking.
Kvannakroni 28 besøk 40 poeng
Parker på parkeringsplassen innerst i Reinsnos. Gå grusvegen oppover, ta til venstre ved første
vegkryss og du vil koma til den øverste garden. Følg gardsvegen opp gjennom tunet, først på
nedsida av løa, så opp på baksida og gjennom grinda der. Ta til venstre og følg stien oppover.
Stien er grei og det er merka med raude T-ar, men dei er
ganske "utviska" mange stader. Sånn generelt så skal du
ha fjellryggen til høgre for deg heile vegen. Posten ligg i
dei gamle murane under helldren ovanfor stølen. Ta til
høgre eit lite stykke før du er nede ved hytta. Turen tar
ca ein time ein veg.
Kvilebu 102 besøk 20 poeng
Kjør til Skjeggedal, opp mot Ringedalsvatnet og over Ringedalsdammen der det er parkering.
Dette er samme sti som til Mosdalen, følg merking dit! Etter 2 km henger Turbopostkassa og på venstre side ligger den privateigde hytta Kvilebu, vis respekt for hytteeier dersom du går fram til hytta for å nyte utsikten over Ringedalsvatnet. Turen tar ca 45 min opp
Liasete 75 besøk 10 poeng
Ta av mot Buer ved campingen på Eide og følg skilting mot Strand. Nesten ved veis ende er det en liten parkeringsplass på høgre side av veien.
Like ved Buerdalen ved foten av Folgefonna ligger idylliske Fossasete. Et godt bevart arkeologisk minne fra middelalderen! Selv om det ikke lenger er fast seterdrift ved stølen holdes steren fremdeles ved like og både byggninger og kulturtområdet rundt er godt ivaretatt. Ved seteren ligger Fossevatnet som er som skapt for bading og andre aktiviteter i vannet. Ettersom dette ikke kommer fra Folgefonna blir det god temperatur på en varm sommerdag. Bergen Turlag ved DNT ung har brukt dette området flittig til leierer og BaseCamps da det er spesiellt godt egnet til dette. Slått mark egner seg ypperlig som teltplass og bål ved vannet er helt magisk! Fra Fossasete har man topper som Jorndalsnuten og Reinanuten lett tilgjenglig. Området er passe kupert og om sommeren vokser det utrolige mengder med blåbær i områdene rundt. Fra de høyeste toppene vestover har man en majestetisk skue over Folgefonna.
Følg stien videre og du kommer til neste vatn, Liasete. Her går det gjerne hester og beiter på sommaren.

Husk å sjekke inn for poengene på Fossasete og.
Liastølen 15 besøk 40 poeng
For å komme til Liastølen må du først gå til Gjertveit. Traktorvei fra Lindvik. Parkering ved busstopp i hovedveien. 2,5 km med god stigning opp til siste sving før gården. Fin ettermiddags trim. 25 - 30 min opp

Turen til Gjertveit begynner når du er komt til Gjertveit. Du fortsetter forbi husene på ein traktorvei, lenger oppe begynner stien opp gjennom skogen. Solnut har merka veien med blå merker. Stien er litt bratt det siste stykket, men det går fint om det ikkje har regna for mye. Tar gjerne ein times tid fra Gjertveit og opp
Lilletopp 305 besøk 20 poeng
Ta turen til toppen av rørgata i Tyssedal. Det var her de gamle vanntunnelene fra
Skjeggedal endte, før 50.000 liter vann i sekundet fosset gjennom rørene ned til den
gamle kraftstasjonen, Tysso 1 .
Kjør opp fra Tyssedal mot Skjeggedal og stopp i Toppelvsvingen, der det er skiltet til
Lilletopp. Bruk parkering P1 ved Tyssohallen i turistsesongen. Stien oppover er skiltet og
godt tilrettelagt med trinn, rekkverk og trapper. Det tar ca 30 minutter å gå opp.
Fra Lilletopp og til et utsiktspunkt ett par minutter gange unna, har får en flott utsikt over
Sørfjorden og Folgefonna.
Kraftmuseet har guiding til faste tider og kiosk i voktarbustaden i turistsesongen.
Mosdalen (Tot 45p - 2 innsjekk) 56 besøk 25 poeng
Tur som tar deg 4 km og ca 500 høydemeter opp til 1000 moh. Fin sti og kupert terreng, mulighet for å drikke fra bekker underveis! Kjør til Skjeggedal,opp mot Ringedalsvatnet og over Ringedalsdammen der det er parkering. Turen tar ca 2 timer en vei.
Nb. To innsjekk for 45 p- ett på Kvilebu i tillegg
Myrset 43 besøk 30 poeng
Turen går frå Lofthus sentrum og opp skogsvegen via Eidnes/ Lofthus. Deretter går den gamlevegen via slåttene og opp til Skitneskallen. Som ein ekstra opplevelse går turen gjennom beiteområde for hestar og geiter. Alternativt kan skogsvegen følgast forbi bommen til Skitneskallen. Deretter stien inn i skogen og mot Myrsete. Turens mål er nådd når det dukkar opp eit stølshus med postkasse på. Det er mogleg å gå vidare over Myrsete og bort til skogsvegen som går ned til Helleland og Lofthus Camping. Turen ligg på UT.NO
Møyfallsnuten 23 besøk 50 poeng
Her kan du velge om du vil gå fra Freim mot Freimstølen og så følge skilting og merking mot Møyfallsnuten ,eller om du vil starte i Skjeggedal og gå til Mosdalen og så følge skilting og merking mot Møyfallsnuten derfra.
Fra Freim: Kjør rett fram øverst i byggefeltet opg parker der. Følg traktorvegen ett stykke og følg skilting derfra.Tar av på sti og følger denne videre.
Fra Skjeggedal: Kjør over Ringedalsdammen, der er det parkering.Følg så merket sti mot Mosdalen og Møyfalssnuten
Mågeturen 674 besøk 25 poeng
Mågeturen.
Denne stien går mellom Nordnes og Måge.
Om du startar på Nordnes ved busskuret, går du opp over grusvegen på motsett side ved bustadfeltet. Gå ca 50 meter langs grusvegen innover før du svingar opp gjennom skogen. Turen går mest gjennom skog, på sti og veg. Turen går forbi ein heller, om er ein god pauseplass både i sol og regn. Stien har fleire fine utkiksstader undervegs.
Du kan og starta lenger sør, ved vegen opp til bustafeltet inne på Måge. Ta opp til venstre mot ei grå uteløe, gå gjennom leet der og følg så stien sørover ca 150 meter. Stien svingar så oppover før den går nordover mot Nordnes. Stien er lett å gå, greitt merka.
For å gå tilbake er det gangsti på nedsida av fylkesvegen.

Adkomst
Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne kan du parkere ved innkjøringa til bustadfeltet på Nordnes, ved busskuret.

Turen ligg og på ut.no
Nedre Bersavatnet 42 besøk 20 poeng
Start fra parkering på Topp. Følg stien. Når du kommer til stikryss og videre mot Gryteskar, følger du stien videre rett framopp mot Bersåvann.
Nordtveite 1078 besøk 30 poeng
Nortveite.
Følg grusvegen oppover ca 200 meter til du møter skilt som viser vegen videre til Agastølen, Nortveite, i nordvestlig retning. Forsette denne veien vidare til du møter nye skilt mot Nortveite. Herifra går turen på lett sti delvis i skog men har innimellom utsiktspunkt. Stien er bra merka og passerer 2-3 småbekke, den siste ute på husmansplassen.

Du kan og gå opp til Agastølen, ca 400 moh. og tilbake til parkeringsplassen. Stien opp til Agastølen er tidvis bratt og der kan i vått ver ha nokre glatte parti. Stien inkluderer også klatring i stiar.
Denne turen kan kombinerast med andre turar. Sjå ut.no.
NB: Skredfare utanom sesong.

Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Aga mot Rogdo, sving nordover mot Agatunet til du kjem til parkeringsplassen ved Sagatun.

