Turmål

Blåmoliryggen 64 besøk 1 poeng
Parkering i grustak eller langs veien/i krysset. Følg traktorvei/sti langs ryggen fra grutaket i nord eller Tverrånes i sør. Utvid turen til en rundtur via Messingmoen eller til en lengre tur med de øvrige postene i området.

Lengde t/r: Fra 2,5km.
Djupvatnet 18 besøk 2 poeng
Fra den store parkeringen ved Skoglund, følg veien sørover i drøye 600 meter og deretter stien sørøstover til Djupvatnet. Fin på ta på veien inn til høyde 813 ved Nordre Bjøllåvatnet.

Lenge t/r: 7km og 215 høydemeter.
Eiterjord (Skar) 40 besøk 1 poeng
Parkering ved anvist sted ved uthus på Eiterjord.

Lengde t/r: 2 km og 130 høydemeter.
Eiteråga 1111 besøk 1 poeng
Parkering ved mast. Følg anleggsveien til innsjekkingspunkt.

Lengde t/r: 1,3km og drøye 40 høydemeter.
Elvestien Moldjord 2616 besøk 1 poeng
Korteste vei til innsjekkingspunkt er fra parkeringen ved kirken. Fine alternativer er fra Coop, Innerjorda eller å ta det som en rundtur.

Lengde: Drøye 400m en vei fra kirken og 700m fra Coop. Som rundtur 2,1 - 2,4km.
Elvestien Os 1158 besøk 1 poeng
Enkel, kort og fin tur langs elva på Os.

Lengde t/r: 800m.
Gløttarn i Storjordlia 104 besøk 2 poeng
Fra Storjord, parkér ved innkjøringen til boligfeltet. Følg traktorvei i 1,9 km og 200 høydemeter fram til innsjekk. Fra parkering langs veien vest for lysløypa er det rundt 850 meter på smal sti i småkupert terreng fram til Gløttarn.

Lengde t/r: Fra 1,7 km på smal sti til 3,8 km på traktorvei.
Grønlihågen 27 besøk 2 poeng
Stor parkeringsplass 400 meter før kommuneskiltet ved Fv813 er enkleste startpunkt, alternativt store parkeringsplass øst for tunnelen.

Gå i nord - nordvestlig retning i småkupert terreng. Sør- sørøst og nord- nordøst for toppen er det fra 600moh partier over 30 graders helning som kan unngås. Vurdér enkeltheng og gå opp på toppen fra vest - sørvest.
Kan kombineres med noen av de øvrige postene i området til en lengre tur.

Lengde t/r: 6km og rundt 180 høydemeter.
Hellebekken 11 besøk 3 poeng
Fra Solbakk kan du ta med Kliphaugan på veien, følg derfra rygg eller dal opp til posten på 465moh. Du kan også følge sti fra Storhåg. For en lengre tur, fortsett til Kvasshåglia og/eller Nattlægerhaugen, med distanse rundt 25 km og 700 høydemeter tur-retur. Fortsett fra Nattlægerhaugen til Skoglund for en tur rundt Tellingen på omkring 30km.

Lengde t/r: 10km og 350 høydemeter.
Høyde 611 ved Litle Kvalvatnet 19 besøk 3 poeng
Følg veg/sti fra Heståga til Seggafjøsen og drei deretter nordover og følg terrenget til høyde 611 ved Litle Kvalvatnet.

Lengde t/r: 8km med 330 høydemeter.
Høyde 622 ved Smågåsvatnan 29 besøk 2 poeng
Start fra stor parkeringsplass 400 meter før kommuneskiltet ved Fv813 eller fra parkering øst for tunnelen.

Fra førstnevnte parkeringsplass, følg felles rute for Tverrbrennstua og Sankt Olav sørøst i enkelt og småkupert terreng. Etter drøye 1,4 km deler ruten seg. Fortsett i sørøst og østlig retning forbi Tverrbrennstua og følg terrenget i litt under 3 km totalt fram til høyde 622.

