Turmål

Beiarskaret 11 besøk 2 poeng
Beiarskaret var et felles møtepunkt for folk fra Beiarn og Misvær under krigen. Det ble holdt gudstjeneste og utvekslet informasjon. Fra 1993 ble det tatt opp igjen og det arrangeres årlig gudstjeneste i begynnelsen av august. Annet hvert år Misvær/Beiarn menighet og historielag. En ny unik pins hvert år med motiv fra fjellfloraen. Her er også musikalsk innslag, bålkos og hyggelig samvær.
Følg terrenget/stien i drøye 3km fram til sørøstsiden av Beiarskarvatnet.
Fin å kombinere med Indre Lurfjellvatnet for en lengre tur og videre til Grønåsfjellet ved Kobbåvatnet for en tur mellom fjell og bygd.

Lengde t/r: Drøye 6 km og 100 høydemeter.
Blåmoliryggen 24 besøk 1 poeng
Parkering i grustak eller langs veien/i krysset. Følg traktorvei/sti langs ryggen fra grutaket i nord eller Tverrånes i sør. Utvid turen til en rundtur via Messingmoen eller til en lengre tur med de øvrige postene i området.

Lengde t/r: Fra 2,5km.
Djupvatnet 7 besøk 2 poeng
Fra den store parkeringen ved Skoglund, følg veien sørover i drøye 600 meter og deretter stien sørøstover til Djupvatnet. Fin på ta på veien inn til høyde 813 ved Nordre Bjøllåvatnet.

Lenge t/r: 7km og 215 høydemeter.
Einan 163 besøk 1 poeng
Parkering som anvist på kart ved informasjonstavle om den gamle ferdselsveien mellom Gråtådalen og Os. Vis hensyn og ikke fall for fristelsen til å kjøre lengre opp!
Mer om historien og mulige opplevelser langs den gamle ferdselsveien på kommunens hjemmeside: https://www.beiarn.kommune.no/fotefar-mot-nord-den-gamle-graataadalveien.448251.no.html

Følg veien i litt under 1,4 km og 90 høydemeter opp til målet.
Eiterjord (Skar) 82 besøk 1 poeng
Parkering ved anvist sted ved uthus på Eiterjord.

Lengde t/r: 2 km og 130 høydemeter.
Eiteråga 1087 besøk 1 poeng
Parkering ved mast. Følg anleggsveien til innsjekkingspunkt.

Lengde t/r: 1,3km og drøye 40 høydemeter.
Elvestien Moldjord 2191 besøk 1 poeng
Korteste vei til innsjekkingspunkt er fra parkeringen ved kirken. Fine alternativer er fra Coop, Innerjorda eller å ta det som en rundtur.

Lengde: Drøye 400m en vei fra kirken og 700m fra Coop. Som rundtur 2,1 - 2,4km.
Fløybakkan 450 besøk 1 poeng
Parker nede ved veien og følg traktorvei som angitt på kart, eller smalere stier som korter ned lengden på tur, men gjør den brattere.

Lengde t/r: Drøye 3,5 km og 160 høydemeter.
Gapahukene i Tollådalen 32 besøk 2 poeng
Fra den store parkeringen ved Skoglund, følg vei, sti og terreng sørover i drøye 2,7 km til gapahukene.

Lengde t/r: Rundt 5,4 km og 70 høydemeter.
Grønåsfjellet ved Kobbåvatnet 18 besøk 3 poeng
Start fra bygda eller fjellet. Fra tunnelen følger du småkupert terreng mot Langskavlen. Vær obs på skavl spesielt på nordsiden av denne. Drei nordøst for Langskavlen for enklest terreng og følg terrenget i rundt 14,5 km fra tunnelen til innsjekkspunktet på høyeste punkt. Fra sørvest til sørøst for toppen er det noe terreng over 30 grader som krever skredvurdering. Fin å kombinere med Indre Lurfjellvatnet for en lengre tur mellom fjell og bygd.