Turen ligg på ut.no
Nosi 62 besøk 50 poeng
Vegen opp til Nosi går gjennom de spektakulære Munketreppene, etablert av cisterciensermunkane. Med over 1300 steintrapper opp lia, er munketreppene ein opplevelse og ei utfordring for dei fleste. Nosi ligg omlag 900moh, og er ein karakteristisk steinformasjon som strekker seg ut fjellsida. Nosi ligg på vegen opp til Hardangervidda platået og Dronningstien. Det er ei postkasse ved stien på Nosi. Turen ligg på UT.NO
Nykkjesøy (Tot 50 p..- 2 innsjekk) 53 besøk 30 poeng
Start/parkering ved skytebanen i Kinsarvik. Følg vegen innover mot Kraftstasjonen. Når det gjeld vegen vidare frå kraftstasjonen og opp til Nykkjesøy har ein to alternativ. Me anbefaler å gå stien langs elva og fossane oppover og traktorvegen ned. Stien går opp langs røyrgata frå kraftstasjonen og opp til dammen, vidare følger ein T-merka sti oppover langs fossane. Postkassen heng på eit tre i enden av skogsvegen, med klype og bok. Anbefaler å bruke god tid, med niste. Turen tek alt frå ca 2 timar tur/retur til heile dagen og passar både for små og store. Turen ligg på UT.NO

For 50 poeng,innsjekk ved kraftstasjonen og på Nykkjesøy
Oddavarden 345 besøk 40 poeng
Parkering ved Korlevoll Skistadion. Følg traktorvei ett lite stykke, Ta av på sti til høgre ved skilting mot Oddavarden. Fortsett på sti og følg de røde T'ene.Liten topp med utsikt nedover Oddadalen og utover Sørfjorden. Flott tur sommer som vinter.
Poestien 184 besøk 30 poeng
Skildring av tur

Poestien er ein rundtur på 6,1 km langs veg/ traktorveg rundt bygda Øvre Krossdalen, og du bestemmer sjølv startpunkt og retning. Ved bommen til Folgefonna er det ei informasjonstavle for turane i området. Ved skulehuset på Kvåle er det kasse med bok å skriva i. Langs Poestien er det kvilebenker og plater med dikt. Turen er eigna også for barnevogn o.l. Eit lite stykkje av turen er traktorveg, elles er det fast underlag.

Sesong

Du kan gå Poestien heile året, men i vinterhalvåret vert berre delar av turen brøytt.

Råd for turen
-Du kan bruka joggesko; berre litt vått på ein del av traktorvegen.
- Ta med drikke.
- Hugs å stengja dei grindene du passerer.
- Kart og kompass eller GPS er ikkje naudsynt. Orienter deg på informasjonstavla ved bommen på Fonnavegen.
- Mobildekning er god på heile turen.
- Det er bandtvang 1. april – 20. august.
- Det er forbode med open eld i skog og mark 15. april - 15. september.
- Til fots kan du ferdast fritt i utmark, men ver varsam og ta omsyn til dyr og fuglar, og til naturen elles. Ikkje kast søppel.

Adkomst
8,0 km frå Jondal mot Folgefonna. Du kan starte her ved vegkrysset til Folgefonna eller rett fram over brua til skulehuset på Kvåle, om lag 0,9 km etter brua. Parkering på eige ansvar. Like før vegbommen på Fonnavegen er det på høgre side ei infotavle.
Adkomst med offentlig transport
I sommarsesongen går det buss frå Jondal til sommarskisenteret.

Ragde - Hjøllo 1910 besøk 10 poeng
Start i svingen etter første lekeplass på høgre side på Ragde. Følg stien. Kommer ut med Laastad på Hjøllo. Kan evt forsette videre over Mannsåker
Raunsdalen 51 besøk 40 poeng
Turen til Raunsdalen startar på anlegsveien rundt kraftstasjonen og videre oppover langs elva til ein kjem til Tveita ca 250 moh. Herfra blir veien brattere oppover til den slutter på ca 400 moh. På toppen deler veien seg, hold til høgre ca 50 meter kor veien slutter. Fortsett oppover stien, som starter i enden av veien, stien vil etter ei stund krysse til venstre over ei ur og inn på hylla Melingeskor. Frampå berget her er det utsikt innover fjorden og over til garden Åse.
Stien går vidare og kjem nære elva att dei siste hundre metrane før Raunsdalen.
Langs elva her må ein vera litt forsiktig på svaberga før ein når fram til utosen av Raunsdalsvatnet ca 660 moh, med storslått utsikt mot breen, Loftskornuten og Sleipåna som er fossen midt i mot.
Sjå ut.no - solnuttrimmen eller søk på raunsdalen for meir info.

Adkomst.
Følg fylkesvei 550 fra Odda mot Utne ca 13 Km. Rett over brua på Kvitno er det muligheter for parkering på begge sider av veien. Det må ikkje parkerast slik at dette er til hinder for grunneigar.
+

Leaflet | Statens Kartverk
Statens kartverk, Geovekst og kommuner

Vis bilde

Reisætereggjet 13 besøk 40 poeng
Reisætereggjet. Rød tur.
Denne turen brukar same trasè som Buførevegen opp Reisetærlia til varden.
Gå gardsvegen i retning sørvest inn til Skrelet, følg skilta videre oppover på nordsiden av elva til du kjem til brua. Etter brua går stien i retning sør-vest mot Sherpatreppene. Herifrå går stien mest i steintrepper opp lia - forbi Drivdal, Øykjavadet, Nedste Kvilingehaug, Øvste Kvilingehaug og til Reisætereggjet i 1200 meters høgd der varden står.
Her har du ei fantastisk utsikt utover Sørfjorden i aust og deler av Folgefonna i vest.
Normal tidsbruk opp er ca 2 timar - ca 1,5 time ned.
På tur opp må du kryssa elva under Kvilingehaug. Vassføringa varierer og elva kan tidvis vera krevjande å kryssa.
I øverste del av lia/stien ligg det som regel ein del snøfenner tidlig i sesongen, som varierer mykje i storleik frå år til år.
Sjå ut.no - solnuttrimmen eller søk på reisetereggjet for meir info.

Adkomst.
Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Nå auto mot Reiseter. Her følger du asfaltert vei ca 3 km, til den endar på parkeringsplassen på Reiseter. Denne har plass til 8-10 bilar.

Vis kart
Rogdastølen 12 besøk 40 poeng
Rogdastølen. Blå tur.

Turen startar på Rogdo og går nordover på fin traktorveg til skiltet mot Rogdastølen.
Stien opp til Rogdastølen er godt merka og går gjennom lauv- og barskog. Det fyrste partiet opp til Kvilingahaug er ganske bratt. Her kan du ta ein pust i bakken og nyta den flotte utsikta rett ned på taka til klyngjetunet Rogdo. Vidare held turen fram mot stølen som ligg eit stykke over tregrensa. Her har du flott utsikt over vikebygd og Sørfjorden.
Sjå ut.no - solnuttrimmen eller søk på rogdastølen for meir info.

Adkomst.
Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Aga mot Rogdo. Her følger du veien til endes på grusveien. Parkeringsmuligheter er noe begrenset, da dette er eit klyngetun og private eiendommer. Sjå etter parkerings skilt på høyre side kor vegen endar. (Parkering til 3-4 bilar).

Vis kart
Rogdatjørnet 257 besøk 15 poeng
Rogdatjørne. Grønn tur.
Følg traktorveg vidare mot nord. I starten av turen er det fine utsiktspunkt utover Sørfjorden. Videre går vegen inn i tett granskog. Turen tar ca. 20 minutter. Ved tjørne har IL Solnut satt opp ei grillhytte som er disponibel for alle. Det er mogelegheiter for bålfyring og grilling i hytta. Området er åpent og idyllisk. Egner seg perfekt for småbornsfamilier, der borna kan leike i skog,vatn og bekkar.
Sjå ut.no - solnuttrimmen eller søk på rodatjørnet for meir info.

Adkomst.
Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Aga mot Rogdo. Her følger du veien til endes på grusveien. Parkeringsmuligheter er noe begrenset, da dette er eit klyngetun og private eiendommer. Sjå etter parkerings skilt på høyre side kor vegen endar. (Parkering til 3-4 bilar).

Vis kart
Sjonarhaug 104 besøk 15 poeng
Sjonarhaug. Blå tur.
Turen til Sjonarhaug går gjenno sjekkpunktet til Agastølen. Totalt 45 poeng på denne turen.
Fra parkeringsplassen ved Sagatun følger du grusvegen oppover ca 200 meter til du møter skilt som viser vegen vidare til Agastølen, Nortveite, i nordvestlig retning. Hald fram på denne vegen heilt opp til Agastølen på ca 400 moh. Dette er ein godt merka stølsveg, i god stand, uten vassing eller andre våte område. Undervegs passerer du 3-4 småbekkar, den siste heilt oppe på Agastølen. Vegen går for det meste i skog, men har innmimellom utsikt mot sør, til fjord og fonn.
Vel oppe på stølen rett nordom stølshuset finn du ei makalaus utsikt.
Austom stølshuset, frå stupet, er det fin utsikt innover.
Du går frå Agastølen vidare ca 20 minutt til Sjonarhaug. Stien ut til Sjonarhaug er merka frå Agastølen. Her vil du få utsikt mot Velureskredene, ut Sørfjorden og inn Eidfjorden.
Sjå ut.no - solnuttrimmen eller søk på sjonarhaug for meir info.

