Turmål

Elvestien 2672 besøk 2 poeng
Startpunkt: Lauvhallen, Tennevoll
Lengde: ca 1,7 km
Tid: 1 time t/r
Moh: 10

Beskrivelse:
Start ved Lauvhallen og gå ned til elva bak rødskolen. Gå over hengebrua og ta til høyre og følg stien til Berghølla. Første delen er asfaltert. Når asfalten slutter, ta til venstre opp bakken og følg skogsveien langs elva. Følg høyspenten siste meterne (fra der den kommer over elva) fram til målet. Familievennlig tur

Adkomst:
Ta av RV84 ved Bensinstasjon på Tennevoll og følg FV141 til du kommer til Lauvhallen
Flyvraket 221 besøk 5 poeng
Startpunkt: Skavmodalen, Tennevoll
Lengde: ca 7,6 km
Tid: 5,5 timer t/r
Moh: 450

Beskrivelse:
Følg skogsveien/lysløypa de første kilometerne. Etter ca 1,5 km deler vegen seg, her følger du veien til venstre (Rødbergan), helt til trimkassen på Fjordbotneidet. Herfra følger du merket løype til flyvraket.

Adkomst:
Ta av RV84 ved Bensinstasjon på Tennevoll og følg FV141 gjennom Tennevoll i ca 1,5 km mot Lotternes. Ta av FV141 ved krysset til Skamodal/Snevebakken boligfelt. Parkeringsmulighet ved infotavla/starten av skogsveien. Samme start som lysløypa går fra.
Flåget 1240 besøk 2 poeng
Startpunkt: Flågvatnet
Lengde: ca 1,25 km
Tid: 1 time t/r
Moh: 180

Beskrivelse:
Følg skogsvei mot Skredberget til rød hytte og fortsett på merka sti til utsiktspunkt. Trimkassa ved enden av stien festa til ei gran. Familievennlig tur i tørt terreng.

Adkomst:
Kjør fylkesvei 851 mot Setermoen. Ta av til Haugli og kjør til Flågetkrysset. Fortsett ca 800 m og parker bilen på avkjøring høyre side der det er skiltet til Skredberget (som er samme vei som Flåget)
Gapet 685 besøk 2 poeng
Startpunkt: Tverseth
Lengde: ca 1,5 km
Tid: 1.5 time t/r
Moh: 320

Beskrivelse:
Turen følger i starten samme vei som turen til Uvttag. Første delen av turen går langs traktorvei. Tidvis bratt. Postkasse ved benk.

Adkomst: Kjør 12 km Sjøvegankrysset eller 7 km Brandvollkrysset, og ta av til Tverseth. Kjør hele veien opp og parker på parkeringplass. (ikke på bygdetunet)
Gressdalsvatnet 111 besøk 10 poeng
Startpunkt: P-plassen ved Lapphaugvatnet
Lengde: ca 8,2 km
Tid: 5,5 timer t/r
Moh: 400

Beskrivelse:
Ruta går stort sett gjennom et flatt og tørt terreng, men en del våte myrer må passeres. Lotskardelva kan under stor vannføring være vanskelig å vade. Lette gummistøvler anbefales som fottøy på denne turen.
Turbokkassen med merketang er satt opp på en stolpe ca 200 m nord for vatnet. Ruta er meget fin å gå på vinterføre.

Adkomst:
Ta av E6 like ved den store p-plassen ved Lapphaugvatnet (ca 50 meter sør for p-plassen). Om sommeren kan man kjøre ca 100 m etter Skogsveien inn til Stormyra og parkere like i nærheten av infotavla. Om vinteren må man parkere på den store p-plassen ved E6.
Henrikkafossen 122 besøk 5 poeng
Startpunkt: Moen, Lavangen
Lengde: ca 4,4 km
Tid: 3,5 timer t/r
Moh: 590

Beskrivelse:
Ruta starter like over Mobrua på veien til Moen. Første del av turen følger skogsvei før den går over på merket sti opp mot Dalebotn og opp til Henrikkafossen.