Fin å kombinere med Sankt Olav til en rundtur på drøye 9 km. Tar du i tillegg med posten ved Stabburdalsryggen får du en rundtur på rundt 20 km. For tur mellom fjell til dal, fortsett etter Stabburdalsryggen ned Stabbursdalen.

DNT åpner gradvis sine hytter, men alle besøk må bestilles på forhånd og smittevernregler overholdes. Mer informasjon hos Bodø og Omegn Turistforening: https://www.bot.no/pnede-hytter/

Lengde t/r: 6km og rundt 120 høydemeter.
Høyde 813 ved Nordre Bjøllåvatnet 6 besøk 5 poeng
Fra den store parkeringen ved Skoglund, følg veien sørover i drøye 600 meter og deretter stien sørøstover til Djupvatnet der du kan ta en post på veien. Opp dalen sørvest fra Djupvatnet kan du omgå et lite parti over 30 graders helning ved 628moh ved å trekke litt mot øst, som vist på kartet. Følg terrenget videre østover mot høyde 813. Stien via Reinhornskaret går gjennom skredterreng i øvre del og krever vurdering og stabil snø. Nedre del fra 600moh og ned inviterer til leken skikjøring.

DNT åpner gradvis sine hytter, men alle besøk må bestilles på forhånd og smittevernregler overholdes. Mer informasjon hos Bodø og Omegn Turistforening: https://www.bot.no/pnede-hytter/

Lenge t/r: Rundt 14,5km og 450 høydemeter.
Høyforsmoen 179 besøk 1 poeng
Parker ved miljøtorget ved Høyforsmoen.

Lengde t/r: Drøye 1,8km i enkelt terreng med lite stigning.
Indre Lurfjellvatnet 35 besøk 4 poeng
Parkering ved tunnelen. Følg småkupert terreng mot Langskavlen. Vær obs på skavl spesielt på nordsiden av denne. Drei nordøst for Langskavlen for enklest terreng og følg terrenget totalt i nesten 8 km til innsjekkspunktet på sørøstsiden av vannet. Fin å kombinere med Kobbåvatnet for en lengre tur mellom fjell og bygd eller med Grønlihågen og Røsandhågen for en rundtur på fjellet.

Lengde t/r: 16km og rundt 255 høydemeter.
Kjerringrisfjellet 12 besøk 2 poeng
Fin tur i småkupert terreng fra Litlvatnet i Ramskjell.

Lengde t/r: 3 km og 220 høydemeter.
Kliphaugan 64 besøk 1 poeng
Start fra Solbakk eller grustaket i Blåmoli. Fra grustaket, vis hensyn og unngå å gå nært til hus og over dyrket mark når det ikke er snødekke. Gå over Krestimyrhågen eller Krestimyra øst for Bekkemo og følg videre nedsenkningen i terrenget. Når du har kommet nordøst for Bekkemo følger du terrenget i nordøstlig retning over Stormyra mot Kliphaugan. Kan gjøres til en lengre tur ved å kombinere med postene Hellebekken og Kvasshåglia.

Lengde t/r: Fra Solbakk tur-retur rundt 5km og grustaket 6km.
Kobbåvatnet 172 besøk 3 poeng
Start fra bygda eller fjellet. Fra tunnelen følger du småkupert terreng mot Langskavlen. Vær obs på skavl spesielt på nordsiden av denne. Drei nordøst for Langskavlen for enklest terreng og følg terrenget totalt i 15,5 km fra tunnelen til innsjekkspunktet på sørsiden av vannet. Fin å kombinere med Indre Lurfjellvatnet for en lengre tur mellom fjell og bygd.

Lengde fra tunnel til post: Rundt 16km.
Kvalvasstinden 13 besøk 5 poeng
Følg veg/sti fra Heståga forbi Knutkjelen og terrenget videre opp til Kvalvasstinden. Alternativ start fra Gråtådalen gir litt lengre og brattere tur.