Adkomst.
Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Aga mot Rogdo, sving nordover mot Agatunet til du kjem til parkeringsplassen ved Sagatun.

Vis kart
Skredløypa 63 besøk 40 poeng
Skredløypa. Blå tur.
Følg grusvegen oppover ca 700 meter, hold mot venstre og fortsett denne vegen ca 300 meter til skilt som viser Skredløypa. Følg merka rute, på traktorveg, så grov sti gjennom ei av Nordens største moreneurer, gjennom lauv- og barskog, forbi tjørn og småbekkar. Vidare på skogsveg, gjennom klyngjetunet Rogdo, ca 300 moh – sti og skogsveg, over myr og stølsområde til vakre Reiseter, kåra av Torleif Scheldrup til den finaste staden i Norge.
Turen er veldig godt merka og har ein stigning på ca 350 meter og nokre våte glatte parti.

Om du ønsker ein noko lettare tur, kan du gå fra Reiseter til Aga. Nedoverbakkane er denne veien i fleirtal. Du kan og ta halve turen, starta frå Rogdo og gå til Aga – eller til Reiseter – fine turar begge vegar.

Sjå ut.no - solnuttrimmen eller søk på skredløypa for meir info.

Adkomst. Denne turen kan startas fleire plasser fra.
Start frå Aga: Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Aga mot Rogdo, sving nordover mot Agatunet til du kjem til parkeringsplassen ved Sagatun.
Start frå Rogdo: Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Aga mot Rogdo. Her følger du veien til endes på grusveien. Parkeringsmuligheter er noe begrenset, da dette er eit klyngetun og private eiendommer. Sjå etter parkerings skilt på høyre side kor vegen endar. (Parkering til 3-4 bilar).
Start frå Reiseter: Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Nå auto mot Reiseter. Her følger du asfaltert vei ca 3 km, til den endar på parkeringsplassen på Reiseter. Denne har plass til 8-10 bilar. Start frå Reiseter:

Vis kart
Solnuten 100 poeng
Solnuten.

Ein av dei finaste toppturane i området.
Turen er delvis merka.
Du startar ved parkeringa til Sagatun. Følg grusvegen ca 700 meter, ta så til venstre og følg traktorvegen ca 300 meter til skilt som viser Skredløypa. Følg merka rute sørover. Rett før den tredje bekken tek du av og fyl stien mot Solnuten. Stien er bratt og går gjennom lauv- og barskog opp til Botnen.
Frå Botnen går ruta oppover dalføret til varden på høgda sør for Solnuten.
Frå høgda går ein vidare mot nord, fram til foten av Solnuten. Opp til toppen av nuten er det særs bratt. Utsikta vert betre og betre oppover og er fantastisk frå toppen av Solnuten.
Turen går stadvis over ur og slefjell, i vått ver er det mange glatte parti.
Dette er ein lang tur og det det kan vera krevjande å krysse elvene om vassføringa er stor.

Der ligg ei «gjestebok» inni varden på toppen. Skriv namnet ditt i boka – gjerne ein turomtale og.
Sjå ut.no - solnuttrimmen eller søk på solnuten for meir info.

Adkomst.
Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Aga mot Rogdo, sving nordover mot Agatunet til du kjem til parkeringsplassen ved Sagatun.

Vis kart
Uraturen 256 besøk 30 poeng
Uraturen. Grønn tur.
Dette er ein rund tur som kan startast i begge retningar. Som vist på karte kan du ta ein fin tur frå Skotamyra, (fotballbanen på Aga) via Rogdaberg og ned til Nyeslåtten, eller du går i motsatt retning frå Parkeringa ved Sagatun Grendahus.
Turen startar på asfaltveg frå Skotamyra i retning Rogdo. Når du kjem til Rogdaberg viser vegen vidare med skilt mot Nyeståtten. Følg stien bratt oppover til du kjem opp til skredløpstrasen. Følg stien i norlig retnig mot Nyeslåtten, her flatar stien ut og går gjennom nordeuropas største steinur, midt inne i ura er det plassert ut ein benke og ein postkasse, kor du kan ta ein pust i bakken og nyta stillheten. Videre møter du tjern og gammal lauvskog. Stien er fin og er mykje brukt. Fortsett turen til du treff traktorvegen som fører deg ned til Nyeslåtte. Her går vegen videre på grusveg ned til parkering Sagatun.
Turen kan også startas frå Rogdo.
Sjå ut.no - solnuttrimmen eller søk på uraturen for meir info.

Adkomst.
Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Aga mot Rogdo. Her følger du veien til du kjem til Skotamyra, (fottballplassen), kor det er gode parkeringstilhøve. Du kan og starte turen frå parkeringsplassen ved Sagatun. I så fall tar du av ved Aga mot Rogdo, sving nordover mot Agatunet til du kjem til parkeringsplassen ved Sagatun. Ønsker du og starte på Rogdo følger du veien opp til Rogdo.


Rausvatnet 139 besøk 20 poeng
Her kan du velge om du vil parkere i Skarsmoen for en litt lengre tur, eller om du vil parkere på den store parkeringen i evingen på høgre hånd når du kommer til Espeland. Her følger du grusvegen oppover. Når du kommer opp til eit lite vann tar du til venstre rett før vatnet og følger stien derfra til Rausvatnet.
Reinanuten 15 besøk 100 poeng
Reinanuten er Dronninga av nutene rundt Folgefonna. Turen er på 1000 høydemeter. Det er en bratt start i skog til du kommer over tregrensa, da åpner landskapet seg og du får et fanatisk utsyn over stølsområder, fjellvatn og fjellene rundt Odda. I Reinanuten vil du komme svært tett på breen, i dette området er det et Buarbreen bikker over kanten og ned i dalen, det bratte terrenget gjør at isen sprekker opp danner et blått isslott med høye tårn og spir av is.Bratt og noko krevjande tur med fantastisk utsikt over Buerbreen, Buerstølen og Buervatnet. Buerbreen er ein brearm frå Norges 3 største isbre, Folgefonna. Her vil ein sjå eit spektakulært brelandskap med isformasjonar som kan minna om Alpene. Turen tek ca 5-6 timar. Anbefales. God tur!
Reinsbrekkene 15 besøk 60 poeng
Start/parkering ved skytebanen i Kinsarvik. Følg vegen innover mot Kraftstasjonen og videre oppover langs fossane til Nykkjesøy. Følg T-merka sti vidare mot Stavali til toppen på dei bratte Reinsbrekkene. Nydelig tur med god utsikt. Anbefaler å bruke god tid. Ha med niste og ta masse bilder. Turen tek alt frå 3-4 timar til heile dagen. Turen er bratt og kan være litt krevande for dei aller minste. Turen ligg på UT.NO
Reinsnosvatnet - Inst i Reinsnos ved gårdene (Tot 146 besøk 15 poeng
Parker på den store parkerngsplassen ved Reinsnosvatnet. Følg grusveien heilt til endes til du kommer inn til gårdene øverst i bakken.
Tot 2 innsjekk for 30 poeng., ved Furnes og.
Reinsnosvatnet ved parkering - Furnes 321 besøk 15 poeng
Parker på den store parkeringsplassen ved Reinsnosvatnet. Følg veien inn til Furnes
Reisetereggjet 47 besøk 60 poeng
Reisetereggjet.
Denne turen brukar same trasè som Buførevegen opp Reisetærlia til varden.
Frå parkeringsplassen på Reisæter - ca 320 moh, går du gardsvegen i retning sørvest inn til Skrelet, følg skilta videre oppover på nordsiden av elva til du kjem til brua. Etter brua går stien i retning sør-vest mot Sherpatreppene. Herifrå går stien mest i steintrepper opp lia - forbi Drivdal, Øykjavadet, Nedste Kvilingehaug, Øvste Kvilingehaug og til Reisætereggjet i 1200 meters høgd der varden står.
Her har du ei fantastisk utsikt utover Sørfjorden i aust og deler av Folgefonna i vest.

Normal tidsbruk opp er ca 2 timar - ca 1,5 time ned.
På tur opp må du kryssa elva under Kvilingehaug. Vassføringa varierer og elva kan tidvis vera krevjande å kryssa.
I øverste del av lia/stien ligg det som regel ein del snøfenner tidlig i sesongen, som varierer mykje i storleik frå år til år.
Turen kan kombinerast med andre turar, sjå ut.no.

NB ! Skredfare utanom sesong

Adkomst
Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Nå auto mot Reiseter. Her følger du asfaltert vei ca 3 km, til den endar på parkeringsplassen på Reiseter. Denne har plass til 8-10 bilar.

