Turmål

Barnas trimpost (skitur) 1 besøk 1 poeng
Starter på Kvennabakkan skianlegg og følger nordgående spor i tråkket til Jutul-løypa.
Bjørnhidalskneppen 21 besøk 2 poeng
Elvarunden 423 besøk 1 poeng
Starter ved Gulfossbrua og går langs merket sti, retning sørover, mot Gyllråa. Kulvert under E6 med trimpost I undergangen.
Jutulstenen 89 besøk 5 poeng
Skitur: Starter på Kvennabakkan skianlegg og går forbi barnas trimpost (2 km) og Våttån (7,5 km) og videre mot Jutulstenen (425 m.o.h).

Gåtur:

Knuthåmmårn 63 besøk 5 poeng
Kongegrava 5 besøk 1 poeng
Kongegravhaug med utsikt både sørover og mot Lundamo. Fin tur å gå fra Åsen og over brua etter Rønningen mot Ne'garn.
Konglomeraten 271 besøk 1 poeng
Denne posten ligger i Kulturstien, den kommer du til etter å ha gått opp trappa fra Bygdatunet og inn i stien et lite stykke.
Kælahaugen 881 besøk 1 poeng
Barnas trimpost.
Raudåsen 144 besøk 2 poeng
Utsiktspunkt i Folk i Form løypa. Kan nås fra to kanter da det er et punkt i ei rundløype.
Sagbrua 192 besøk 1 poeng
En del av kulturstien, kan være et fint delmål eller et mål i seg selv.
Skoldfossen 72 besøk 1 poeng
Parker ved Grinnisvollen og følg sti innover. OBS, sti ned til fossen er bratt.
Stodfossen 86 besøk 5 poeng
Svendsagfossen 571 besøk 2 poeng
Svensagbrua 568 besøk 1 poeng
Denne posten finner du ved å følge Svensagbruvegen fra Brauta.
Valdum skole 141 besøk 2 poeng
Dette er en fin sykkeltur, også for barn.
Du kan sykle rundtur eller tur retur samme veg. Kjører du langs E6 må du over brua på Lundamo, eller så sykler du grusvegen på vestsida. (avkjørsel ved Slettabakkan.
Vedløset 71 besøk 3 poeng
Denne posten finner du enten ved å gå opp fra Sandholtvegen eller Skoldadalsvegen.
Våttån (skitur) 21 besøk 5 poeng
Starter på Kvennabakkan skianlegg og følger nordgående spor i tråkket til Jutul-løypa. Fortsetter videre fra barnas trimpost