Turmål

Bjønnaskarklumpen 949 besøk 6 poeng
Parkering ved Vedviksveiens høyeste punkt. Meget bratt terreng, devis over 26 grader, krevende men kort tur. Tørt underlag. Post vil ligge godt synlig ved enden av løypa ved bergflate. Turen tar ca 50 m.
Brennfjellet 256 besøk 4 poeng
Parkering ved Storvatnet. Partier av ruta er både vått og bratt. Totalt tar turen 4 timer rundt. Det er mulig å gå til posten "Erikheia" via denne ruten.
Dyrkleppen 291 besøk 4 poeng
Parkering ved turens start i Kvernhusskaret på Stamnes. Det er mulig å gå til Dyrkleppen via to ulike ruter, den ene ruta går via posten "Furuåsen" ved Nordlivatnet, denne er 2km 700 m og tar ca 2 timer. Da er det mulig å få sjekket inn på 2 poster på samme tur. Dette er tur med lett skogsterreng, noe myr og berg. Du kan også benytte deg av den andre ruta og gå tur-retur Dyrkleppen. Denne er ca 2,5 km og tar ca like lang tid. Selve posten er festet til ei furu på tur nedover. Tur til Furuåsen og Dyrkleppen er merket som en rundtur.
Eldvikhaugen 462 besøk 2 poeng
Parkering er merket på høyre siden av veien til Hasvåg. Denne ruten er mulig å kombinere med å gå til posten ved navnet "Smotoppen" Ruten med beskrivelsen finner du ved å klikke inn på "Smotoppen". Det tar ca 1t tur retur
Erikheia 257 besøk 6 poeng
Parkering ved Storvatnet. Denne ruten kan kombineres sammen med tur til Brennfjellet. Terrenget er bratt i partier, og vått enkelte deler av stien.
Plassering av post er på høyeste punkt på Erikheia. Turen tar ca 1,5 time.
Firkanthølet 980 besøk 4 poeng
Parkering på Leirvika Stadion. Følg hovedveien over Kvaløsætern og videre til rundkjøringa i Krykjevika. denne veien er ikke merket. Merket veg følges videre langs grusveg ca 300m. Ta av til venstre og følg opptråkket merket sti videre. Terrenget består av myr berg og mose. Du finner posten på en klump sør for Firkanthølet. Du kan fortsette denne ruten videre for å sjekke inn på posten "Selsvikfjellet"
Furuåsen 391 besøk 4 poeng
Parkering ved turens start på parkeringsplass i Kverhusskaret på Stamnes. Gå veien opp mot Stamnesvatnet, et lite stykke før Stamnesvatnet går merket løype videre opp mot høyre. Dette er lett skogsterreng, noe myr, berg. I starten er denne løypa ganske bratt. Posten er festet til en varde på toppen. Dette er den 1.posten på Stamnes, denne delen tar ca 30 minutter. Du kan fortsette til neste post/turrute til Dyrkleppen, gå da inn på denne for å følge veien videre.
Hatten 1 163 besøk 4 poeng
NB! Denne turen er merket først fra uke 20, da det er snø på deler av turen.
Parkering er ved Fotballbane ved klubbhuset på Jøssund.
Denne løypa består av lysløype i starten og påfølgende opptråkket sti.
Terrenget er bratt, og noe vanskelig. Tar ca 30 minutt opp.
Plassering av post er ved en sender.
Du kan fortsette videre til post "Hatten 2", ved å følge oppmerket løype.
Hatten 2 162 besøk 6 poeng
NB! Denne turen er merket først fra uke 20, da det er snø på deler av turen.
Parkering er ved Fotballbane ved klubbhuset på Jøssund.
Denne løypa består av lysløype i starten og påfølgende sti.
Terrenget er bratt, og noe vanskelig. Turen tar totalt 1,5 time. Du kan på denne ruta sjekke inn på post ved navnet "Hatten 1"
Hoinnavasspynten 1 189 besøk 4 poeng
Parkering øverst i Seterlia på høyre side når du kjører mot Jøssund. Det er jevn stigning hele veien, moderat terreng. Posten er ved ei lita tjønn og turen tar totalt 45 m tur retur. Det er mulig å fortsette på opptegnet rute forbi til neste innsjekking på Hoinnavasspynten 2.