Turen ligg på ut.no
Ringedalsdammen - Bro ved utløp Tyssestrengane (To 59 besøk 15 poeng
Turen går på gammel anleggsvei langs Ringedalsvatnet.
7 km.
Innsjekk ved Flatanes og Tyssestrengane for 30 p)
Ringedalsdammen - Flatanes 171 besøk 15 poeng
Turen går på gammel anleggsvei langs Ringedalsvatnet.
3 km
Rogdastølen 20 besøk 60 poeng
Rogdastølen
Turen startar frå klyngetunet på Rogdo som ligg omtrent 270 moh. Turen går vidare mot nord på fin traktorveg til skilt mot Rogdastølen. Vegen opp til Rogdastølen er godt merka og skilta. Det første partiet er ganske bratt opp til Kvilingahaug. Her kan du ta ein pust i bakken og nyta den flotte utsikta utover Sørfjorden og området rundt Rogdo. Her ser du rett ned på taka til klyngetunet. Videre held turen fram mot stølen som ligg eit stykke over tregrensa. Her har du 360 grader med flott utsikt og
natur.
Postkassen heng ved ein stor stein/heller på nordsida av bekken når du kjem opp der det tek til å flata ut. Her er det fint å sitja i fall ein ynskjer litt tak over hovudet.
Litt om Rogdastølen:
Frå gamal tid støla garden Rogdo på Rogdastølen - rett opp frå gardstunet og i omlag 700 høgd. Ikring 1790 tok ei svær snøskrede med seg stølshusa og sopa dei vekk. Rogdingane fann det ikkje tilrådeleg å byggja opp att stølshus her, og tok i veg austover Hardangervidda slik som mange andre gardar gjorde på den tid.
I 1820 tok dei så utrop på beitet Hansbulægeret i Kvennodalen.
Turen kan kombinerast med mange andre fine turar i området, vist på ut.no.

NB ! Skredfare utanom sesong

Ca 1.5 t hver vei.

Adkomst
Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Aga mot Rogdo. Her følger du veien til endes på grusveien. Parkeringsmuligheter er noe begrenset, da dette er eit klyngetun og private eiendommer. Sjå etter parkerings skilt på høyre side kor vegen endar. (Parkering til 3-4 bilar).
Rogdatjørn 637 besøk 15 poeng
Rogdatjørnet
Turen startar frå klyngetunet på Rogdo som ligg omtrent 270 moh. Følg traktorvegen vidare mot nord. I starten av turen er det fine utsiktspunkt innover Sørfjorden. Vidare går vegen inn i tett granskog. Turen tek ca. 20 minutter. Ved tjørnet har IL Solnut sett opp ei grill hytte som er disponibel for alle. Det er høve for bålfyring og grilling i hytta. Området er ope og idyllisk. Eigner seg perfekt for småbornsfamiliar, der borna kan leika i skog, ved vatn og bekkar.

Turen kan kombinerast med mange andre fine turar i området, vist på ut.no.
Rossnos(Tot 100 p, innsjekk på Freimsstølen+Rossno 60 besøk 50 poeng
Rossnos er ein av dei lett tilgjengelege toppane frå Odda sentrum. Starten kan skje frå fleire stader, mest vanlege er frå den gamle skytebanen øvst på Freim. Her startar stien, først på ein bratt skogsvei, deretter inn i skogen på god sti. Det er kart ved starten av stien og den er godt merka. På ca 900 meters høgde kjem ein til Freimsstølen. Der tar ein til høgre langs merka sti, og etterkvart vil utsikta bli betre og betre. På 1407 meter kneiser Rossnos. Der er det bok å skrive seg inn i som ligg inne i varden som markerer toppen. Her kan du sjå innover Folgefonna på andre sida av dalen.
Rundtur i Hovden 2840 besøk 5 poeng
Parker ved Hovden/Stadion og gå ein runde rundt stien oppe i Hovden. Er trimløype underveis. Er også kjekke aktiviteter for barn, samt gapahuk og bålpanne
Rundtur på Utne 780 besøk 10 poeng
Rundtur på Utne

Turen startar frå kaien på Utne og går opp til museumstunet. Ved nausta kan ein sjå Utne sitt svar på "Den lille havfrue". Frå museumstunet går det ein veg til sjukeheimen. Vidare føl ein bilvegen ned til kyrkja, kor ein kan gå "Skyssbrekka" ned til ærverdige Utne hotel.

Turen tar om lag 15-20 minutt å gå.
Rundtur Tyssedal sentrum - Elektra(Tot 10 p - 2 in 389 besøk 5 poeng
Turen starter ved Nærbutikken i Tyssedal sentrum. Følg riksvegen nordover til Okslatunnellen, følg deretter gamlevegen til Sengjaneset. Her har du fin utsikt utover Sørfjorden. Gå tilbake og ta stikkveien ned bak gamle Tysso 1 og fortsett ned til Kraftmuseet i enden av Naustbakken. Fortsette opp Naustbakker til Nærbutikken og følg vegen opp til det nasjonale vasskraftmonumentet «Elektra» på Tveitahaugen . Tips en kan og gå opp de 114 steintrappene på baksiden av «Slottet» på Tveit for å komme til Tveitahaugen
Rundtur Tyssedal sentrum -Sengjaneset(Tot 10 p - 2 479 besøk 5 poeng
Turen starter ved Nærbutikken i Tyssedal sentrum. Følg riksvegen nordover til Okslatunnellen, følg deretter gamlevegen til Sengjaneset. Her har du fin utsikt utover Sørfjorden. . Gå tilbake og ta stikkveien ned bak gamle Tysso 1 og fortsett ned til Kraftmuseet i enden av Naustbakken. Fortsette opp Naustbakker til Nærbutikken og følg vegen opp til det nasjonale vasskraftmonumentet «Elektra» på Tveitahaugen . Tips en kan og gå opp de 114 steintrappene på baksiden av «Slottet» på Tveit for å komme til Tveitahaugen
Røldal -Austdalen - Bråstøl 54 besøk 60 poeng
Vandring i historisk landskap! Her er det mange spor etter gamle dagers stølskultur, med bygninger og steingjerder mange plasser i fjellet. Som en bonus får man fantastisk utsikt over Røldal, fossen Mjølåna og fjellene. Turen kan avkortes, eventuelt kombineres med tur til Havrenås eller Grøndalen.
Sesong juni-oktober

Adkomst
Merket fra Røldal Overnatting med parkering, evt parker ved turistkontoret i Røldal sentrum

Middels krevende tur, 6,1 km, 3t 1 veg.

Turen ligg og på UT.NO
Samlen fra Åsleite 37 besøk 40 poeng
Startpunkt/parkering

Ved veg 550, ca. 4,6 km nord for Herand kai. Dette er ca. 250 m nord for kommunegrensa mellom Jondal og Ullensvang, som er skilta. Turskilt til Samlen står på vestsida av vegen. Her kan du parkera i vegkanten, eller parkera på det høgaste punktet på vegen (Åsleite). Parkering på eige ansvar. (Infotavle står ca. 500 m sør for startpunktet, ved starten på skogsvegen til Våhaug.

Skildring av tur

Du startar på skogsveg, og etter om lag 100 m finn du skilt, der stien tek til venstre gjennom granskog. Så går stien bratt opp ei steinur, og når du kjem til endes på denne ura må du forsera eit berg. Der er det bygt ei trapp. Stien fortset til venstre ut ei skor, Fureskora. Vidare svingar stien til høgre og delvis bratt oppover. Når du passerer skoggrensa får du godt utsyn ned mot Herand og mot Herandsfjella. Vidare går du over våte myrar før det igjen stig bratt opp. På toppen opnar det seg spektakulær utsikt ut og inn Hardangerfjorden

Sesong
Mai - oktober/november. Du bør ikkje gå dersom det er snø eller frost.

Råd for turen

-Ta med mat, drikke og vindtette klede.
-Du bør ha fjellstøvlar, men har det vore tørt ei stund kan du også bruke joggesko.
- Mobildekning er god på det meste av turen.
- Vi anbefaler kart og kompass, ev. GPS.
- Det er bandtvang 1. april – 20. august.
- Det er forbode med open eld i skog og mark 15. april - 15. september.
- Til fots kan du ferdast fritt i utmark, men ver varsam og ta omsyn til dyr og fuglar, og til naturen elles. Ikkje kast søppel.

