Turmål

Bjørktjønna fra Granåsen 293 besøk 20 poeng
Vi starter i Granåsen -og går opp til demningen på Leirsjøen. Følger sti på nordsiden inn til vestenden på Lille Leirsjøen. Følger videre sti til Bjørkhylla ved Bjørkstjønna (flott plass med gapahuk, sitteplasser, vaffeljern) - følg sti forbi Rønningen - tar av og følger sti på sør siden av store Leirsjøen og tilbake på P-plass Granåsen.

Dette er en slakk rute. Ca 10 km. Noen partier med smale stier, litt myr. Går forbi flere bål plasser, telt plass. En fin rute å vise fram hva dette området har å by på. Ta med niste og drikke, og sitteunderlag.
ELPRO turen til Estenstadhytta 165 besøk 15 poeng
Populært turmål i Trondheims østlige markaområde, med over 100 sitteplasser. Middag på onsdager. Parkering på Bekken ved Dragvoll. Korteste vei til hytta er på cirka 1,2 kilometer. Kilde / bilde: trondheim.no
Forsvarsrunden 145 besøk 15 poeng
Forsvarsrunden går gjennom Småbergan, Rosenborg, Skyåsparken og Kuhaugen og er 5,4 kilometer lang. Runden går i et område av stor militærhistorisk interesse.

Underveis vil du passere Kristiansten festning som har en historie helt tilbake fra slutten av 1600-tallet og hadde en strategisk plassering i forsvaret av Trondheim. Kasernen, en staselig bygning i Festningsgata, ble bygd i 1901 og har frem til 2002 huset forskjellige militære utdanningsinstitusjoner. Persaunet leir ble bygd av tyskerne under andre verdenskrig for å være forlegningsleir og hovedkvarter for 13. ubåtflotilje. I dag er flere bygninger fredet, mens deler av leiren er utbygd til boliger. På Kuhaugen ble det under 2. verdenskrig også etablert forskjellige militære installasjoner av tyskerne. I dag er Luftforsvarets krigsskole etablert i leiren. Fra utsikten på Skyåsen er det en fantastisk utsikt mot Trondheim og Trondheimsfjorden. Sivilforsvarets fredede utkikkspost i Skyåsparken er et eksempel på tiltak iverksatt under den kalde krigen fra begynnelsen av 50-tallet.

Forsvarsrunden har seks unike informasjonstavler som informerer om områdets forsvarshistorie.
Fottur til Øyberget 150 besøk 20 poeng
Fra Melhus:
Fra Norgrenda er det mulig å gå opp forbi gammelhusa på gården Grøset, og følge stien innover mot Onstjønna, men ta av til venstre på merket sti før du kommer så langt. Husk å ta av på skrå til høyre igjen rett etterpå, og ikke fortsett rett fram langs vinterløypa. Den er nemlig svært myrlendt på denne tiden av året, så om ikke multejakt er hovedformålet med turen, og støvlene behørig tatt på, anbefales den tørrere sommerstien.

Parkerer du ved Bjønnabakken på Øyåsbakkan, går stien derfra og opp forbi Onstjønna – Et sjarmerende lite tjern som er hyppig brukt til skøytebane av lokalbefolkningen om vinteren. Etter Onstjønna går stien inn på samme trasé som nevnt over, og forbi Haugarommet, og opp mot Øyberget.

Fra Buvika:
Fra Buviksida er det mest praktisk å kjøre fra Buvik kirke opp til Kvernberget, øst for kirka. Der er det mulig å gå opp til Øyberget både via en sti som går inn i marka fra gården Kvernbergsgjerdet, øverst i Kvernberget, eller ta en u-sving til høyre før du kommer så langt, og parkere på en parkeringsplass like etter denne svingen.
Fra Iladalen til Theisendammen 276 besøk 20 poeng
Dette er en fin tur opp sti langs Ilabekken, med trapper i fossefallene og fin løvskog underveis. Det er litt stigning opp, men vi går i sakte tempo oppover Iladalen. Vel oppe lunsjer vi et sted rundt Teisendammen, husk å ta med drikke og matpakke.
Fra Leirfossen langs Nidelva til byen 357 besøk 15 poeng
Tur fra Nedre Leirfoss langs Nidelva til byen.

Vi går ned til parken nedenfor Nedre Leirfoss og følger Nidelvstien langs elva forbi Kroppanbrua, Sluppen bru og Tempebanen til Valøya hvor vi følger bygater det siste stykket til Studentersamfundet. Her avsluttes turen. Turen går på god sti langs elva i lett turterreng. Det er en idyllisk plass for spisepause i en gapahuk på elvekanten ved Tempebanen. Husk mat og drikke, og sitteunderlag. Turen er rundt 6 km, og tar ca 2,5 timer.
Frøya Gourmet turen langs Ladestien 138 besøk 20 poeng
Turen går på god sti i kupert terreng over Kjerringberget frem til Sponhuset. Du får kjøpt kjøpe kaffe og drikke på Sponhuset, de har også mat der, hvis du ikke har med matpakke. Turen går videre i lett terreng tilbake via Olav Engelbrektssons Alle til Lade Kirke .

Underveis på turen går vi forbi en spennende hule, kalt Polsmohula. Vi tar en ekspedisjon inn i hula denne turen! Det kan være litt bløtt ved inngangen og en trenger hodelykt.
Gjennom Bymarka på gamle Bynesveier - 35 km 125 besøk 40 poeng
Dett er er den mest klassiske av alle litt lange dagsturer på sykkel i Bymarka. Den følger de to gamle Bynesveier gjennom Bymarka. Vi anbefaler å ta turen utover etter Tømmerdalsvegen og tilbake igjen over Bergskaret og Skjellbreia. Turen passerer forbi perler i marka som Lavollen, Kopperdammen, Skjellbreia og Lianvatnet. Den krever tøffe tak i kleivene opp til Bergskaret.