Lengde fra tunnel til post: Rundt 14,5km.
Hellebekken 5 besøk 3 poeng
Fra Solbakk kan du ta med Kliphaugan på veien, følg derfra rygg eller dal opp til posten på 465moh. Du kan også følge sti fra Storhåg. For en lengre tur, fortsett til Kvasshåglia og/eller Nattlægerhaugen, med distanse rundt 25 km og 700 høydemeter tur-retur. Fortsett fra Nattlægerhaugen til Skoglund for en tur rundt Tellingen på omkring 30km.

Lengde t/r: 10km og 350 høydemeter.
Høyde 611 ved Litle Kvalvatnet 43 besøk 3 poeng
Følg veg/sti fra Heståga til Seggafjøsen og drei deretter nordover og følg terrenget til høyde 611 ved Litle Kvalvatnet.

Lengde t/r: 8km med 330 høydemeter.
Høyde 622 ved Smågåsvatnan 11 besøk 2 poeng
Start fra stor parkeringsplass 400 meter før kommuneskiltet ved Fv813 eller fra parkering øst for tunnelen.

Fra førstnevnte parkeringsplass, følg felles rute for Tverrbrennstua og Sankt Olav sørøst i enkelt og småkupert terreng. Etter drøye 1,4 km deler ruten seg. Fortsett i sørøst og østlig retning forbi Tverrbrennstua og følg terrenget i litt under 3 km totalt fram til høyde 622.

Fin å kombinere med Stabburdalsryggen til en rundtur. For tur mellom fjell til dal, fortsett deretter ned Stabbursdalen.

Besøk på DNT- hytter må bestilles på forhånd. Overhold smittevern.
Bodø og Omegn Turistforening: https://www.bot.no/pnede-hytter/
Helsenorge: https://www.helsenorge.no/koronavirus/

Lengde t/r: 6km og rundt 120 høydemeter.
Høyde 813 ved Nordre Bjøllåvatnet 2 besøk 5 poeng
Fra den store parkeringen ved Skoglund, følg veien sørover i drøye 600 meter og deretter stien sørøstover til Djupvatnet der du kan ta en post på veien. Opp dalen sørvest fra Djupvatnet kan du omgå et lite parti over 30 graders helning ved 628moh ved å trekke litt mot øst, som vist på kartet. Følg terrenget videre østover mot høyde 813. Stien via Reinhornskaret går gjennom skredterreng i øvre del og krever vurdering og stabil snø. Nedre del fra 600moh og ned inviterer til leken skikjøring.

Besøk på DNT- hytter må bestilles på forhånd. Følg øvrige smittevernregler. Mer informasjon hos Bodø og Omegn Turistforening: https://www.bot.no/pnede-hytter/

Lenge t/r: Rundt 14,5km og 450 høydemeter.
Høyforsmoen 226 besøk 1 poeng
Parker ved miljøtorget ved Høyforsmoen og følg traktorveg/sti i retning demningen ved Bruforsen.

Lengde t/r: Drøye 2,5km i enkelt terreng med lite stigning.
Indre Lurfjellvatnet 24 besøk 4 poeng
Parkering ved tunnelen. Følg småkupert terreng mot Langskavlen. Vær obs på skavl spesielt på nordsiden av denne. Drei nordøst for Langskavlen for enklest terreng og følg terrenget totalt i nesten 8 km til innsjekkspunktet på sørøstsiden av vannet. Fin å kombinere med Grønåsfjellet ved Kobbåvatnet for en lengre tur mellom fjell og bygd eller med Røsandhågen og Beiarskaret for en rundtur på fjellet.

Lengde t/r: 16km og rundt 255 høydemeter.
Kjerringrisfjellet 7 besøk 2 poeng
Fin tur i småkupert terreng fra Litlvatnet i Ramskjell.