Adkomst
Ved veg 550, ca. 4,6 km nord for Herand kai
Adkomst med offentlig transport
Bussrute Jondal - Utne

2,3 km ein veg, 3 t, krevande tur
Samsonhytta -Tokheim 85 besøk 25 poeng
Vi anbefaler å parkere nede ved hovedveien, på andre siden av båthavna. Videre går du opp gjennom byggefeltet på Egnehjem og Tokheim, når du kommer til den store snu plassen øverst på Tokheim følger du grusveien videre oppover forbi dammen. Grusveien går over til en mindre sti noen hundre meter etter du passerer dammen. Stien følger du helt frem til turmålet. Turen har relativt god stigning og egner seg best for større barn og voksne.
Sandvinstølen 40 besøk 30 poeng
Gå fra parkering på Sandvin, følg sti merket mot Sandvin stølen ved siden av vannet, halvveis opp er det en benk med utsikt. Fortsett videre så komme en til Sandvinstølen, den nedste. Kan og gå grusvei/traktor vei opp, bratt og mange svinger. Tid opp til stølen er ca 1 time/halvannen.
Seljestadstølane 316 besøk 20 poeng
Parkering ved Korlevoll Skistadion. Følg traktorveien ett godt stykke,ta av på sti og følg skilting og røde T'er mot Seljestadstølane.
Selsvik - Gullbergnotten 11 besøk 50 poeng
Skildring av tur

Turen går i Gullbergnotten naturreservat. Du startar i Selsvik med å gå gjennom frukthage til du finn eit retningsskilt. Gå vidare gjennom innmarksbeite til eit nytt retningsskilt, og så på traktorveg eit stykke oppover. Veg går over til god skogsti og du kjem inn i reservatet. Stien går om lag der høgspentlinja går til toppen av skaret. Det er her skilta til Gullbergnotten (Ved skiltet tek det av ein umerka sti til Tofjell.) Like ovanfor skaret går du innom stølen Liasete. På Gullbergnotten er det svært god utsikt ned til Jondal sentrum og ut fjorden. Her kan du også gå vidare ned til Jondal.

Råd for turen

- Ta med mat, drikke og vindtette klede.
- Du bør ha joggesko eller fjellstøvlar.
- Mobildekning er god på heile turen.
- Vi anbefaler kart og kompass, ev. GPS.
- Det er bandtvang 1. april – 20. august.
- Det er forbode med open eld i reservatet.
- Til fots kan du ferdast fritt i utmark, men ver varsam og ta omsyn til dyr og fuglar, og til naturen elles. Ikkje kast søppel.

Adkomst
5,4 km nord for Jondal sentrum (veg 550), ta av mot Selsvik. Etter ca 350 m kjem du til eit vegkryss. Her er startpunkt for tur til Jonahorn, og informasjonstavle for turane til Jonahorn og Gullbergnotten. Turen til Gullbergnotten startar ca 400 m lenger opp mot Selsvik (ved enden på asfaltert veg). Parker langs gardsbygning. Parkering på eige ansvar.
Adkomst med offentlig transport
Bussrute Jondal - Utne

2,6 km ein vei, ca 3 t

Turen ligg og på ut.no og visitjondal.no
Setehaug 98 besøk 30 poeng
Startpunkt: Utne Hotel
Endepunkt: Setehaug
Parkering: ved Utne Kyrkje

Tilkomst med offentleg transport: Buss frå Odda, ferje frå Kinsarvik og Kvanndal. Hurtigbåt frå Norheimsund i sommarhalvåret.

Merking: det er informasjonstavle ved startpunktet ved Utne Hotel

Gradering: Middels krevjande fottur.
Turlengd: ca 3 km.
Høgdeskilnad: 480 moh.
Tidsbruk: 1,5 time.

Gode råd: Kjøp kart med turomtale på Utne Hotel eller på Hardanger Folkemuseum .

Turomtale: Turen går i bratt terreng til flott utsiktspunkt. Følg riksvegen frå sentrum til fruktlageret i Sletthagen, vidare på skogsbilveg frå fruktlageret til bratt sti mot Setehaug.

Variasjon av denne løypa: Utne-Kvistbu (skytebane) –Setehaug. Følg sti/skogsveg frå Utne Hotel til vegskilje ved skytebane, vidare på bratt sti som kryssar skogsbilvegen på veg mot Setehaug. Alternativt kan ein følgja skogsveg til Bjønndalen og deretter sti mot nordvest til ein kjem inn på løypa mot Seteha
Setenuten (Litt ovenfor Svartavatnet i Reinsnos) 24 besøk 10 poeng
Turen til Svartavatnet går i et barskt og storslått høyfjellsterreng, og byr på flotte naturopplevelser. Etter hundre meter til fots langs kjørevegen, finner du skilting til bl.a. Middalsbu til venstre for gårdstun. Stien er tydelig og godt vardet og er en eldgammel ferdaveg fra Reinsnos til Hardangervidda. Den er også T-merket. Første del av turen går i nokså flatt og lett terreng innover i kvelven på venstre side av elva. Ved Svartavatnet, 813 m.o.h., står stølen Setenuten, med flotte, gjenstående steinmurer etter tidligere stølshus. Her kan du se flere fossefall.
Hvis du snur deg og ser godt etter, får du litt oppe i fjellsida mot nord øye på den flott restaurerte Nosastølen.

For å komme til Setenuten går du forbi Stølshusene ved Svartavatnet, og følger merket sti til høgre og oppover. Ca 15 min å gå.
Sjonarhaug 232 besøk 15 poeng
Sjonarhaug.
Følg grusvegen oppover ca 200 meter til du møter skilt som viser vegen videre til Agastølen, Nortveite, i nordvestlig retning. Forsett denne vegen vidare heilt opp til Agastølen på ca 400 moh. Dette er ein godt merka stølsveg, i god stand, uten vassing eller andre våte område. Undervegs passer du 3-4 småbekkar, den siste heilt oppe på Agastølen. Vegen går for det meste i skog, men har innmellom utsikt mot sør, til fjord og fonn.
Vel oppe på stølen rett nordom stølshuset finn du ei makalaus utsikt.
Austom stølshuset, frå stupet, er det fin utsikt innover.

Du kan frå Agastølen gå vidare ca 20 min til Sjonarhaug. Stien ut til Sjonarhaug er merka frå Agastølen. Her vil du få utsikt mot Velureskredene, ut Sørfjorden og inn Eidfjorden.

Frå Agastølen kan du og gå ned til Nortveite og derifra tilbake til parkeringsplassen. Stien ned til Nortveite er tidvis bratt og der kan i vått ver ha nokre glatte parti. Stien inkluderer også klatring i stiar.

Denne turen kan kombinerast med andre turar, sjå ut.no.

Sesong:mai-oktober
Middels krevande tur.
3,5 km, 1t2o min, ein veg. Er ca 20 minutt å gå fra Agastølen om en kombinere med den turen

Adkomst
Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Aga mot Rogdo, sving nordover mot Agatunet til du kjem til parkeringsplassen ved Sagatun.
Skare - Låtevatn 806 besøk 15 poeng
Parker ved Skare KIrke og følg hovedveien videre oppover mot Minne som er toppen. Fortsett nedover til du kommer til Låtevatnet , innlogging ved bru nr 2.Før stigning.
Skarsstølen 49 besøk 30 poeng
Parker ved kirka i Skare.Og følg vei videre oppover mot Minne. Ta av til høgre på grusveg med skilt Skareturen. Følg traktorvegen og hold på venstre side av dyrka mark når du kommer opp på flaten. følg traktorvegen og hold til høgre på tydelig sti når veien deler seg og ta fatt på motbakkane.Du er framme når du kommer til stølshusene.
Skjeggedal - Mågelitopp 159 besøk 20 poeng
Turen starter ved den gamle trallebanens nedre stasjon i Skjeggedal.Veien til Mågelitopp slynger seg i 16 svinger opp til den siste svingen der stien til Trolltunga tar av fra veien. Veien er asfaltert og er ca 4 km lang
Skjelvik - Fresvik 1004 besøk 15 poeng
Skjelvik - Fresvik ca 6km tur/retur. Asfaltert veg på utsida av Fresviktunnelen. Begge turmål kan nåast om ein har rullestol evnt. barnevogn med. Det er svært lite biltrafikk, kun i bruk av oppsitjarane, vegen er stengt med bom.

Ein snau km nord for Skjelvik kjem ein til Fantakroken. Der er fyrlykt som er i drift. Der er også ein bunker frå 2.verdskrig.
For dei som vil litt ut i terrenget, kan dei ta ein kort sti ned til fyrlykta, til ein fin rasteplass.
Fin utsikt, der ein kan så heilt ut til Oksen, lengst nord i Sørfjorden.