Turen: Litt ovafor Baklia tar det av skogsvei over Tunga til Tømmerdalsvegen. Vi følger Tømmerdalsvegen, grusvei, forbi Lavollen, Etter gården Tempervollen passerer vi Kobberdammen, fin for sein hovedrast om du tar turen motsatt vei. Veien passerer forbi gårdene Tømmerdal østre og vestre øverst i Tømmerdalen i Trollavassdraget. Her er det er slutt på bilveien. Veien ble anlagt som kjørevei i 1872 – 73 og gikk ut av funksjon som forbindelse til Byneset i 1923 da veien langs fjorden ble åpnet.

Den gamle Bynesvegen fortsetter som fin grasgrodd skogsvei og stiger opp mot Svahylla. Dette er det høyeste punktet på turen. Det går jevnt utfor forbi Klefstadmyra. Vi anbefaler en første rast inne ved Damvatnet. Ta en avstikker etter skogsvei nordover en noen hundre meter 1,5 kilo-meter etter passering av Klefstadmyra. Etter sagbruket ved Sandøra ved Onsøyhagen blir veien igjen kjørbar med bil. Det er motbakke opp over Elsetåsen, før vi triller nedover til Bosbergaunet og den asfalterte hovedveien. Kommer du motsatt vei, er dette krysset lett å finne der hovedveien slipper seg nedover mot Rye tettsted.

Vi følger asfaltveien sørover vel 4 km til der den gamle veien mot Bergskaret tar av ved Bergsaunet. Ta gjennom ei grind etter gården. Ved de neste grindene, pass på å ta rett skogsvei en halv kilometer oppover bakkene. Ta ikke første grinda rett fram, men flatt ut til venstre gjennom ei grind og bru over bekken. Følg med på kartet. Herfra stiger det bratt en kilometer opp-over til Bergskaret. Her synes de fleste det er greitt å gå. Når vi har anbefalt å ta turen denne veien, er det fordi disse bakkene kan bli tøffe for bremsene om du sykler motsatt vei. Fra oppstigninga er utsikten flott bak-over mot Bynesets kulturlandskap, fjorden og fjella på vestsida av Orkdalsfjorden. Etter Bergskaret ser vi framover inn i Bymarka. Det går slakere nedover mot Skjellbreia. Den gamle veien er også her dels meget ujevn og utvasket fordi vedlikeholdet er dårlig og mange steder kjørt i stykker av tømmertransporter. Hovedrasten anbefaler vi å ta ved Skjellbreia. Her er det lett å finne fine rasteplasser, f.eks. rett vest for demningen.

Etter Skjellbreia fortsetter vi litt opp og litt ned etter den gamle Bynesvegen forbi Hallsetaunet og framover til Vådan. Her er veien kjørbar med bil. Den gamle Bynesvegen tok av nordøst for Vådangårdene og gjennom Kystadmarka til Stolpstua ved hovedveien over Byåsen nord for Leirbrua. Veien gjennom Kystadmarka er nå tur- og ridesti. Men vi tar Solemsvegen om Lian stasjon på Gråkallbanen, opp stien til Lianvegen og boligveiene gjennom Bjørnebyen fram til Gamle Oslovei ved Kyvatnet.

Hjemreise: Hvis du ikke vil sykle, men ta buss eller trikk heim, kan du ta Gråkallbanen fra Lian eller buss som går hyppig på veien over Byåsen fra Kyvatnet.

Varianter:
Turen kan tas omvendt vei, men pass på bremsene på turen ned fra Bergskaret til Byneset. Fra Skjellbreia kan du ta skogs-bilveien opp til Stykket, trille sykkelen etter sti et kort stykke fram til Lianvegen ("kjettingveien"), følge denne opp til Fjellseter og ta Fjellseterveien ned til Wullumsgården.
Gløshaugen på langs 459 besøk 10 poeng
Tur fra den ene siden av gløs til den andre.

Started ved høgskoleparken. tar traseen opp til hovedbygget, også kjent som "harry potter bygget". Så lenge man holder sør, så er det ikke så viktig hvilken side av hovedbygget, eller de andre husene, man velger, så lenge man holder retning: sør.
Grønlia 224 besøk 20 poeng
Serveringshytte i Bymarka. Populært turmål hele året. Den mest vanlige veien til Grønnlia er å gå enten fra Lian eller Fjellseter/Skistua. Middag på onsdager.
Havsteinrunden 74 besøk 20 poeng
Havsteinrunden er en Nærtur i Trondheim og er på omtrent 6,5 km. Den går om Havstein og Kyvatnet til Sverresborg, derfra ned til Gamle Åsvei, som følges til Breidablikk og Havsteinbakken. Runden er skiltet slik at en kan starte hvor som helst, og gå begge veier. Langs Havsteinrunden finner du åtte informasjonstavler med lokalhistorie knyttet til stedet, fortalt av Byåsen Historielag.

Havsteinrundens område har tilhørt gårdene Havstein og Stavne, som har en felles fortid. Havstein er navnsatt fra Stavne, og sett derfra lå Havstein hevet over det bratte berget opp fra Nidelva. Bratte, avgrensede berg kunne bli kalt "steinn", mens "hav" i navnet kommer av "hefja", å heve eller løfte. Navnet Havstein sikter altså til området "oppå/ovenfor/hevet over berget". Inntil 1964 var Byåsen en del av Strinda kommune, og før 1856 var det her hovedveien til byen gikk. Her lå også Munkvoll gård med sin svært varierte og spesielle historie. Byåsen har dessuten vært viktig i forsvaret av Trondheim, helt siden kong Sverre bygde Sions borg i 1182-83, til tyskernes forsvarsanlegg under andre verdenskrig. Området er i dag preget av forstadsbebyggelse, - de eldste villastrøkene ble bygd på 1920/30-tallet, med lite næringsvirksomhet og få butikker.
Hjerterunden i Trondheim sentrum (kan sykles og gå 306 besøk 15 poeng
En svært lettsyklet rute i sentrale deler av Trondheim, nærkontakt både med Nidelva og Trondheimsfjorden.

Start: Verftsbrua (Blomsterbrua), Havnegata ved Nidelva.
Slutt: Havnegata på Brattøra, Trondheim havn.

