Turmål

1.a Jarekollen - 25.09 69 besøk 5 poeng
Hytte ved mast.
Merkt sti på vestside - frå høgaste punkt på ljosløypa.
Ute til 25.09.
1.b Store Hisdal - 25.09. 284 besøk 15 poeng
Furu ved veg. Ute til 25.09.
2.a. Heitjønn - 25.09. 357 besøk 10 poeng
Vassverks hytte
Ute til 25.09.
2.b Vardenuten - 01.09. 193 besøk 25 poeng
Varde

3.a. Pershol - 25.09. 50 besøk 10 poeng
Hytte ved mast.
Ute til 25.09.
3.b. Ørnefjelldalen - 15.09. 71 besøk 15 poeng
Ved sti/ bekk 300 m aust for hytte.
Ute til 15.09
4.a Steinbui - 01.09. 54 besøk 15 poeng
Ved høybu
4.b. Kvervetjønn nuten - 01.09. 28 besøk 30 poeng
Varde
5.a. Reidalsstøylen - 25.09. 173 besøk 10 poeng
Raudmerka bjørk ved Reidalsåne.
Ute til 25.09.
5.b. Evre Kaldeskarnuten - 01.09. 56 besøk 30 poeng
Nuten nord for høgspentlinje