Velkommen til JuleNØKtrimmen 2021/2022! Konkurransen starter lille julaften og avsluttes 13. dag jul. Den er et samarbeidsprosjekt mellom Nord-Østerdal kraftlag og Tynset turlag, og målet er tredelt:

  1. flest mulig går ut på tur gjennom jule- og nyttårsdagene
  2. bli kjent i Tynset sentrum og nærområdene
  3. møte andre på tur og slå av en prat 

Beskrivelsene av enkelte turmål er ment å gi et lite historisk tilbakeblikk som kan danne bakgrunn for mimring og prat generasjonene i mellom om hvordan det var før og er nå, og kanskje hvordan det skal bli.

Ved å oppsøke konkurransemålene i appen kan du samle poeng slik at du kvalifiserer deg for premiering. Det blir trukket premier blant dem som har besøkt alle turmålene og blant dem som oppnår 50 poeng eller mer. Barn under 12 år må samle minst 25 poeng for å kunne være med i trekningen. Høyeste totale poengsum i hovedkonkurransen blir premiert særskilt.

Nord-Østerdal kraftlag og Tynset turlag ønsker deg og dine god fornøyelse!  En riktig god jul og et godt nytt år ønskes dere alle!

 

Se oversikt over alle turmål

Mest aktive deltakere de siste syv dagene