Distanse: 5,3 km
Tid: 20-25 minutter
Underlag: Asfalt, brostein og grus
Barn: Fra 8-9 år

Utfordringer: Ingen.
Biltrafikk: Kun lokaltrafikk på Bakklandet.
Sykkeltype som kan brukes: De fleste, men landeveissykkel mindre egnet.
Spesielle hensyn: Turveien langs Nidelva sykles på de gåendes premisser.
Vinterbrøyting: Ja, utenom grusveien ved Nidelva.
I gamle spor - 11 km 241 besøk 25 poeng
Lyst til å gå en tur tilbake i historien, traske avsted som pilegrim etpar timer, eller slite som lasskjører for en stakket stund? Sett da av en kveld til denne turen og bestill gjerne godt vær. Med skrått lys i smale solstrimer mellom høye, slanke grantrær, en høy himmel over hodet, verden og samtida på uendelig avstand – da er denne turen inderlig god å gå. Men ellers også forresten; en langveisfarende pilegrim og en oksekjører fra Røros måtte tåle det som bød seg av vind og vær og gledet seg uansett over dette siste stykket mot målet, byen, som nærmet seg skritt for skritt. Turen kan avbrytes ved å ta ned til bussvei flere steder, f.eks. ved Leirsjøen, Vådan, Lian og Kyvatnet.

Turen: Et praktisk startsted er Kastvollen ytterst i Leinstrandmarka. Fra Heimdal tar du av til høyre fra Ringvålveien ca. 200 meter før Fjøsvollan og går opp den tydelige stien til venstre innerst på den store parkeringsplassen foran Sivilforsvarets fjellanlegg. Da er du med ett på solid historiskgrunn. Her smeltet Orkdalsveien og Gauldalsveien sammen etter å ha slitt seg opp Leinstrandlia i hvert sitt bratte far. Her pustet de på, de to langveisfarende veiene, før de ble enige om å slå følge inn mot byen. Sammen gøyv de løs på neste bakke – som vi gjør det etpar hundre år etter ferdselen var på sitt største her.

I tid er vi nemlig bakenfor 1770 på dette veifaret. I det året anla generalveimester Nicolai Fredrik Krogh ny vei over Byåsen, gjennom Kolsåsdalen, over Ustmyra og ned til Klett. Sørvestfra ble gammelveien ennå brukt et drøyt tiår til, før den nye "Christiansundsveien" ble lagt opp Skjefstadmælen, i strak linje over Fjøsvollan, Rørmyra og Smistad, til ny gjenforening med den nye kongeveien på Smistadkrysset.

På denne kveldsturen glemmer vi Kroghs moderne, rette veier og tar den gamle kongeveien mot byen. Et blikk på kartet viser at dette heller ikke var noen omvei akkurat. Ingen veimester, men erfaring og sunn fornuft har bestemt retningen på denne veien. Og mens framskrittet stadig har ført hovedveien mellom nord og sør lenger østover til dagens travle trasé over Heimdalsmyra, er gammelveien gjengrodd og nesten helt glemt. Siden midten av 1990-tallet er den blitt en populær tursti og markedsført som "pilegrimsveien" til Nidaros. Det ble den i 1997, som den siste biten av den offisielle Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim. Men veien ble naturligvis brukt av mange andre enn pilegrimer. På 1600-tallet ble veien kjørevei og utvidet endel i bredden. Her og der kan en fortsatt se små skjæringer, utfyllinger, og groper der masse ble tatt. En skikkelig kongevei var dette også, Christian 6. kjørte f.eks. denne veien inn til Trondhjem på sin norgesreise i 1733.

Etter ca 10 minutters gange opp fra starten på Kastvollen kommer vi til en stor stein som ligger i bakken midt i veien. Dette er Kongssteinen, som det gjaldt å kaste en pinne, en mynt eller småstein på dersom det skulle gå deg godt videre på vandringen. Vi tar sjansen på å gå videre uten et slikt offer og noen hundre meter lenger opp kommer vi til en lysning i granskogen, som til nå har stått tett. Det vokser frodig gras her, på den gamle husmannsplassen Kastet som ligger godt skjult inne i skogen på høyre side av veien. På motsatt side er det reist en milestein som forteller hvor langt det er igjen til Nidaros. Her er utsikten nydelig mot sør og sørvest. Etter et nytt kvarter komme vi inn på den nevnte Kristiansundsveien, anlagt i 1782. Den følger vi snorrett mot dagens vei over Smistad. Her skåner vi dyrkamarka, der vi for øvrig fortsatt ser spor etter gammel-veien, og følger i stedet bilveien opp til toppen av bakken og svinger til venstre inn gårdsveien mot Smistadgården. Den passerer vi gjennom tunet og fortsetter grusveien rett opp bakken mellom hyttebebyggelsen.Ikke ta til venstre etter tunet, det er gammelveien til Rønningen. Etter hvert blir veien igjen til sti, kursen er rakt mot nord-nordvest og vi ser Kota-tjønnmyra og Lokmyra ned til venstre. Til høyre ser vi etter hvert litt av løypetraseene til VM på ski, som gjorde store innhogg i naturen vest for Granåsen. Etter speiderhytta på høyre hånd går vi over etpar myrdrag, som i gamle dager trolig var stokklagt. Så dukker stien ned litt bratt til Strupen og så et kort stykke gjennom skogen til Leirsjøen. Her gikk veien i gamle dager rett fram, idet sjøen først ble demt opp omkring 1830, da med en dam der vi i dag ser en liten holme til høyre når vi kommer ned til sjøen. Her må vi altså runde enden av Leirsjøen og belager oss på kulturlandskap resten av turen. Vi tar gårdsveien mot Frøset, svinger av til høyre før vi når fram til gården og går gårdsveien til Vådan. Framme i Vådanveien, tar vi til høyre fram i krysset mellom Vådanvegen og Solemsvegen, tar opp Skråstien et kort stykke, før vi går til høyre og langsetter bakkene på Lian, forbi restauranten og ned den vanlige turveien (Gamle Lianvei) til Kyvannet. Derfra ned Antonie Løchens vei og Dalhaugveien til Lagmann Lindboes vei fram til Fjellseterveien. Her bøyer vi av ned mot Byåsen butikksenter, så langs østsiden av Blyberget og fram til Steinberget, Feginsbrekka, dvs. gledens bakke, og byen.
Kattem-Kongsveien-Kolstad Kirke-Ringvålvegen-Katte 1235 besøk 15 poeng
Fin tur i nærmiljøet! Dette er en klassisk gåtur blandt de lokale på Kattem, Heimdal og saupstad. Ruten er på snaue 5 km. Innsjekk ved Åsheim skole.
Kattem-Leinstrand-Kattem via Skjetlein t/r 5.5 km 831 besøk 15 poeng
Skjetlein runden for Kattem folket! Turen starter på Kattem/Uståsen, ned mot Leinstrand, opp mot Skjetlein og tilbake til Kattem. Turen er på ca 5.5 km t/r. Fin tur som passer for de aller fleste :)
Kjells spartan challenge - Topptur til Bosbergheia 67 besøk 25 poeng
Sjefen for Spartan workout Trondheim, Kjell Røstum-Mårvik har fått sin egen topptur utfordring! Med noen saftige høydemeter i variert og vakker natur gir denne turen både mentalt påfyll og skikkelig god trim. Tar du Kjell sin utfordring kan du inkassere 25 poeng og en fantastisk utsikt på toppen av denne nydelige heia.