Når du komme til Moshammar går det ei sti opp , og der er det ein fin benk som ein kan sitte på og nyte utsikten
Skjelvik - Hammaren 1107 besøk 10 poeng
Gå nordover på asfaltert veg, til vegbommen. Ta til høgre opp Skjeldås egen, grusveg med stigning heile vegen opp til tur målet. T/R ca 3km. Hugs, vis hensyn, privat eigedom.
Skredhaugen 391 besøk 20 poeng
Skredhaugen er eit friluftsmuseum eit par kilometer nord for Lofthus, i Ullensvang Herad. Muséet består av ei samling gamle trehus som er laga i den tradisjonelle stilen som var vanleg i Hardangerbygdene for 100 - 200 år sidan.
Turen er lagt opp til å gå frå Lofthus sentrum og langs fylkesvegen, forbi Opedal skule, opp til Lofthus camping og vidare ned til skredhaugen. På sumaren han ein også oppleva geiter som beitar, og spesielt populært er det når geitene har fått kje, spesielt for borna. Turen ligg på UT.NO
Skredløypa Aga - Reiseter 1011 besøk 40 poeng
Følg grusvegen oppover ca 700 meter, hold mot venstre og fortsett denne vegen ca 300 meter til skilt som viser Skredløypa. Følg merka rute, på traktorveg, så grov sti gjennom ei av Nordens største moreneurer, gjennom lauv- og barskog, forbi tjørn og småbekkar. Vidare på skogsveg, gjennom klyngjetunet Rogdo, ca 300 moh – sti og skogsveg, over myr og stølsområde til vakre Reiseter, kåra av Torleif Scheldrup til den finaste staden i Norge.
Turen er veldig godt merka og har ein stigning på ca 350 meter og nokre våte glatte parti.

Om du ønsker ein noko lettare tur, kan du gå fra Reiseter til Aga. Nedoverbakkane er denne veien i fleirtal. Du kan og ta halve turen, starta frå Rogdo og gå til Aga – eller til Reiseter – fine turar begge vegar.

Sjå ut.no - solnuttrimmen eller søk på skredløypa for meir info.

Adkomst. Denne turen kan startas fleire plasser fra.
Start frå Aga: Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Aga mot Rogdo, sving nordover mot Agatunet til du kjem til parkeringsplassen ved Sagatun.
Start frå Rogdo: Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Aga mot Rogdo. Her følger du veien til endes på grusveien. Parkeringsmuligheter er noe begrenset, da dette er eit klyngetun og private eiendommer. Sjå etter parkerings skilt på høyre side kor vegen endar. (Parkering til 3-4 bilar).
Start frå Reiseter: Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Nå auto mot Reiseter. Her følger du asfaltert vei ca 3 km, til den endar på parkeringsplassen på Reiseter. Denne har plass til 8-10 bilar. Start frå Reiseter:
Solhaug - Fodnastøl -Vatnasete (Rundtur) 18 besøk 40 poeng
Skildring av tur

Ved parkeringsplassen på Solhaug er det informasjonstavle og skilt til Fodnastøl. God sti i lett skogsterreng, men litt myrlendt. Når du kjem opp der du ser Fodnastølsfossen, deler stien seg. Her er det skilta Fodnastøl og Vatnasete. Denne turen er ein rundtur og er omtalt å gå først i retning Fodnastøl, men vanskegraden er svært lik om du vel å gå motsatt veg. Når du har valt å gå mot Fodnastøl kjem du etter kort tid til utfallet frå Fodnastølsvatnet; ein svært fin foss, spesielt ved snøsmelting i høgfjella eller om det har vore mykje nedbør. Stien går opp tett innmed fossen, og vidare innover på nedsida av vatnet. Når du kjem inn mot enden av vatnet ser du Fodnastølen på motsett side av vatnet. Det er ikkje merka opp til stølen, men vi anbefaler å gå dit. Merkinga vidare går framover og ned til Vatnasetevatnet og vidare langs vatnet til eit stikryss, med Vatnasete like ovanfor. Her er det skilta Solhaug. (I dette stikrysset kan du gå mot Eggjasete/Stuasete.) Vidare går turen forbi Vatnasete og tilbake til stikrysset der du såg Fodnastølsfossen.

Sesong
Mai - oktober/november.

Adkomst
2,0 km nordaust for Herand kai tek du av mot aust frå veg 550, på ein skogsbilveg like før brua på Samland. Etter ca. 20 m må du betale avgift for å køyre denne vegen med bil (kontant betaling). Etter ca. 1,8 km er det skilta Solhaug til venstre. Køyr til endes på denne vegen (ca. 1,3 km). Det er plass til nokre bilar her, men pass på at det framleis er råd å snu for ev. andre som kjem med bil. Parkering på eige ansvar.

Middels krevende tur, 5,7 km, ca 3 t.
Solnuten 6 besøk 150 poeng
Ein av dei finaste toppturane i området.
Turen er delvis merka.
Du startar ved parkeringa til Sagatun. Følg grusvegen ca 700 meter, ta så til venstre og følg traktorvegen ca 300 meter til skilt som viser Skredløypa. Følg merka rute sørover. Rett før den tredje bekken tek du av og fyl stien mot Solnuten. Stien er bratt og går gjennom lauv- og barskog opp til Botnen.
Frå Botnen går ruta oppover dalføret til varden på høgda sør for Solnuten.
Frå høgda går ein vidare mot nord, fram til foten av Solnuten. Opp til toppen av nuten er det særs bratt. Utsikta vert betre og betre oppover og er fantastisk frå toppen av Solnuten.
Turen går stadvis over ur og slefjell, i vått ver er det mange glatte parti.
Dette er ein lang tur og det det kan vera krevjande å krysse elvene om vassføringa er stor.

Der ligg ei «gjestebok» inni varden på toppen. Skriv namnet ditt i boka – gjerne ein turomtale og.
Sjå ut.no - solnuttrimmen eller søk på solnuten for meir info.

Adkomst.
Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Aga mot Rogdo, sving nordover mot Agatunet til du kjem til parkeringsplassen ved Sagatun.
Startpunkt Via Ferrata Tyssedal 190 besøk 5 poeng
Startpunktet for Via Ferrata i Tyssedal ligger ved den gamle rørgata til kraftstasjonen i Tyssedal. Veien går via Langåkerveien og Eikåker.
Stavali Turisthytte 7 besøk 120 poeng
Start/parkering ved skytebanen i Kinsarvik. Følg vegen innover mot Kraftstasjonen og vidare oppover Husedalen på T-merka sti langs fossane oppover til Nykkjesøy. Turen går oppover dei bratte Reinsbrekkene og innover på Hardangervidda til Stavali Turisthytte. Nydelig, men krevande tur. Klypa finn du ved hovedinngangen på den store røde hytta. Turen tek ca 6-7 timar frå parkeringsplassen og opp til hytta. Anbefaler overnatting på turisthytta før du returnerer til Kinsarvik. Eit tips er å gå frå Stavali til Lofthus og få med seg meir av fjellet og Munketreppene. Turen frå Stavali til Lofthus tek ca 8-9 timar. Turen ligg på UT.NO
Steinavatnet 68 besøk 50 poeng
Parkering ved Korlevoll Skistadion. Følg traktorveien og skilting oppover. Etterhvert kommer en over på sti og følger røde T'er.
1060 M. Turmål sommer og vinter.
Stikryss Eidesnuten / Rødna 396 besøk 10 poeng
Kjør i ved barnehagen i Eidesåsen og følg veien rett fram og parker her. Følg merka sti og skilting mot Eidesnuten til du kommer til stikryss Eidesnuten/Fossen/Rødna
Stordalsnibba 4 besøk 60 poeng
Relativt enkel, men nokså bratt tur i gammelt stølsterreng og veidemark. På vei opp passerer man den nedlagte stølen Breiborg, utsiktspunktet Gausnibb og Jasastein (steinen der haren bor). Fra toppen har man unik utsikt over Røldal og omkringliggende områder. Velger man å ta turen vinterstid må ruten legges nøye for å være garantert trygg for skred. Normalt er dette en fin skitur fra jul til slutten av mai, og til fots fra juni til oktober.

Adkomst
Parker i krysset med FV 520 og E 134.

Krevende tur, 2,4 km,2,5 t ein veg
Strand - Sandvin 938 besøk 25 poeng
Dagens tur starter ved campingplassen i Odda.

Vi følger den asfalterte kjøreveien til Jordal og deretter grusveien til Strand. Her finner vi skilt som viser gangveien til Sandvin.Vi er nå på første del av den gamle ferdaveien mellom Odda og Røldal. Andre deler av gamleveien er bevart mellom Hildal og Brekke og på vestsida av Seljestadjuvet. Førdagens kjørevei til Odda øst for Sandvinsvatnet var ferdig, gikk ferdselen langs denne eldgamle veien på vestsiden av vannet.Mellom Odda og Jordal var man avhengig av skyssbåt eller ferje. Turen følger gamleveien på tydelig sti over dyrket mark ned mot den mektige Strandfossen. Denne krysses på god bru.Det er en flott naturopplevelse i seg selv å stå på brua midt i fossestryket.Terrenget er noe kupert fra fossen og opp mot Høgstekleiva. Her er mektig utsynmot Kvednadalsfossen på andre siden av Sandvinsvatnet. Veien går gjennom et vakkert landskap med vatn, fosser og fjell. Fin tur også med barn.Etter at vi har passert Høgstekleiva går stien over i god gardsvei til Sandvin. Der som man ikke har ordnet med bilskyss tilbake til Odda, går vi samme trasé tilbake igjen.
Strondi(Hereiane) - Haugsvarden 14 besøk 50 poeng
Skildring av tur

Du går for det meste på berg som vert glatte dersom dei er våte. Det er til dels bratt, men samtidig lett å gå på berg. Når du er nesten framme må du gå over nokre få blaute myrar. Fin utsikt ut på fjorden og Herandsholmen på veg opp, og på toppen er det flott utsikt ned til Herand.