Adkomst:
Ta av fra FV141 på Tennevoll og kjør opp mot Moen langs en kommunal veg. Startpunktet er like forbi Mobrua. Det er 3-4 parkeringsplasser.
Kaffehaugen 1448 besøk 2 poeng
Startpunkt: Sandbergan
Lengde: 2,2 km
Tid: 1,5 time t/r
Moh: 225

Beskrivelse:
Følg lysløypa i ca 1 km før du tar av til høyre inn på en mindre sti. Stien tar av lysløypa over ei lita bru laget av to halve tømmerstokker. Derfra følger du merket sti helt fram til Kaffehaugen. Sommer og vinter tur. Turen er godt skiltet og merket.
På turen kan man også velge å gå Trollstien. Følg da skiltet det står "Trollstien" på. Etter ca 500m stund kommer dere inn igjen på lysløypa til Kaffehaugen. Turen er familievennlig

Sandbergan er startpunkt til et flott turområde med mange stier. Fra Kaffehugen kan du blant annet følge merket sti videre til Mørkevatnet.

Adkomst:
Beskrivelse fra kommunesentret Sjøvegan (Salangen kommune):
Fra Sjøvegan følger du RV 84/RV 851 vestover i retning mot Setermoen. Like etter kirka tar du av til venstre mot Sandbergan. Parker bilen ved Vasshaug barnehage og forsett til fots langs veien i 200-300 m til du ser startpunktet (lysløype).
Karihågen 101 besøk 5 poeng
Startpunkt: Skjelnesplass
Lengde: 3.2 km
Tid: 2,5 timer t/r
Moh: 500

Beskrivelse:
Ta til venstre for en lyseblå garasje det står nr 1191 på og følg skogsvei i 2.5 km oppover. Veien går i en del svinger, etter rundt 2 km kommer man til det eneste krysset, der går man rett frem. (ikke krapp høyre)
100 m før skogsveien slutter tar du av til høyre og følger rødmerking i en ganske rett linje oppover. Rett under toppen tar man noe til høyre for så å svinge til venstre opp den siste lille bakken. Postkassen henger på ei lita bjørk 20 m forbi en liten varde.
Grunnet konflikt med grunneier er denne ruten ikke merket så mye

Adkomst:
Kjør 13.5 km fra krysset på Tennevoll og ut fjorden på sørsiden. Står nr 1191 på en garasje der. Parkering er ved Plasselva, 200 meter forbi startpunktet.
Kjerkestein 478 besøk 5 poeng
Startpunkt: Hauan gård, Salangen
Lengde: ca 3,4 km
Tid: 3 timer t/r
Moh: 470

Beskrivelse:
Gå etter rødmerket løype, forbi første gapahuk ved Stortortenlia og videre opp til gapahuken ved Kirkesteinen. Lett løype i flott terreng.

Adkomst:
Følg riksvei 84 fra Sjøvegan mot Løksebotn. Kjør forbi Salangsverket, forbi Magisås og opp Hauanbakken. Ta av til høyre ved femte avkjørsel, til hus med tilhørende rødt fjøs. Parker på fjøstunet.
Krigsminneløypa Kolbanskardet 1361 besøk 2 poeng
Startpunkt: Ca 500 m fra krysset på Fossbakken mot Setermoen
Lengde: ca 2 km
Tid: 1,5 time t/r
Moh: 340

Beskrivelse:
Følg merket krigsminneløype. På turen passerer du flere kulturhistoriske steder som det er satt opp info skilt. Postkassen henger på ei stor bjørk på en høyde/kolle

For de som er interessert i historie anbefaler vi å gå hele krigsminneløypa. Start da ved Lapphaugen eller ved kommunegrensa til Bardu. Parkering der er på venstre side rett før kommunegrensa. Turen er familievennlig

Adkomst:
Kjør til Fossbakken og ta av mot Setermoen. Følg E6 ca 500 m, parker på venstre side av veien.
Krigsminneløypa Lapphaugen 1342 besøk 2 poeng
Startpunkt: Grendehuset, Fossbakken
Lengde: ca 1,4 km
Tid: 1 time t/r
Moh: 260

Beskrivelse:
Følg lysløypa ett stykke, og ta til venstre ved skilt. Videre er det rødmerket og skiltet. Du går langs kanten av en åpen myr, og etter litt kommer til en bratt skrent/berghylle. Her er det en vei på skrå opp, midt på tar du til høyre. Du kan se postkassen fra veien. Postkassen henger på ei stor bjørk. Turen er familievennlig

For de som er interessert i historie anbefaler vi å gå hele krigsminneløypa. Start da ved Lapphaugen eller ved kommunegrensa til Bardu. Parkering der er på venstre side rett før kommunegrensa.