Turen går bratt opp med 400 meter høydeforskjell fra Klefstadhaugen og Onsøya på Byneset og opp til Bosbergheia. Følg veien mot øst opp til Onsøyagårdene og ta sørover forbi Elset gård og opp på den gamle Bynesvegen som passerer rett på oppsida av gården (170 moh.). Herfra og opp på Bosbergheia er det mange muligheter. Det er mange skogsveier som skrår og svinger seg oppover lia som er trivelige å følge. Vi anbefaler først å følge Gamle Bynesvei en halv km mot sørvest og ta av en skogsvei som tar opp rett etter hyttene på Elsetåsen. Denne skrår jevnt oppover lia mot sør til du er oppe på et platå et par hundre meter nord for Skirndalen. Følg godt med på kartet i starten, for det er lett å ta feil skogsvei. Fra platået går det en gammel sti bratt opp lia mot øst. Stien tar opp et par hundre meter nord for den som er tegna inn på kartet opp Skirndalen. Vel oppe av det bratteste partiet av lia er stien tilrettelagt over noen myrdrag. Den dreier etter hvert mot nordøst. Det er flott utsikt utover fjorden og bygdene på andre sida framover til du når toppen av Bosbergheia.

Adkomst
Med bil til Klefstadhaugen på Byneset. Her er det parkeringsplass.
Adkomst med offentlig transport
Det går jevnlig busser fra byen til Klefstadhaugen.
Klassisk sommertur nord i Bymarka - 17 km (20 km) 204 besøk 40 poeng
Variert og naturskjønn tur i den nordlige delen av marka – det opprinnelige Trondheim Bymark. Vi følger Strandlinja, Driftsveien og Trollavassdraget fram til Damhaugen. Herfa går vi opp gjennom Tømmerdalen, rundt Gråkallen og passerer Skistua før vi avslutter turen gjennom kulturlandskapet langs Ilavassdraget.

Turen: Vi starter fra Wullumsgården (150 moh.) langs stien under Blyberget. Helt fra start følger vi stort sett strandterrassen havet gravet ut like etter istida ca. 160 meter høyere enn dagens havnivå. Vi passerer demningen på Theisendammen, følger stien over fotballøkka øverst i Schøningsdalen og ut platået i overkant av bebyggelsen i Schøningsdalen til Kapt. Roosens vei. Vi følger gata til rundkjøringen der stien med det betegnende navnet Strandlinja starter. Langs stien er det flere steder fin utsikt over byen. Killingsteinen passeres – en svær steinblokk som har rast ut fra hammeren over.

Vi kommer inn på Driftsveien som ble anlagt i mellomkrigstida som nødsarbeid. Den krysser Garnisonsmyra i et område med mange våpenstillinger fra siste krig på bergknausene ut mot fjorden. Ved Tyandalsdammen tar vi inn på en idyllisk sti over furukollene som er nokså karakteristisk for denne delen av marka. Stien ender ved Trollykkja, en åpen voll med gamle tufter som vitner om gammel bosetting langs Trollabekken. Vassdraget ble utnyttet til sagbruks- og møllevirksomhet allerede på 1700-tallet. Herfra går vi opp bakken til Damhaugen (210 moh.) hvor Trolla IL har kaffeservering i helgene i skisesongen.

Videre følger vi skogsveien opp til Tømmerdalen og fortsetter langs Gamle Bynesvei til den passerer det høyeste punktet ved Svahylla (355 moh.). Her tar vi av stien til venstre, mot Vintervatnet. Stien klyver høyt oppe i lia over Klefstadmyra. Vi kan se torvtak og rester etter torvbuer som vitner om Bynesbøndenes torvtak bakover i tida. Turen følger traseen for «Gråkallen rundt», der Trondheimsfolk i tusentall et par ganger omkring 1970 gikk søndagstur med mål å slå bergenserne som gikk «Ulriken over».

Fra Vintervatnet stiger vi mot øst opp til Skistua (435 moh.), hvor vi tar stien langs Blomstertjønna ned mot Kobberdammen. Det bærer bratt utfor ned til den øverste av de anlagte dammene i Ilavassdraget. Vi passerer demningen, og følger stien nedover dalen til kulturlandskapet åpner seg ved Lavollen. En rast på de fine vollene anbefales før vi krysser Tømmerdalsvegen og går stien forbi arboretet under Helkanseter. Videre går turen ned til Baklidammen og langs Familiestien til utgangspunktet.

Langvariant: Fra Damhaugen anbefales en avstikker til S. Olavspranget. Ta stien fra Damhaugen nordvestover forbi Holstvollen. Til St. Olavsspranget er det 1,5 km fra Damhaugen. Herfra ser du rett ned i fjorden og Bynesvegen 250 meter under deg. Ta tilbake samme vei, ta alternativ sti fra Holstvollen mot Tømmerdalen og inn på hovedturen, eller ta litt tilbake fra St. Olavsspranget og følg sti i sida vestover og etter hvert myrdrag skrå mot sør oppover mot Svartdalsfjellet og Herberndammen og fortsette videre etter lange slake myrdrag mot Svahylla og inn på hovedløypa.