Lengde t/r: 3 km og 220 høydemeter.
Kliphaugan 66 besøk 1 poeng
Start fra Solbakk eller grustaket i Blåmoli. Fra grustaket, vis hensyn og unngå å gå nært til hus og over dyrket mark når det ikke er snødekke. Gå over Krestimyrhågen eller Krestimyra øst for Bekkemo og følg videre nedsenkningen i terrenget. Når du har kommet nordøst for Bekkemo følger du terrenget i nordøstlig retning over Stormyra mot Kliphaugan. Kan gjøres til en lengre tur ved å kombinere med postene Hellebekken og Kvasshåglia.

Lengde t/r: Fra Solbakk tur-retur rundt 5km og grustaket 6km.
Kvalvasstinden 1 besøk 5 poeng
Følg veg/sti fra Heståga forbi Knutkjelen og terrenget videre opp til Kvalvasstinden. Alternativ start fra Gråtådalen gir litt lengre og brattere tur.

Lengde t/r: 15 km med 900 høydemeter.
Kvasshåglia 6 besøk 3 poeng
Fineste startsted er Tverrånes. Følg sti langs sørsiden av Tverråga og kryss elva over broen ved Bjørkholmen og følg deretter terrenget opp til innsjekkingspunktet på 476moh, litt nordvest for Kvasshåghytta.

Denne hytta eies av Statskog. Mer informasjon om utleie og smittevern på https://www.statskog.no/hytter-og-friluftsliv/hytter-koier-og-aremal

Ved starten av inntegnet turforslag passeres Beiarstua. Besøk på DNT- hyttene må bestilles på forhånd og smittevern ivaretas. Mer informasjon hos Bodø og Omegn Turistforening: https://www.bot.no/pnede-hytter/

Posten er fin å kombinere med Hellebekken og Kliphaugan og/eller Nattlægerhaugen. Videre derfra kan du fortsette til Skoglund via Larshågen.

Lengde t/r: Litt under 8 km med 350 høydemeter.
Larshågen ved Skoglund 12 besøk 1 poeng
Følg sti og terreng i sørvestlig retning opp dal vest for Larshågen. Innsjekkingspunktet ligger på 458moh, vest på ryggen, mot myra og dalen. Øst for denne ryggen er det terreng med over 30graders helning.

Lengde t/r: 3km og 65 høydemeter.
Lysløypa 258 besøk 1 poeng
Punktet for registreringen ligger i underkant av 1 km fra parkeringene.

Lengde t/r: Korteste distanse under 2km.
Mallamoen 1174 besøk 1 poeng
Turbeskrivelse fra Coop Moldjord. Følg veien i 700 meter og ta inn til venstre. Etter 50 meter finner du turmålet ved bålplassen.

Lengde t/r: 1,5 km.
Morhausen 35 besøk 4 poeng
Parkering ved tunnelen. Følg enkelt småkupert terreng mot Langskavlen. Vær obs på skavl spesielt på nordsiden av denne. Drei nordøst for Langskavlen for enklest terreng og følg terrenget ut på høyden sørvestover som ender i Morhausen. Sør for Hammarvatnet 613 og rett nordvest for Morhausen er det terreng over 30 grader som enkelt kan unngås. Sørøst for Morhausen er det bratte partier hvor det pleier å gå skred.

Lengde t/r: 18km og rundt 230 høydemeter.
Morålia 141 besøk 1 poeng
Fin tur opp langs Moråga. Parkeringen benyttes også av fiskere på sommeren, vis hensyn. Etterhvert som sauene slippes ut vil det være strøm i utmarksgjerdet. Husk da å lukke grinda etter deg!

Lengde t/r: Drøye 1,5 km og 150 høydemeter.
Nattlægerhaugen 2 besøk 5 poeng
Fineste startsted er Tverrånes. Følg sti langs sørsiden av Tverråga, bro over Tverråga ved Bjørkholmen og deretter sti og terreng langs nordsiden av Tverråga i sørøstlig retning. Etter drøye 4,5 km deler stien seg i nordøstlig og sørøstlig retning. Følg sti eller terreng i nordøstlig retning forbi Kristinagammen opp til Nattlægerhaugen på 755moh.