Adkomst:
Kjør til Fossbakken. Grendehuset ligger ca 250m fra krysset på E6 ned mot Lavangen.
Lifjellet 337 besøk 10 poeng
Startpunkt: Salangseidet (Einarmyra)
Lengde: ca 7,4 km
Tid: 4,5 timer t/r
Moh: 982

Beskrivelse:
Følg traktorvei i ca 700 meter innover, når veien svinger hardt mot høyre så sving av mot venstre inn i skogen og følg merkene opp mot toppen. Det er noen våte partier før du passerer skoggrensen. Når du kommer opp på platået må du følge fjellet vestover. Trimkassen ligger i en varde på den vestlige toppen (mot Sommarsetvatnet).
Turen kan gås på sommeren fra Sommarset (via Sommarsetvatnet), mens på vinteren må følge den beskrevede ruten. På vinteren må du ikke gå lengre fram en varden pga fare for snøras.
Alternativ vei er å kombinere denne turen ilag med Skavneskollen. Da kan man starte/avslutte i Gamvika. Totalt er denne ruta på ca 20 km

Adkomst:
Kjør RV84 til kommunegrensen mellom Salangen og Lavangen på Lavangseidet. Rett ved kommuneskiltet er det en parkeringsplass. Her er startpunktet
Lille Høgkollen/Litje Høkkøln 855 besøk 10 poeng
Startpunkt: Parkering til hoppbakken, Løksebotn
Lengde: ca 2,9 km
Tid: 3 timer t/r
Moh: 550

Beskrivelse:
Følg vei mot hoppbakken hvor du går opp trappa til toppen. Følg godt rødmerket sti opp mot fjellet. Vekslende vegetasjon med litt våtområder. Moderat til krevende tur. Panoramautsikt på toppen

Adkomst:
Ta av fylkesvei 84 og kjør mot Løksebotn. Etter ca. 400 meter sving til høyre og følg kjørbar skogsvei 500 meter. På venstre side av veien finner du en liten parkeringsplass
Løksetinden 15 poeng 33 besøk 15 poeng
Startpunkt: Løksa, høyeste punkt på riksveien
Lengde: ca 6 km
Tid: 6,5 timer t/r
Moh: 1237

Stien starter ved høyeste punkt på riksveien ved Løksa. Følg merket sti opp lia og mot Trollan. Kryss elva og gå opp på venstre siden av stupene fra berget under tinden. Når du er oppe under tinden, følg bruna/hylla under tinden mot høyre. Følg isbreen og drei tilbake mot tinden når du er kommet opp på ryggen. Krevende tur som kun anbefales som sommertur.

Adkomst: Ta av i Løksebotn og kjør utover mot Mjøssundet. Rett etter du har passert avkjøring til Løksa ligger startpunket
Orrefjellet 537 besøk 5 poeng
Startpunkt: Bygdetunet i Øvre Salangen.
Lengde: 3,3 km
Tid: 2,5 timer t/r
Moh: 510

Beskrivelse:
Gå gjennom utmarksporten og følg skogsbilvei i en stor bue mot høyre, 450 m. Ta av til venstre på traktorvei og følg denne oppover. Du passerer Øvste Gravenveien med bålplass og fin utsikt. Vær oppmerksom på at den merka løypa tar av skogsveien og går til høyre etter 1,1 km. Du går etterhvert over Lyarhaugen, her er det et steingjerde på høyre side. Ytterbekkvatnet ses etter hvert ned til venstre, her kommer også en annen traktorvei inn fra venstre. Når veien slutter går du over en liten bekk og følger sti opp lia. Der stien deler seg tar du til høyre og over en liten bekk. Herfra går du mot høyeste punkt (mot øst). Boka ligger i varden. Varden er ustabil, obs løs stein.