Hjemreise: Det er hyppige bussavganger fra Wullumsgården.
Kåre-runden (oppkalt etter Kåre Vårvik) 213 besøk 10 poeng
Starter ved Leinstrand samfunnshus, følger Røddevegen over E6 og inn Sørnypvegen videre til veien går ut i Røddevegen igjen - da tar man til venstre og følger Røddevegen. Fortsetter på stien som går under E6, til venstre forbi Fagmøbler og ut Heimdalsvegen mot samfunnshuset igjen. Ca 4 km.
Leirfossrunden 222 besøk 15 poeng
Leirfossrunden er en nærtur som passerer begge Leirfossene, går gjennom Kroppanmarka og forbi Okstadgårdene og gjennom Sjetnemarka.

Nidelva, Leirfossene, og industrihistorien som har fulgt reguleringen av Nidelva er et sentralt historisk element langs Leirfossrunden. Fossene har helt siden 1617 vært utnyttet som drivkraft til sagbruk og annen industri; kornmøller, kobbervalseverk, fabrikker for fremstilling av krom og svovelsyre. Senere ble fossene utbygd til kraftproduksjon; Øvre Leirfoss i 1901 og Nedre Leirfoss i 1910. Øvre Leirfoss har et naturlig fall på 31,5 meter, og Nedre Leirfoss på 27 meter.

Nidelvkorridoren er et svært viktig naturområde med stor variasjon i plante- og dyreliv, og er et kjerneområde for biologisk mangfold som er underlagt spesielle vernehensyn. Nidelva er ei svært god lakseelv og fiske etter laks forekommer helt inn i bykjernen. Elva er også ei god ørretelv. Fiske, spesielt fisket etter laks, har tidligere vært en viktig attåtnæring for gårdene som lå langs Nidelva.

Leirfossrunden er 5,2 km. Langs nærturen finner du seks informasjonstavler om lokalhistorien som knyttes til området.
Melhusbankens tur til Rønningen 338 besøk 15 poeng
Hytta er et naturlig knutepunkt for turer i området med start fra blant annet Skogly, Smistad og Granåsen. Fra parkeringsplassen/bommen på Smistad er det fin grusvei helt inn til Rønningen, og det er lett å komme dit med barnevogn eller rullestol. Veien er ca 3 kilometer lang. På Rønningen serverer vi varme drikker, nystekte kanelboller og vafler, hjemmebakt kake og enkle kioskvarer. I tillegg kan du på onsdager teste ut våre velsmakende hytteburgere, serveres fram til kl. 19.30. På torsdager er det middagsservering fra kl. 15 til 19.30. Anbefales!
Midtbyrunden 420 besøk 15 poeng
Midtbyrunden går rundt bykjernen i Trondheim. Den er merket hele veien og har 3 startpunkt med infotavler; Solsiden, Marinen og Skansen ved Ila. Tema på turen er vann da turen går langs Trondheimsfjorden, kanalen og Nidelva. Du passerer blandt annet Skansen, Sjøbadet, Bakklandet, "Lykkens Portal" og Marinen. Midtbyrunden er et flott nærtur alternativ midt i Trondheim både for nye og lokale turgåere.
Pilgrimsleia fra Lian til Nidarosdomen 159 besøk 20 poeng
Vandring langs Pilegrimsleia fra Lian til Nidarosdomen, leia er godt merka hele veien.
Ranheimsrunden 117 besøk 20 poeng
Ranheimsrunden er 6,9 km og går gjennom nedre Charlottenlund og Ranheim. Løypa går langs sjøkanten og gjennom varierende og spennende bebyggelse. Ranheim er en bydel øst i Trondheim. Ranheim tilhørte Strinda kommune før sammenslåingen med Trondheim kommune i 1964. Navnet betyr «heimen ved ranene». Ranene er de tre bergutspringene i Trondheimsfjorden i området ved Hansbakkfjæra.

Ranheimsrunden har fem Nærturtavler med informasjon om historien knyttet til bydelen. Du finner kart for Ranheimsrunden og Nærturtavlenes plassering i kartet under.

Adkomst med offentlig transport
Buss nr 1, gå av på Grillstad eller Ranheim Buss nr 20, gå av på Grillstad (endeholdeplass) Buss nr 25, nr 70 eller nr 70, gå av på Skovgård
Rett ut rundtur 3 dammer fra Byåsen butikksenter 414 besøk 20 poeng
Vi starter turen på Byåsen Butikksenteret på Byåsen og går mot Baklia, til Tunga og Kobberdammen før vi runder ned igjen til butikksenteret via Theisendammen. Man kan også gå kortere runder om man ikke går rundt alle tre dammene. Du kan gå runden i begge retninger.
Rundtur fra Heimdal på sykkel 567 besøk 20 poeng
Lett tur for sykkel. Kan være nødvendig å trille mellom Hårstad-Tiller hvis man ikke har terrengsykkel eller mange gir. Kan være litt trafikk ved Rødde. Bruk GS-veg i heimdalsvegen.

Avstikker til bålplass inne i skogholt midtveis.
Saupstadrunden 1121 besøk 15 poeng
Saupstadrunden er en nærtur gjennom Saupstad, Kolstad og Huseby-området på ca 3,3 km. På turen vil man gå langs bydelens karakteristiske hvite borettslag og grønne omgivelser. I rundens sørlige del vil du passere Huseby idrettsanlegg og nye Heimdal videregående skole. I rundens østre del kan du ta en avstikker til Dalen. Kongsvegen krysses på to steder, ved Kolstadflaten borettslag og Kolstad kirke, urnelunden og Tusenårshaugen.
Skjetleinrunden (Heimdal-Kattem-Leinstrand t/r) 735 besøk 20 poeng
En klassiker av en tur! Start på Heimdal, gå via Kattem forbi Skjetlein, ned til Leinstrand og opp Heimdalsvegen. Ca 8 km, nydelig utsikt mot Melhus/Øysand.
St.Olavsspranget fra Trolla 141 besøk 20 poeng
Opplev den fantastiske utsikten fra St.Olavsspranget. Kuppert terreng, følg først skilting til Damhaugen også til St.Olavsspranget. Samme vei tilbake.

