På Topp i Namsskogan går inn i en ny epoke. Nå går vi inn i den digitaliserte tidsalder, og da med forholdsvis "usynlige poster".

Last ned appen Trimpoeng, og registrer deg med brukernavn og passord. Der vil du finne "konkurransen" vår. Den heter "På Topp i Namsskogan 2021". Så er det bare å lete etter 10 poster i hele Namsskogan.

Deltagerne registrerer sine turer ved sjekke inn på trimpoengappen.
Hver tur er verdt et visst antall poeng. På hjemmesiden til konkurransen kan en se oversikt over deltakere og poeng.

POENG
Turene får poeng etter hvor utfordrende (lengde og terreng) de er i.
Men en max-poeng-sum er 1000 poeng.

Det vil være mulig å sjekke inn på hver enkelt post hver eneste dag, men ikke flere ganger om dagen. Slik vil vi kunne å holde oversikt over hvor mange ganger hver enkelt deltaker sjekker inn for "På Topp i Namsskogan 2021".

PREMIERING:
De som har registrert 5 ulike topper/mål eller flere blir med i uttrekningen av en sjekk pålydende kr 3000,-, og de som har vært på 10 ulike topper blir med i en tilleggs-trekning på kr 2000,-.

POENGTOPPEN:
Når vi kommer til den 15/10 vil den som da ligger på poengtoppen få premie. 

DEN 10-POSTEN - GPS-PUNKT (1 Poeng):

Når du kommer til denne posten så skal du finne et KODEORD som dere enten sender på SMS til mob: 958 33 227 eller e-post: odd.bakken@namsskogan.kommune.no. Det er dessverre ikke mobildekning ved posten så dere kan vente til dere kommer litt lengre fram i bygda med å sende SMS. Vi holder kontroll med poengene for GPS-punkt. GPS-koordinatene er lagt inn i UTM 33W. Administrator legger inn ditt poeng etter mottatt mld.
PS! Denne posten kan dere kombinere med en annen post. God tur!

INFORMASJON
* Der det kreves bomavgift må dette betales av hver enkelt deltager.
* Noen av toppene/målene ligger fint til ved fiskevann. Ta gjere med dere fiskestanga på tur, men husk å kjøpe "Namsskogankortet". Dette kan enkelt gjøres på internett på www.inatur.no
* Vis hensyn ved parkering og bruk naturen med vett.
* Hold din sti ren, kast ikke søppel i naturen.

Se oversikt over alle turmål

Mest aktive deltakere de siste syv dagene