Vil du forlenge turen ytterligere kan du fortsette til Tollådalen via sti, eller fortsett til Skoglund via Larshågen for en tur rundt Tellingen på omkring 30km.
Nattlægerhaugen er også fin å kombinere på en rundtur fra Kliphaugan med Hellebekken og Kvasshåglia, distanse rundt 25 km og 700 høydemeter.

Lengde t/r: Drøye 20 km med 650 høydemeter.
Navjordlia 403 besøk 1 poeng
Enkel tur opp lia eller fin å ta underveis til Kobbåvatnet på sommeren. Det har vært noen dype hull i veien i 2020, vær obs.

Lengde t/r:: 1,7 km og 120 høydemeter.
Pelandsmoen 229 besøk 1 poeng
Inntegnet forslag fra stor parkeringsplass ved skolen. Følg sti og hengebro fram til posten. Fin å forlenge til en rundtur ved å følge traktorvei og vei videre og tilbake til bilen. Fint å sykle til posten fra skolen dersom du følger denne veien.

Lengde t/r: Rundt 4,5km både tur-retur og som rundtur.
Rishågen 119 besøk 1 poeng
Parkering på nordsiden av veien. Gå i sørvestlig retning i 700 meter til innsjekkingspunktet.

Lende t/r: 1,4km.
Røsandhågen 61 besøk 1 poeng
Kortest veg fra parkering på vestsiden av tunnelen.
Innsjekkingspunktet er litt over 1 km fra parkeringen. Fin utsikt.

Lengde t/r: 2,1 km.
Skoglund 3 besøk 2 poeng
Stor parkeringsplass ved Skoglund. Går herfra nord - nordøst mellom to hytter og følg terrenget videre i samme retning opp til myr på 640hm for innsjekk. Terrenget i området inviterer til fin skikjøring i rimelig åpen skog.

Lengde t/r: 2,8 km og 250 høydemeter.
Stabburdalsryggen 79 besøk 2 poeng
Flere mulige startsteder. Fra østsiden av tunnelen, følg småkupert terreng sørøst over Stabburdalsryggen. Lengde fra parkering drøye 3,5 km.
Fin å kombinere med høyde 622 ved Smågåsvatnan til en rundtur. For tur mellom fjell til dal, fortsett ned Stabbursdalen.

Lengde t/r: Rundt 7 km.
Stubbforsen 85 besøk 1 poeng
Fra Myra, følg veg og sti langs elva til gapahukene ved Stubbforsen. Enkel og fin ski- og sykkeltur!

Lengde t/r: Fra parkeringen på Myra 4,5 km.
Trollskogen 415 besøk 1 poeng
Kort og fin tur gjennom Moldjordmoen opp til bålplassen i stikrysset. Flere mulige stier og startsteder.

Lengde t/r: 3 km og 40 høydemeter fra parkeringen ved skolen og opp via Seljegrøva.
Vardheia ved Langvatnet 175 besøk 2 poeng
Parkeringen ved lysløypa eller tunnelen er gode startsteder. Fra lysløypa, følg traktorveg i litt over 3 km til innsjekkingspunktet på Vardheia sørøst for Langvatnet.

Lengde t/r: 6, 3km og 270 høydemeter.
Øvre Rikshaugen 6 besøk 3 poeng
Følg vei og sti forbi Uglefjell i retning Stigvatnan til sving ved 380moh, der du følger terrenget østover mot Øvre Rikshaugen.
Turen kan kombineres med start eller avslutning ved Heståga for en lengre tur over fjellet på rundt 10km. Går du Kvalvasstinden fra Gråtådalen er det mulig å forlenge turen via Øvre Rikshaugen.

Lengde t/r: Inntegnet forslag fra Gråtådalen er rundt 6,5km med 360 høydemeter.