Turmål

Barnas trimpost (skitur) 299 besøk 1 poeng
Starter på Kvennabakkan skianlegg og følger nordgående spor i tråkket til Jutul-løypa.
Bjørnhidalskneppen 58 besøk 2 poeng
Elvarunden 1620 besøk 1 poeng
Starter ved Gulfossbrua og går langs merket sti, retning sørover, mot Gyllråa. Kulvert under E6 med trimpost I undergangen.
Jutulstenen 465 besøk 5 poeng
Skitur: Starter på Kvennabakkan skianlegg og går forbi barnas trimpost (2 km) og Våttån (7,5 km) og videre mot Jutulstenen (425 m.o.h).

Gåtur:

Knuthåmmårn 354 besøk 5 poeng
Kongegrava 157 besøk 1 poeng
Kongegravhaug med utsikt både sørover og mot Lundamo. Fin tur å gå fra Åsen og over brua etter Rønningen mot Ne'garn.
Konglomeraten 1229 besøk 1 poeng
Denne posten ligger i Kulturstien, den kommer du til etter å ha gått opp trappa fra Bygdatunet og inn i stien et lite stykke.
Kælahaugen 3125 besøk 1 poeng
Barnas trimpost.
Raudåsen 792 besøk 2 poeng
Utsiktspunkt i Folk i Form løypa. Kan nås fra to kanter da det er et punkt i ei rundløype.
Sagbrua 1071 besøk 1 poeng
En del av kulturstien, kan være et fint delmål eller et mål i seg selv.
Skoldfossen 119 besøk 1 poeng
Parker ved Grinnisvollen og følg sti innover. OBS, sti ned til fossen er bratt.
Stodfossen 158 besøk 5 poeng
Svendsagfossen 2332 besøk 2 poeng
Svensagbrua 2316 besøk 1 poeng
Denne posten finner du ved å følge Svensagbruvegen fra Brauta.
Valdum skole 650 besøk 2 poeng
Dette er en fin sykkeltur, også for barn.
Du kan sykle rundtur eller tur retur samme veg. Kjører du langs E6 må du over brua på Lundamo, eller så sykler du grusvegen på vestsida. (avkjørsel ved Slettabakkan.
Vedløset 156 besøk 3 poeng
Denne posten finner du enten ved å gå opp fra Sandholtvegen eller Skoldadalsvegen.
Våttån (skitur) 294 besøk 5 poeng
Starter på Kvennabakkan skianlegg og følger nordgående spor i tråkket til Jutul-løypa. Fortsetter videre fra barnas trimpost