Du kommer til Damhaugen hytta ved å gå fra parkeringsplassen ved Trolla barnehage på toppen av Trollahaugen.

Adkomst
Start turen fra parkeringsplassen ved Trolla barnehage, skilt til Damhaugen hytte, 1 km inn til hytta. Så videre til St.Olavsspranget.
Adkomst med offentlig transport
Buss nr 11, gå av på Trollhaugen 10,dette er på toppen av bakken, gå litt tilbake inn første vei til venstre til barnehagen, her starter turstien. Sjekk gjerne når bussen går tilbake fordi den går ikke ofte.
Storheia 160 besøk 20 poeng
Turalternativer:
De fleste følger en av stiene fra Fjellseterområdet når de skal til Storheia. En annen fin, men mindre brukt rute, er å følge den gamle TT-stien fra som går fra Grønlia.

Fra Fjellseter er det en fin og variert tur med mange fine utsyn og passasjer i grensa opp mot "snaufjellet". Fra Vintervatnet ligger stien innenfor Bymarka naturreservat. Følg stien/veien i retning Elgset-hytta. I en skarp høyresving 2-300 meter etter Svingkleiva tar en av fra veien og inn på skiltet og bred sti mot Storheia. Stien går delvis i fuktig terreng, men den er kloppet og delvis fin å gå under normale forhold. Solid fottøy er en fordel. Den siste delen opp mot toppen er bratt. Vel oppe er det tid for å nyte utsikten – hvis været tillater det. Det er mange fine rasteplasser i nærheten av toppen, både på sør- og vestsida.
Distansen fra Fjellseterområdet er ca 5 km, det meste i slakt terreng. Med en liten avstikker fra denne beskrevne ruta, kan en legge turen innom Elgsethytta.

Fra Grønlia kan man følge den gamle TT-stien fra 1896 opp til Storheia. Den går i sjarmerende terreng med små myrer, gran- og furuskog, det meste av veien med god utsikt østover. Etter hvert som en nærmer seg toppen, blir utsikten videre og vege-tasjonen endrer seg i det en nærmer seg skoggrensa.
Stien starter bak hytta og tar av i nordvestlig retning (pass på at du ikke følger stien opp mot Vintervannet). Den krysser de bløte partiene i bunnen av Skjellbreidalen, videre slynger den seg fint opp lia på vestsida av dalen opp til Kvistingen Den går over demningen ved Kvistingen og opp mot toppen på den nordøstlige sida av Storheia. Stien er grei å følge opp til Kvistingen, men derifra og opp til toppen kan det være litt vanskeligere. Kart vil være til hjelp.
Distansen fra Grønlia er ca 3 km, fra Lian 7-8 km.
SULLAND turen til Søremsåsen 536 besøk 20 poeng
Søremsåsen ligger ved VM anleggene i Granåsen. Du når toppen ved å følge langrennsløypa ut av stadion over Smistadvegen opp til venstre i
Åsen. På toppen kan du følge grusveien til Nygårdsvollheimen. Følg ryggen opp til antenna som ruver godt i landslapet.
Du når også toppen ved å følge Smistadvegen frem til vegen til Nygårdsvollheimen og opp til antenna på toppen. Du når også toppen fra Flatåsen og Saupstad, ved
å følge langrennsløypene mot Søremsåsen.
Til Dreiers minne fra Baklidammen 182 besøk 25 poeng
Fra Baklidammen mot Kobberdammen, Tømmerdalstorget, Dreiers Minne, tilbake via Driftsveien og innom Lippes Aboretum ved Helkantseter. Ta med drikke og niste. Husk også sitteunderlag. Det er fine stier, men korte myrparti underveis.
Til Gråkallen fra Skistua 128 besøk 10 poeng
Gråkallen er det mest markerte landemerket i Bymarka, nesten uansett fra hvor en ser Bymarka fra. Kuplene som forsvaret har på toppen bidrar sterkt til det. Gråkallhytta, Trondhjems Turistforenings første egenbygde hytte ble åpnet 20. juni 1889 og ble drevet som serveringssted. Toppen var et populært og mye besøkt utfartsmål.

Den vanligste veien til toppen er fra Skistua. Hovedatkomsten går etter kjerreveien som ble bygd av TT omkring 1900. Denne tar av like ovenfor Blomstertjønna. Det vanligste alternativet er å følge Forsvarets vei et par hundre meter og ta stien langs myrdraget opp mot toppen. En annen og artig vei til topps går fra Vintervatnet. Det er for øvrig mange veier og stier i området. Det følger av Forsvarets aktiviteter, av at det har vært flere hoppbakker rundt Gråkallen og at det er et alpinanlegg i drift her.
Til Månen via Burmaklippen 181 besøk 20 poeng
Et av de fineste utsiktspunktene i Estenstadmarka ligger litt nordøst for det høyeste punktet på Månen (349 moh). Følg stien fra Bekken p-plass mot Estenstadhytta. Følg stien videre fram til rasteplassen på Månen (343 moh), rett ved hovedstien mot vest. Herfra er det fint utsyn mot byen og Bymarka.