Sesong

Mai – oktober. Du MÅ IKKJE gå dersom det er vått, snø eller frost.

Råd for turen

-Ta med mat, drikke og vindtette klede.
- Du bør ha joggesko eller fjellstøvlar.
- Mobildekning er god på det meste av turen.
- Vi anbefaler kart og kompass, ev. GPS.
- Det er bandtvang 1. april – 20. august.
- Det er forbode med open eld i skog og mark 15. april - 15. september.
- Til fots kan du ferdast fritt i utmark, men ver varsam og ta omsyn til dyr og fuglar, og til naturen elles. Ikkje kast søppel.

Adkomst
Startpunktet ligg ved veg 550, 3,0 km sør for Herand og 2,2 km nord for Svåsand. Dette er ca. 100 m nord for rasteplass i Hereiane, der det står ei infotavle om turen. Ved starten er det plass til 2 - 3 bilar, og fleire plassar på rasteplassen. Parkering på eige ansvar.
Adkomst med offentlig transport
Bussrute Jondal - Utne, gå av på Hereiane

2.4 km ein veg, ca 2,5t

Turen ligg og på ut.no og visitjondal.no
Støladalen 41 besøk 40 poeng
Stølen / Hovden 104 besøk 40 poeng
Turen til Hovden går i lett terreng, skogsveg/ sti. Hovden ligg på Lofthus og er ein avstikkar i turen opp lia og til fjells. Det er ein naturleg rundtur, opp via Eidnes til Stølen og ned via Legena. Turen kan sjølvsagt gjerast motsatt også. God Tur! Turen ligg på UT.NO
Svartavatnet,Reinsnos 77 besøk 40 poeng
Turen til Svartavatnet går i et barskt og storslått høyfjellsterreng, og byr på flotte naturopplevelser. Etter hundre meter til fots langs kjørevegen, finner du skilting til bl.a. Middalsbu til venstre for gårdstun. Stien er tydelig og godt vardet og er en eldgammel ferdaveg fra Reinsnos til Hardangervidda. Den er også T-merket. Første del av turen går i nokså flatt og lett terreng innover i kvelven på venstre side av elva. Ved Svartavatnet, 813 m.o.h., står stølen Setenuten, med flotte, gjenstående steinmurer etter tidligere stølshus. Her kan du se flere fossefall.
Hvis du snur deg og ser godt etter, får du litt oppe i fjellsida mot nord øye på den flott restaurerte Nosastølen.
Sylfestnuten 4 besøk 110 poeng
Turen går opp lia på Lofthus og innover vidda forbi stølen Solbjørg. Sylfestnuten ligg 1434 meter over havet. Sylfesten som turen vert kalla, er ein fantastisk tur til ein topp som har utsikt ikkje berre mot Sørfjorden og Folgefonna, men langt inn over Hardangervidda. Her har ein panoramautsikt til mellom anna Hårteigen, Hardangerjøkulen og Tressfonn.

Turen går opp lia på Lofthus enten frå Legena eller Eidnes/ Lofthus. Opplev munketreppene og det spektakulære fossefallet i Opoelva, samt utsikt mot Skrikjo. Turen går vidare via dne gamle stølen Solbjørg, med flotte steinbuer og ein god plass å raste. Vidare over elva Kjølo. Oppstiginga til Sylfesten har ingen spesiell sti, men terrenget er såpass lett at den kan bestigast stort sett frå fleire kanter. Planlegg turen slik at den kan bli ein rundtur. Om ein vil bruke litt ekstra tid, gå innom stølen Opesjo på veg heim. Følg deretter stien langs Opoelva tilbake til Rjukan, og vidare ned lia. Turen ligg på UT.NO
Sætveit - Fjellstøl 13 besøk 40 poeng
Du går oppover på god skogsti. Etter om lag 15 minutt deler stien seg. Her er det skilta Fjellstøl og Vikanuten. (Denne turen er omtalt som ein rundtur og du kjem tilbake til denne plassen om du vel å gå mot Fjellstøl først). Gå mot Vikanuten, over elva og bratt oppover vestsida av Nutadalen. Først gjennom granskog og vidare i bjørkeskog. Skoggrensa er om lag halvvegs opp til Vikanuten. Vidare oppover i god fjellsti, men like bratt. Varden på Vikanuten ligg litt nedanfor høgda. Her er det svært god utsikt. Du kan skriva namnet ditt i ei bok bak steinar ved foten av varden. Du går vidare over høgda i flott fjellterreng med fleire tjørn, før du kjem ned til Fjellstøl. Dette er stølen for gardsbruka på Sætveit i Jondal. Frå stølen kan du gå til Breidsete, eller til Jondal via Jondalsleite, eller tilbake til starten (Sætveit). Når du er på stølen bør du ta ein avstikkar til ei antenne (ca 100 m nordvest for stølen), der det er flott utsikt mot Jondalsbygda. På stølsvollen er det ei ”kasse” som du kan skrive i. Stien mot Sætveit går til dels bratt nedover i bjørkeskog og vidare i eit granfelt før du kjem til stikrysset som er omtalt i starten av turen.

På denne turen har Jondal idrettslag sett opp 40 skilt med historiske namn, og med omtale av staden på norsk og engelsk. Skilta er brune med kvit skrift.

Sesong
Juni/juli – oktober. (Går du i juni er det kanskje ein del snøfonner du må gå over.)

Adkomst
1,0 km sør for Jondal sentrum. Informasjonstavle og skilt ved parkeringsplass på austsida av vegen. Parkering på eige ansvar.

Ekstra krevende tur. 7,9 km, ca 5 timrt

Turen ligg og på UT.NO

Tot 80 p, innsjekk Fjellstøl og Vikanuten
Tjørnadalen ved tjørnet 391 besøk 10 poeng
Her velger du selv om du vil parkere lags veien på Odda sida, eller om du parkerer oppi bakken på Hildalssida. Fra begge sider . Følg traktorveien til du kommer til tjernet. Vil du sanke fleire poeng er det flott å ta ein rundtur om Bygdaborgen i tillegg
Tokheimsnuten 16 besøk 50 poeng
Fjelltopp med stor kuving på toppen, gir utsikt innover mot Folgefonna og nedover mot Odda. Nås lettest fra Egne Hjem i Odda.
Følg traktorveg oppover fra Egnehjem. Går deretter over i god sti. Følg skilting og merking oppover mot Tokheimsnuten
Torekovstølen 71 besøk 35 poeng
Start frå parkering ved garden ved vatnet på Løyning. Obs! Parkeringsavgift via vipps eller kontant. Følg tursti langs vatnet ca 8-10 min, ta så av til venstre på sti oppover.Liten varde der stien begynner.Turen tar ca 45 min fra parkeringa
Torsnes - Vassvikane 11 besøk 40 poeng
Skildring av tur

Du går i god skogsti oppover langs Torsneselva til du kjem til brua på hovudvegen Jondal – Nordrepollen. Det er ei trapp under brua. Vidare oppover på grusveg ca 300 m til ein kryssande veg. (Går du til høgre kjem du over Libru og opp i skogsbilveg som går til Vetlavatnet). Ta til venstre ca 100 m. Det er skilta og merkt vidare i skogsterreng og gamalt kulturlandskap med utslåttar, utløer og vårflorar langs Torsneselva opp til Torsnesvatnet og Vassvikane. Du kan gå vidare til Fjelltveit eller til bilveg ved Vetlavatnet.

Råd for turen

- Ta med mat, drikke og vindtette klede.
- Du bør ha fjellstøvlar, men har det vore tørt ei stund kan du også bruke joggesko.
- Mobildekning er ikkje god på heile turen.
- Vi anbefaler kart og kompass, ev. GPS.
- Det er bandtvang 1. april – 20. august.
- Det er forbode med open eld i skog og mark 15. april - 15. september.
- Til fots kan du ferdast fritt i utmark, men ver varsam og ta omsyn til dyr og fuglar, og til naturen elles. Ikkje kast søppel.
- Turistinformasjonen kan gi opplysningar om fiske og kjøp av fiskekort.