Lengde t/r: 15 km med 900 høydemeter.
Kvasshåglia 14 besøk 3 poeng
Fineste startsted er Tverrånes. Følg sti langs sørsiden av Tverråga og kryss elva over broen ved Bjørkholmen og følg deretter terrenget opp til innsjekkingspunktet på 476moh, litt nordvest for Kvasshåghytta.

Denne hytta eies av Statskog, som fra 1. juni åpnet sine hytter igjen. Mer informasjon om utleie og smittevern på https://www.statskog.no/hytter-og-friluftsliv/hytter-koier-og-aremal

Ved starten av inntegnet turforslag passeres Beiarstua. DNT åpner gradvis sine hytter, men alle besøk må bestilles på forhånd og smittevernregler overholdes. Mer informasjon hos Bodø og Omegn Turistforening: https://www.bot.no/pnede-hytter/

Posten er fin å kombinere med Hellebekken og Kliphaugan og/eller Nattlægerhaugen. Videre derfra kan du fortsette til Skoglund via Larshågen.

Lengde t/r: Litt under 8 km med 350 høydemeter.
Kvællia 1004 besøk 1 poeng
Fra jordet, følg veien opp til 122 moh for innsjekk.

Lengde: Fra boligfeltet i Holmen 1,1km og Kvæl 1,35km.
Langvatnet 298 besøk 2 poeng
Parkeringen ved lysløypa eller tunnelen er gode startsteder. Fra lysløypa, følg traktorveg nesten 3 km til innsjekkingspunktet i sørenden av Langvatnet.

Lengde t/r: 6km og 140 høydemeter.
Larshågen ved Skoglund 22 besøk 1 poeng
Følg sti og terreng i sørvestlig retning opp dal vest for Larshågen. Innsjekkingspunktet ligger på 458moh, vest på ryggen, mot myra og dalen. Øst for denne ryggen er det terreng med over 30graders helning.

Lengde t/r: 3km og 65 høydemeter.
Lysløypa 185 besøk 1 poeng
Punktet for registreringen ligger i underkant av 1 km fra parkeringene.

Lengde t/r: Korteste distanse under 2km.
Morhausen 35 besøk 4 poeng
Parkering ved tunnelen. Følg enkelt småkupert terreng mot Langskavlen. Vær obs på skavl spesielt på nordsiden av denne. Drei nordøst for Langskavlen for enklest terreng og følg terrenget ut på høyden sørvestover som ender i Morhausen. Sør for Hammarvatnet 613 og rett nordvest for Morhausen er det terreng over 30 grader som enkelt kan unngås. Sørøst for Morhausen er det bratte partier hvor det pleier å gå skred.

Lengde t/r: 18km og rundt 230 høydemeter.
Moråga 92 besøk 1 poeng
Fin tur opp langs Moråga. Parkeringen benyttes også av fiskere, vis hensyn.
Etterhvert som sauene slippes ut vil det være strøm i utmarksgjerdet. Husk å lukke grinda etter deg!

Lengde t/r: Drøye 1 km og 100 høydemeter.
Nattlægerhaugen 9 besøk 5 poeng
Fineste startsted er Tverrånes. Følg sti langs sørsiden av Tverråga, bro over Tverråga ved Bjørkholmen og deretter sti og terreng langs nordsiden av Tverråga i sørøstlig retning. Etter drøye 4,5 km deler stien seg i nordøstlig og sørøstlig retning. Følg sti eller terreng i nordøstlig retning forbi Kristinagammen opp til Nattlægerhaugen på 755moh.

Vil du forlenge turen ytterligere kan du fortsette til Tollådalen via sti, eller fortsett til Skoglund via Larshågen for en tur rundt Tellingen på omkring 30km.
Nattlægerhaugen er også fin å kombinere på en rundtur fra Kliphaugan med Hellebekken og Kvasshåglia, distanse rundt 25 km og 700 høydemeter.