På veien stopper vi ved “Burmaklippen” og nyter utsikten der. En historie sier at nedenfor denne klippen ligger det som på folkemunne kalles “Burmadalen”. Navnet skal ha oppstått under byggingen av Estenstadvegen da krigen i Burma var det store samtaleemnet blant anleggsarbeiderne.
Til Svarttjønna fra Henriksåsen 32 besøk 30 poeng
OBS, denne turen tar ca 5 timer. Henriksåsen – Nydammen – Kobberdammen

Start fra "Kumlokket" p-plass, Henriksåsen. Vi følger bred gruset sti frem til Vintervannet og følger smal og fin sti bak Gråkallen ut til gamle bynesvei som vi følger helt til Holstdammen. Fra Holstdammen tar vi av på en koselig sti som fører oss til Nydammen og videre til vakre Svarttjønna hvor vi raster. Vi krysser ett lite myrområde og får en flott og trolsk nedstigning mot Tyandalsdammen og ender ut på driftsveien. Driftsveien følger vi til Tømmerdalen/snøplogen, turen går videre langs kobberdammen og etter en god stigning opp Lille gråkallen , passerer vi etterhvert Skistua med neste stopp "Kumlokket" P plass (Henriksåsen)

Om en ønsker opplevelsen av til tider uberørt natur i bynære områder, er denne turen et must!
Til topps på Geitfjellet fra Baklia om Lavollen 218 besøk 20 poeng
Geitfjellet er enda et av Bymarkas fine utsiktspunkt. Herfra ser du det meste av Trondheim, og det er flott utsikt mot Selbufjellene og i retning Innherred, mot fjorden og Fosen samt de nordlige delene av Bymarka. Det anbefales å gå ut på pynten nord for hovedtoppen. Der er utsikten mot nordlige deler av marka enda bedre.

Turalternativer:
Fine utgangspunkter er fra Baklia om Helkansetra eller om Lavollen. Du kan også gå via Våttakammen, se startsteder for turen til Våttakammen annet sted.

Fra Baklia om Helkansetra
Fra Baklia følger vi stien forbi Tunga og tar til høyre i stikrysset etter at vi har passert bekkedalen. Vi krysser Gamle Bynesvei og rett nord for veien ligger Lippes arboret. Stien går helt inntil det, og det kan være verdt å ta en runde innom arboretet. Deretter passerer stien Helkansetra, og rundt den er det et åpent område der speiderne har mange aktiviteter. Ellers går turen i skog og over myrer. Utsikten får en først på den siste strekningen mot toppen. Stien er for det meste god, men like før toppen kan den være noe bløt. Stien er godt skiltet ved stikryssene. Distansen fra Baklia er knappe 3 km med jevn stigning hele veien.

Fra Baklia om Lavollen
Vi følger stien forbi Tunga til Lavollen og krysser Gamle Bynesvei like nordvest for gården. Denne turen går også i skog og over myr, og utsikten får en først opp mot toppen. Det er god sti hele veien, men like før toppen kan den være noe bløt. Distansen fra Baklia om Lavollen er ca 3 km med jevn stigning.

Fra Våttakammen
Turen går i furu- og krypfuruskog, etter hvert blir det en del myrer og mer utsyn. Buskfura som det fortsatt er mye av langs denne stien, ble plantet som en del av skogreisinga som foregikk i denne delen av Bymarka fra ca 1872 til ca 1920. Fra Våttakammen går stien vestover i slak stigning opp til Geitfjellet. Distansen fra Våttakammen er rundt 2 km.
Til topps på Herbernheia fra Fjellsetra, 458 moh. 41 besøk 20 poeng
Turalternativer:
Det er flere stier til toppen fra Gamle Bynesvei. En annen mulighet er å ta av fra veien mellom Damhaugen og Tømmerdalen.

Fra Fjellseter går turen i vekslende terreng og landskap. Den går på vekselvis vei, sti og kjørevei. Den siste etappen fra Gamle Bynesvei er på sti som kan være bløt. En fin tur til Herbernheia er å gå stien fra Fjellseter til Kobberdammen og videre til Tømmerdalstorget. Derifra går du vestover langs Gamle Bynesvei forbi Tømmerdal Vestre fram til biloppstillings-plassen ved enden av kjøreveien. En sti tar av fra Gamle Bynesvei drøye 200 meter etter oppstillingsplassen. Den fører til Herberndammen, og derifra kan en gå opp til toppen av Herbernheia fra nordsida. Fra veien er det ca 1,5 km.
En annen sti tar av fra veien ca 800 meter fra der veien kommer ut på myra nordøst for Svahylla. Den fører direkte opp til toppen. Fra veien er det ca 1 km til toppen.Begge disse stiene kan stedvis være bløte og litt utydelige. Følger du med på kartet, skal det ikke være vanskelig å finne fram.

Fra Trolla via Nedre Tømmer-dalen går stien i fine og vekslende omgivelser med kultur-landskap, skog, myr og vann. I starten går den på vei og god sti, den siste delen på varierende underlag og også over en del myrpartier. Følg veien/stien fra Trollahaugen forbi Lykkjdammen, Damhaugen og Holstdammen. Der veien mot Nordre Tømmer-dalen tar av, følges den over bekken. Ta så av stien til venstre. Etter knappe 100 meter tar det så av en sti opp til høyre. Den går opp til demningen ved Herberndammen. Herfra kan du følge en litt dårlig sti på østsida av Herberndammen, så sørover opp i søkket mellom Herberndammen og Flakkheia og opp til toppen. Fra Trollahaugen er distansen knappe 5 km.

Når du først er på Herbernheia, anbefales også et besøk på Flakkheia/Stadsheia. Gå ut på flyene lengst nord og vest, der er det flott utsyn mot de nordvestlige delene av marka.
Til topps på Liaåsen 70 besøk 25 poeng
oppen er Strindamarkas høyeste punkt og er et mye brukt turmål. Fra toppen kunne det vært flott utsikt, men skogen som har vokst opp på toppen, har gjort at den er blitt dårligere. Likevel kan en få fine utsyn ved å gå litt rundt det høyeste punktet.

Turalternativer:
Liaåsenligger sentralt i marka og en tur dit kan starte fra de fleste stedene rundt marka, f eks fra Bekken, Lohove, Stokkanhaugen, Røstad, Reinåsen, Lia, Kastbrekka og Utleira.

Fra Lohove eller Bekken
Dette er de vanligste startpunktene. Herfra er det mest naturlig å følge stinettet til Styggdalen. Derfra er det godt skiltet til Liaåsen. Flere stier fører til toppen, bl a forbi Lomtjønna. Tilbakeveien kan en legge øst for Tomsetåsen slik at en kommer ned innerst i Styggdalen, så over Månen og eventuelt innom Estenstadhytta. Distansen korteste vei fra Bekken til toppen er knappe 5 km.

