FAMILIETRIMMEN 2018 er sponsa av BØMLO STORSENTER

FAMILIETRIMMEN er som det går fram av namnet, ein konkurranse som er meir tilpassa heile familien. Her er mange flotte turmål som det er mogleg å besøkja så ofte De kan frå 1. januar t.o.m. 31 august. 

FAMILIETRIMMEN består av 17 turmål på Bømlo. 

Dette blir ein ny og spennande måte å bli kjent med naturen på og du får i tillegg testa deg sjølv. Gå så mange turar du orkar. Start gjene ein konkurranse med naboen eller prøv gjerne ein vennekonkurranse. 

Det er flotte premiar i fylgjande kategoriar:

- For alle som er registrert på alle turmåla. 

- Dei med som i tillegg har mest poeng totalt.

- For dei som har mest poeng pr. turmål. Eigen konkurranse pr. topp

- For det laget som har mest poeng totalt.

- Eigen Fotokonkuranse. Instagram bilde, merka med #Familietrimmen2018 #BømloTurlag og #trimpoeng. Merka bilder kan bli nytta på nettstaden UT.no

- Premien er ulike gåvekort (frå butikkane tilknytta Bømlo Storsenter), der samla sum for alle gåvekort er over 15.000,- 

- Trekning vert i november 2018.

For å få poeng må besøkja eit eller fleire av turmåla som er beskrevet i familietrimmen. Når du er ved/på turmålet, vil det vera mogleg å "sjekka inn" via appen Trimpoeng. Du vil då bli kreditert for å besøka turmålet.

Deltakaravgift kr 75,- for medlemmar og kr 150,- for ikkje medlemmar i DNT (betales i appen Trimpoeng).

BØMLO STORSENTER

Litt tips ved registrering av toppane:

- Åpne appen og trykk på posten ein ynskjer å gå til, FØR ein starter turen (eller der ein veit det er god dekning).

- Ein må venta 8 timar før ein får registrert samme turmål ein gong til. 

Dersom ein har problem med registrering av "innsjekk" på tur-målet, kan dette vera årsaken:

- Eldre telefon med utdatert programvare ( eks. iPhone 4, der programvare oppdatering ikkje er mogleg lenger) 

- Varierende GPS-signaler

- Startar appen først når ein står på posten (som betyr at tlf sliter med nedlastning av data hvis det er dårleg dekning/null dekning)

- For små innsjekkingsradiuser (er no justert)

- Dersom ein har slått av

stedstjenester for appen i innstillingane

Har du problemer med registrering av postar, send epost til: turlaget@haugnett.no

Les mer om hvordan bli med:

Se oversikt over alle turmål

Mest aktive turgåere de siste syv dagene