Trasèen er enkelte steder forholdsvis bratt, men mulig å sykle opp til foten av lia der traktorveien slutter.
Turmålet ligger på ca 507moh
Påskehågen 1067 besøk 5 poeng
Startpunkt: Skavmodalen, snuplass
Lengde: ca 2,8 km
Tid: 2,5 timer t/r
Moh: 265

Beskrivelse:
Fra p-plassen i Skavmodalen følger du lys-løypa til høyre i ca 0.7 km. Ta av til høyre over myra og følg sti/traktorvei helt til du kommer til kanten av ei myr. Hær tar du av til høyre opp en liten bakke og når du kommer ut av skogen går du over myra mot en liten høyde. Gå over neste myr og Påskehågen er den høyden når du ser mot Soløy. Ruta går over noen myrer og er best å gå på sen sommeren eller som vinter tur. Om vinteren blir det kjørt skiløype helt frem til Påskehågen av Lavangen idrettsforening. Turen er familievennlig

Adkomst:
Ta av RV84 ved bensinstasjon på Tennevoll og følg FV141 gjennom Tennevoll i ca 1,5 km mot Lotternes. Ta av FV141 ved krysset til Skamodal/Snevebakken boligfelt. Parkeringsmulighet ved infotavla/starten av skogsveien. Samme start som lysløypa
Reitetindan 15 poeng 25 besøk 15 poeng
Startpunkt: Håkavika, Salangen
Lengde: ca 7 km
Tid: 7,5 timer t/r
Moh: 1065

Beskrivelse:
Den første delen av ruta går etter skogsvei. Videre en god sti til over skogsgrensa. Her tar en av noe til høyre for ruta som går opp til Høgfjellet. Ca 1 km med noe myrlendt terreng, før en stiger opp til Isvatna. Dersom en ikke kommer over elva der ruta er merket kan en prøve nærmere vatna. Den siste km opp til varden er noe bratt, men ingen klatring. Husk å fylle vann før du forlater elva. Hele ruta er merket og vardet. Boksen med merketang er murt fast i varden. Det er ei rute som en ikke vil tilråde og gå på vinterføre. Løypa har samme startpunkt som turen til Høgfjellet og finnes på Salangen-kartet.

Adkomst:
Ta av RV84 ved krysset til Lavangsnes på Laberg i Salangen. Følg så veien mot Lavangsnes i ca 12 km til du kommer til bygda Håkavik. Parkeringsmulighet ved naustene på høyre side av veien.
Skavneskollen 15 poeng 32 besøk 15 poeng
Startpunkt: Gamvik, Lavangen
Lengde: ca 7,5 km
Tid: 8 timer t/r
Moh: 1196

Beskrivelse:
De første 2 km opp fra bebyggelsen er relativt bratt. Deretter er det tørt og småkupert terreng helt til oppstigningen til Gamvikskardet og selve Skavneskollen. Oppover mot toppen er det steinete, men likevel greit å gå. Husk å fylle vann før du begynner på stigningen. Hele traseen er merket og vardet og går i tørt terreng. Boksen med merketang er murt fast i den varden som står fram på pynten, noe til venstre for toppen. Ruta kan gås på vinterføre.

Alternativ vei er å kombinere denne turen ilag med Lifjellet. Da kan man starte/avslutte på Einarmyra. Totalt er denne ruta på ca 20 km

Adkomst:
Ta av RV84 ved krysset til Lia på Soløy. Følg så veien mot Lia i ca 4 km til bygda Gamvik, like før Gamvikelva. Parkeringsmulighet ved infotavla like ved veien.
Snøfjellet 79 besøk 10 poeng
Startpunkt: Grønnlia
Lengde: ca 5.5 km
Tid: 5,5 timer t/r
Moh: 1119

Beskrivelse:
Turen starter ved fjøset der veien slutter. Første del av turen følger traktorvei, ta deretter av til høyre inn på mindre sti. Her skal det være merket med røde veistikke et lite stykke før du finner røde merker på trær og steiner. Turmålet ligger inne i en liten varde på toppen.

Adkomst:
Turen starter i bygda Grønnlia. Fra kommunesentret Sjøvegan følger du RV 84 mot Dyrøy i ca 13 km, ta av fra riksveien ved krysset mot Grønlia og følg grusveien til veis ende.
Snørken 256 besøk 5 poeng
Startpunkt: Tverseth, Salangen
Lengde: ca 5,75 km
Tid: 4,5 timer t/r
Moh: 663

Beskrivelse:
Turen starter fra parkeringsplassen på Tverseth og følger skogsveg 2,9 km opp til kote 370 moh. Derfra er det 2,7 km merket sti/sauetråkk via Messebovatnan (545 moh) til målet oppe på Snørken. Trimboka ligger i olivengrønt granatkogger som er festet til trigonometrisk punkt på kote 663 moh.