Adkomst
Følg vegen sørover frå Jondal sentrum. Etter ca. 5,5 km kjem du til ei rundkøyring. Ta første veg til høgre i rundkøyringa, og køyr 1 km vidare. Rett før brua på Torsnes er det infotavle og skilt Vassvikane på austsida av vegen. Har du bil, må du IKKJE parkere her, men ca 200 m lenger sør (ved krysset der det er skilta Stølheim). Parkering på eige ansvar.
Adkomst med offentlig transport
Buss Jondal - Årvikstrand, gå av på Torsnes Buss Jondal - Odda, gå av rett før Jondalstunnelen

2,5km ein veg, ca 2,5 t
Turen ligg og på UT.NO og VISITJONDAL.NO
Trollskogen på Eitrheim (Tot 15p, 2 innsjekk, ved 390 besøk 10 poeng
Start på høgre side av Eitrheimselva. Gå inn i skogen(over muren), og følg stien og rød merking. Barnas Turlag har naursti her
Nb.To innsjekk, ett på toppen og ett nede ved bua
Trollskogen på Eitrheim,ved bua. 505 besøk 5 poeng
Start på høgre side av Eitrheimselva. Gå inn i skogen(over muren), og følg stien og rød merking. Barnas Turlag har naursti her
Trolltunga 13 besøk 120 poeng
Trolltunga er et bergutspring som "henger" ca. 700 meter over Ringedalsvatnet i Skjeggedal. Utsikten fra Trolltunga er spektakulær, og følelsen når du går ut på Tunga er en fjellopplevelse du vil huske i lang tid. Turen til Trolltunga er krevende og turgåere bør ha erfaring fra lange fjellturer før de begir seg ut på denne turen. Lengden på 14 km er én - 1 - vei. Totalt dagstur er lengden altså det doble, 28km. Regn 8-10 timers gangtid på denne turen, tur-retur. Pausetid kommer i tillegg.
Tungabrekko 2438 besøk 5 poeng
Her er det mange muligheter, om du vil gå fra Nyland og opp..Eide og ned..
Tyssedal -Stana 554 besøk 15 poeng
Trimpoeng på utsiden av Stanatunellen. Fortsett fra Senjaneset og gå gamleveien til Stana.
Obs veien er vinterstengt
Tyssohallen - Skjeggedal (Trolltunga Active) 496 besøk 30 poeng
Uraturen - Rundtur 395 besøk 30 poeng
Dette er ein rundtur som kan startast eller avsluttast fleire stader. Som vist på kartet, kan du ta ein fin rundtur frå Skotamyra, (fotballbanen på Aga) og vidare til Rogdaberg. Her er det skilta mot Nyeslåtten.
Du kan og velja å gå i motsett retning frå parkeringa ved Sagatun Grendahus. Dette er dei best eigna startpunkta med tanke på parkering av bil.


Turen tek på asfaltveg frå Skotamyra i retning Rogdo. Når du kjem til Rogdaberg, viser vegen vidare med skilt mot Nyeståtten. Følg stien bratt oppover mot nordenden av Rogdatjernet til du kjem opp til stien for Skredløypa Følg stien i nordleg retning mot Nyeslåtten. Her flatar stien ut og gjennom nord-Europas største steinur møter du tjern og gammal lauvskog. Midt inne i ura er det plassert ein benk og ein postkasse, kor du kan pusta ut og nyta stilla. Stien er fin og mykje brukt. Hald fram turen til du møter traktorvegen som fører deg ned til Nyeslåtten. Her går vegen vidare på grusveg ned til parkeringa ved Sagatun.
Du kan og gå turen frå Rogdo.

Sjå kart/tur for Rogdatjernet på UT.no.

Sesong mai-oktober
3,5km, 1t, ein veg

Adkomst
Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Aga mot Rogdo. Her følger du veien til du kjem til Skotamyra, (fottballplassen), kor det er gode parkeringstilhøve. Du kan og starte turen frå parkeringsplassen ved Sagatun. I så fall tar du av ved Aga mot Rogdo, sving nordover mot Agatunet til du kjem til parkeringsplassen ved Sagatun.

Turen ligg og på UT.NO
Utkikken,Eitrheim 175 besøk 25 poeng
Turen starter nede ved hovedveien på høgre side av Eitrheimselva.Følg merka sti / blå merkebånd. Turen går på skogsvei og har god stigning
Vassenden - Dåren 11 besøk 50 poeng
Skildring av tur

Ved Vassenden finn du ei infotavle for turane i området. Gå opp ca. 20 m. Her er det skilta Stuasete og Knutstøl. Gå mot Stuasete, langs Vassendevatnet, over myrar og opp til stølen Stuasete. Her er det skilta til Dåren og Vatnasete. Gå mot Dåren. Opp til Dåren er det til dels bratt. Endepunktet på turen er ved ein stor stein på høgdedraget. Frå Dåren kan du gå vidare på merka rute ned til Botsvatnet, eller på umerka rute til Jonstein, eller ein rundtur på umerka rute til Knutstøl.

Råd for turen

-Ta med mat, drikke og vindtette klede.
- Du bør ha vasstette sko eller fjellstøvlar.
- Mobildekning er ikkje god på heile turen.
- Vi anbefaler kart og kompass, ev. GPS.
- Det er bandtvang 1. april – 20. august.
- Det er forbode med open eld i skog og mark 15. april - 15. september.
- Til fots kan du ferdast fritt i utmark, men ver varsam og ta omsyn til dyr og fuglar, og til naturen elles. Ikkje kast søppel.
- Turistinformasjonen kan gi opplysningar om fiske og kjøp av fiskekort.

Adkomst
Ta vegen frå Jondal mot Folgefonna. Etter 5,0 km ta av mot venstre, skilta Molve. Etter 160 m (etter ei bru), ta mot høgre. Etter 700 m, ta til venstre på grusveg. Etter ca. 100 m kjem du til ei grind og du må betale avgift for å køyre denne vegen med bil (kontant betaling). God grusveg vidare (2,8 km) til god parkeringsplass. Parkering på eige ansvar.

3,5 km (én vei)
4 timer
Tur-retur

Se meir på UT.NO og VISITJONDAL.NO
Vassenden - Vatnasete 18 besøk 40 poeng
Skildring av tur

Ved Vassenden finn du ei infotavle for turane i området. Gå opp ca. 20 m. Her er det skilta Stuasete og Knutstøl. Gå mot Stuasete, langs Vassendevatnet, over myrar og opp til stølen Stuasete. Her er det skilta til Dåren og Vatnasete. Gå mot Vatnasete. I lett stigning kjem du først til stølen Eggjasete og deretter ned til Vatnasetevatnet. Etter at du har gått rundt vestre del av vatnet kjem du til eit stikryss. Her er det skilta Solhaug, Fodnastøl og tilbake til Stuasete. Vatnasete ligg like ovanfor krysset i retning Solhaug.

Råd for turen

-Ta med mat, drikke og vindtette klede.
- Du bør ha vasstette sko/fjellstøvlar.
- Mobildekning er ikkje god på heile turen.
- Vi anbefaler kart og kompass, ev. GPS.
- Det er bandtvang 1. april – 20. august.
- Det er forbode med open eld i skog og mark 15. april - 15. september.
- Til fots kan du ferdast fritt i utmark, men ver varsam og ta omsyn til dyr og fuglar, og til naturen elles. Ikkje kast søppel.
-Turistinformasjonen kan gi opplysningar om fiske og kjøp av fiskekort.

Adkomst
Ta vegen frå Jondal mot Folgefonna. Etter 5,0 km ta av mot venstre, skilta Molve. Etter 160 m (etter ei bru), ta mot høgre. Etter 700 m, ta til venstre på grusveg. Etter ca. 100 m kjem du til ei grind og du må betale avgift for å køyre denne vegen med bil (kontant betaling). God grusveg vidare (2,8 km) til god parkeringsplass. Parkering på eige ansvar.

Enkel tur, 4,3 km ein veg, ca 4 t
Vetlehedlesetenipa (Tot 55p ,2 innsjekk) 68 besøk 15 poeng
Turen går opp Kråkestien til Stuaset, og derifrå vidare sørover til Vetlehedlesetenipa. Flott utsikt og ein fin tur.

Nb. 2 innsjekk,ett på Kråkestien i tillegg for alle poengene
Vetlehedlesetenipa (Tot 55p ,2 innsjekk) 70 besøk 15 poeng
Turen går opp Kråkestien til Stuaset, og derifrå vidare sørover til Vetlehedlesetenipa. Flott utsikt og ein fin tur.

Nb. 2 innsjekk,ett på Kråkestien i tillegg for alle poengene
Øvre Bersavatn 21 besøk 15 poeng
Fortsett turen fra Nedre Bersavatn, følg mastene videre . Turen går på berg