Lengde t/r: Drøye 20 km med 650 høydemeter.
Navjordlia 90 besøk 1 poeng
Enkel tur opp lia eller fin å ta underveis til Kobbåvatnet. Det har vært noen dype hull i veien tidligere i vår, vær obs.

Lengde t/r:: 1,8 km og 155 høydemeter.
Pelandsmoen 210 besøk 1 poeng
Inntegnet forslag fra stor parkeringsplass ved skolen. Følg sti og hengebro fram til posten. Fin å forlenge til en rundtur ved å følge traktorvei og vei videre og tilbake til bilen. Fint å sykle til posten fra skolen dersom du følger denne veien.

Lengde t/r: Rundt 4,5km både tur-retur og som rundtur.
Rishågen 122 besøk 1 poeng
Parkering på nordsiden av veien. Gå i sørvestlig retning i 700 meter til innsjekkingspunktet.

Lende t/r: 1,4km.
Røsandhågen 105 besøk 1 poeng
Kortest veg fra parkering på vestsiden av tunnelen.
Innsjekkingspunktet er 700m fra parkeringen.

Lengde t/r: 1,4km
Sankt Olav 26 besøk 3 poeng
Stor parkeringsplass 400 meter før kommuneskiltet ved Fv813 er enkleste startpunkt.

Følg felles rute for Tverrbrennstua og Sankt Olav sørøst i småkupert terreng. Etter drøye 1,4 km deler ruten seg. Rett øst ser du Sankt Olav på 710 moh reiser seg. Distansen til toppen er rundt 1,8 km.

Fin å kombinere med høyde 622 ved Smågåsvatnan til en rundtur på drøye 9 km. Tar du i tillegg med posten ved Stabburdalsryggen får du en rundtur på rundt 20 km. For tur mellom fjell til dal, fortsett etter Stabburdalsryggen ned Stabbursdalen.

DNT åpner gradvis sine hytter, men alle besøk må bestilles på forhånd og smittevernregler overholdes. Mer informasjon hos Bodø og Omegn Turistforening: https://www.bot.no/pnede-hytter/

Lengde t/r: 6,5km og rundt 200 høydemeter.
Skoglund 25 besøk 2 poeng
Stor parkeringsplass ved Skoglund. Går herfra nord - nordøst mellom to hytter og følg terrenget videre i samme retning opp til myr på 640hm for innsjekk. Terrenget i området inviterer til fin skikjøring i rimelig åpen skog.

Lengde t/r: 2,8 km og 250 høydemeter.
Stabburdalsryggen 54 besøk 3 poeng
Flere mulige startsteder. Fra østsiden av tunnelen, følg småkupert terreng sørøst over Stabburdalsryggen. Lengde fra parkering til innsjekk drøye 4,6km.
Fin å kombinere med Sankt Olav og høyde 622 ved Smågåsvatnan til en rundtur på rundt 20 km. For tur mellom fjell til dal, fortsett ned Stabbursdalen.

Lengde t/r: 9,3 km.
Stubbforsen 122 besøk 1 poeng
Fra Myra, følg veg og sti langs elva til gapahukene ved Stubbforsen. Fin sykkeltur!

Lengde t/r fra parkeringen på Myra : 4,5 km.
Øvre Rikshaugen 27 besøk 3 poeng
Følg vei og sti forbi Uglefjell i retning Stigvatnan til sving ved 380moh, der du følger terrenget østover mot Øvre Rikshaugen.
Turen kan kombineres med start eller avslutning ved Heståga for en lengre tur over fjellet på rundt 10km. Går du Kvalvasstinden fra Gråtådalen er det mulig å forlenge turen via Øvre Rikshaugen.

Lengde t/r: Inntegnet forslag fra Gråtådalen er rundt 6,5km med 360 høydemeter.