Hoinnavasspynten 2 186 besøk 4 poeng
Parkering øverst i Seterlia på høyre side når du kjører mot Jøssund. Det er jevn stigning hele veien, moderat terreng. Posten er på toppen og tar totallt 1,5 tme. Det er mulig å sjekke inn på posten ved navn "Hoinnavasspynten 1" på denne ruta.
Innvordvatnet 138 besøk 4 poeng
Parkering på innkjørsel til skogsvei ved Sandmohavn (like ved Fylkesveien). Følg traktorvei og sti opp til Sandmovatnet og merket løype videre til Innvordvatnet. Løypa går øst for Kvernalia og langsetter fjellryggen ned til Fylkesveien tilbake til parkering. Relativt bratt nedstigning. Denne turen tar ca 3 timer til sammen. På denne ruta kan du sjekke inn på posten "Sandmovatnet"
Middagsfjellet 171 besøk 6 poeng
Parkering ved Skytebane Sitter Pistolklubb. Kan fint gås som rundttur sammen med ruta ved navn "Ramsfjellet" Fineste er å gå opp Ramsfjellet og ned "Middagsfjellet". Terrenget består av mye bart fjell, litt myr og bratt stigning. Turen rundt tar ca 3 timer.Terrenget består av mye bart fjell og litt myr, bratt terreng. Posten til Middagsfjellet er festet ved varde.
Ramnfjellet 274 besøk 6 poeng
Parkering ved verkstedbygg på vei til Småværet på venstre side av veien. Terrenget består stortsett berg, det er litt myr/fjell og er bratt mot toppen. Turen tar ca 2 - 2,5 time tur retur. På denne ruta kan du også sjekke inn på posten ved navn "Trolltrappfjellet" . Posten er ført opp ved varde på toppen.
Ramsfjellet 174 besøk 4 poeng
Parkering ved Skytebane Sitter Pistolklubb. Denne ruten kan kombineres som en rundtur sammen med "Middagsfjellet". Følg merket rute til Ramsfjellvarden. Denne turen tar ca 1-1,5 time.
Sandmovatnet 154 besøk 4 poeng
Parkering på innkjørsel til skogsvei ved Sandmohavn (like ved Fylkesveien). Følg traktorvei og sti opp til Sandmovatnet. Kan fint gås som rundtur sammen med ruta ved " Innvordvatnet". Terrenget består av lett trase, noe stigning, men fint å gå. Turen tar tilsammen ca 45 minutter. Posten finnes plassert ved Sandmovatnes utløp.
Selsvikfjellet 791 besøk 6 poeng
Parkering på parkeringsplassen ved Leirvika Stadion. Følg hovedveien over Kvæløyseteren og videre til rundkjøringa i Krykjevika. Denne veien er ikke merket. Merket vei følges videre langs grusveg ca 300m. Ta av til venstre og følg videre merket opptråkket sti. Terrenget består en del av berg og mose, bratt enkelte plasser. Delvis krevende løype. Dette er en rundtur, der det også er mulighet for å sjekke inn på post "Firkanthølet" på samme ruta.
Smotoppen 485 besøk 4 poeng
Parkeringsplassen er på høyre siden av veien til Hasvåg.
Terrenget på denne turen består delvis av myr, og berg. Turen tar ca 2 t tur/retur. Posten er plassert ved varde.
Det er mulighet for å få med seg posten "Eldvikhaugen" i samme område.
For turbeskrivelse gå inn på "Elvikhaugen"
Strandafjellet 775 besøk 4 poeng
Parkering for start er ved toppen av Trefjordkleiva. Det tar ca 50 min til posten. Det er lett og variert joggeskoterreng. Posten vil ligge godt synlig ved enden av løypa ved bergflate.
Trapptrollfjellet 267 besøk 2 poeng
Parkering er ved verkstedbygg på vei til Småværet, på venstre side av veien. Terrenget består av myr/berg. Posetn er ført opp ved en varde på Trolltrappfjellet. Denne ruta tar ca 1t tur/retur Du kan følge merking videre for å komme til innsjekk på post ved navnet "Ramnfjellet"