Turen tar ca 3 timer t/r og er ca 5.5 km hver vei
Til topps på Vassfjellet 75 besøk 30 poeng
Det er flere ulike utgangspunkt for turen:

1.Løvset
2.Løvsethaugen
4.Kvål
3.Ler

1 og 2.Ca.5,4 km. Bratt og stedvis myrlendt. Skilt og kart i stikryss. Passerer Vassfjellhytta.
Følg deretter sti opp til toppen eller til vegen og gå derfra til toppen.

3. Ganske bratt stigning mot Vassfjelltoppen, flott utsikt. Det tar ca 1 time opp.

4. Følg vegen opp til toppen

Adkomst:
dkomst
1.P-plass på Løvset, v/ Uglevegen(Rønningsgjerdet), venstre side. 2,1 km fra start Løvsetvegen.
2.P-plass på Løvsethaugen, Markavollen parkering. 3,4 km fra start Løvsetvegen.
3. Kirkflå: Ta av E6 v/Prix på Ler. Kjør mot Klæbu og ta av første vei til venstre etter 10 m, Nyhusvegen. Følg den til skilt mot Kirkflå. Ta andre vei til høyre oppe på åsen. Bomvei. Følg denne forbi Ulvtjønna, til veien slutter.

4. Vassfjellvegen: Ta av E6 v/bensinst. på Kvål, følg Vassfjellvegen og ta til høyre i krysset der det står Til Vassfjellet. Ved neste veikryss ta til venstre og følg veien til parkeringsplass v/bommen. Ca 1,6 km fra E6
Til topps på Våttåkammen fra vestoppfarten 152 besøk 15 poeng
Våttakammen er et av Bymarkas beste utsiktspunkt med flott utsikt over Ila og midtbyen. Det er kort avstand til bebyggelsen og Våttakammen er lett tilgjengelig fra Ila og nordlige deler av Byåsen. Våttakammen danner en karakteristisk profil når en ser mot marka fra byen.

Navnet Våtta er brukt mange steder i landet, og i Trondheim har vi det for eksempel også i Solemsvåttan mellom Reppe og Jonsvatnet. Våttakammen var i flere hundre år en vardeplass og her ble det tent bål ved krig og ufred for å varsle om eventuelle farer. Bålet på Våttakammen var godt synlig på lang avstand. Når et bål ble tent, gikk varslet videre til andre vardeplasser. Dermed var det mulig å informere om at faren var underveis. Siste gang ilden ble tent på Våttakammen var nyttårsaften 1999. Den gang gikk det fakkeltog opp til toppen, før flammen ble tent. Arrangør av denne seansen var Byåsen Historielag og Trondheim kommune.

Turalternativer:
En kan starte fra mange steder for å komme til Våttakammen. Vanlige startsteder er ved starten på Driftsvegen i storsvingen i Vestoppfarten, fra Fagerlia/Schøningsdalen via Strandlinja og fra Baklidammen eller Gamle Bynesvei.

Fra Vestoppfarten
Dette er en tur som har mange fine utsiktspunkt mot byen.Følg driftsveien som tar av fra storsvingen i Vestoppfarten. Etter ca 500 meter tar en skiltet sti av opp til venstre mot Våttakammen. Stien går i jevn og ganske bratt stigning helt til toppen. Langs stien er det satt opp flere benker på det som har vært godt utsiktspunkt før skogen grodde opp. Noen av benkene begynner å bli ganske gamle. Turen fra Vestoppfarten til toppen er på knapt 2 km.
Tiller runden ca 6.8 km 521 besøk 20 poeng
Tillerrunden er en nærtur som går gjennom sentrale grøntområder, bo- og tjenesteområder i bydelen Tiller. Runden går sør for Tiller kirke, langs de nye grøntområdene som er etablert ved utbygging av Tiller øst innenfor Tillerringen, til Tillerringens søndre del, rett nord for Hårstadgården, så vestover til man dreier nordover inn i det store friområdet med stier og lysløyper sentralt på Tiller, forbi Rosten skole, Tiller VGS og de offentlige tjenesteområdene, forbi Tonstad skole og Tonstadbrinken, videre ned i Sjetnemarka mot Hallsteingård, så sørover igjen mot Tillereggen, gjennom Moltmyra og forbi Tiller kirkegård.

Langs runden kan du lese om historien til området på ulike informasjonstavler. Blant annet kan du lese om dreneringa av Sjetnmyra, om Tillerrskredet i 1816, om Tonstad camping, om gamle Tiller kommune og om Tiller flyplass.
Tur langs elven Vigda 80 besøk 20 poeng
Flott tur langs Vigda.
Flatt terreng og grussti fram til gapahuk med trimkasse fra Buvik IL ca 2.5 km fra Ørabakken.
Langs stien finnes skilt med stedsnavn.
Grusstien fortsetter forbi gapahuk og til Tåbrua; her kan turen gå videre langs veien tilbake til startpunktet, eller tilbake langs elva.
Våttån fra Illhaugen (6 km t/r) 16 besøk 20 poeng
Følg vegen mot Åsbygda til merking mot Våttån. Følg skogsvegen oppover til den ender i et noe åpnere landskap kalt ”Stallen” med utsikt ned på Monsmyra. Der fortsetter ferden rett frem og noe til høyre mot en kjempehøy furu. Gå til høyre for furua og langs merking til du kommer til et sted som kalles Kjerringkjeften, og så videre til du kommer inn på Meimyrvegen. Gå rett ovenfor lunnings-/snuplassen inn på skogsvegen som dreier seg oppover lia og går sammen med skogsvegen fra Kjærem. Ta til venstre og følg denne vegen oppover i retning Våttån. Vegen/stien går vekselvis gjennom hogst/plantefelt og korte skogspartier til du er på platået rett nedafor toppen. Herfra er det flere alternative ruter de siste meterne opp til Våttån (445 m). På toppen er det navneskilt, rastebenk og trimkasse. Panoramautsikt i alle himmelretninger, særlig mot nord og øst: Børsa, Buvik, Øysand, Gaulosen, Byneset, Geitastranda, Korsfjorden og Fosen. Samme rute tilbake til Ilhaugen.