Adkomst:
Kjør fylkesvei 851 fra Sjøvegan mot Seteremoen. Ta av ved avkjøring mot Tverseth. Følg kommunal vei 1,6 km til parkeringsplass ved enden av veien.
Sommarsetvatnet 461 besøk 5 poeng
Startpunkt: Sommarset
Lengde: 4,2 km
Tid: 3,5 time t/r
Moh: 520

Beskrivelse:
Følg skogsvei i de første hundre metrene. Der skogsveien svinger mot venstre tar du av veien og går rett opp i skogen (bratt bakke). Herfra følger du merket løype/sti helt til turmålet ved Sommarsetvatnet. Trimkassen er murt inn i varde på nordøstsiden av vannet.
Turmålet ligger på ca 520 moh

Adkomst:
Kjør RV84 til Laberg i Salangen. Ta av i krysset og kjør mot Lavangsnes (FV152) i ca. 3,2 km. Parkering på venstre side av veien ved infotavle
Spansgårdsstigninga 1382 besøk 2 poeng
Startpunkt: Spansgårdsstigninga, boligfelt
Lengde: ca 0,9 km
Tid: 0,5 time t/r
Moh: 180

Beskrivelse:
Turen følger skogsvei helt fram til turmålet. Fin utsikt over Lavangen. Kassen henger på ei buske ved siden av gapahuken. Turen er familievennlig.

Adkomst:
Følg RV84 opp mot Spansdalen. Kjør ca 1.5 km fra "esso-krysset" og parker ved ett pumpehus rett før du kommer til toppen av bakken. Det er på høyre side når du kjører opp mot Fossbakken.
Spanstind 94 besøk 10 poeng
Startpunkt: Bukkemyra, E6
Lengde: ca 5,6 km
Tid: 6 timer t/r
Moh: 1465

Beskrivelse:
Fra den gamle veisløyfa følger du merket og vardet sti. Jevn stigning med enkelte bratte partier. Ruta er noe steinete den siste kilometeren før toppen, men ellers tørr og grei å gå.
Tips: fyll på med vann før du begynner på den siste stigningen.
Boksen med merketanga er murt fast i den store varden på toppen. Ruta er fin å gå på vinterføre.

Adkomst:
Veibeskrivelse: Ta av E6 mellom kommuneskiltene Gratangen/Lavangen og kjør inn på den gamle RV50 (på høyre side når man kjører sørover). Startpunktet ligger rett ved E6. Gode parkeringsmulighet ved infotavla.
Stilla 1972 besøk 5 poeng
Startpunkt: Finnstad (Baklia)
Lengde: 3,3 km
Tid: 2,5 timer t/r
Moh: 390

Beskrivelse:
Turen følger traktorvei de første 300-400 metrene. Følg veien til høyre ved veikryss. Der denne veien slutter følger du merket sti fram til turmålet. Trimkassen henger i ei bjørk på høyre side av stien, ned mot vannet/elva.
Turmålet ligger på ca 390 moh.
Storhaugen 418 besøk 5 poeng
Startpunkt: Seljeskogen
Lengde: ca 6,7 km
Tid: 4 timer t/r
Moh: 630

Beskrivelse:
Turen følger skogsvei helt fram til turmålet. Fra parkeringsplassen går du rett opp langs skogsvei/sti. Det er en del veikryss langs denne skogsveien, men det skal være ganske greit å finne fram like vel. Turen følger "hoved-skogsveien" helt fram.
I første kryss (der du kommer inn på skogsveien, etter ca 200 m) tar du til høyre. Etter kort tid kommer du til et nytt veikryss, her fortsetter du rett fram. Det samme gjelder i neste kryss. Det siste krysset er like før du kommer til Billassula (nesten ved skogsgrensa), her fortsetter du også rett fra.
Trimkassen henger i gapahuk.
Styggedalen 412 besøk 2 poeng
Startpunkt: Fjellkysten, Soløy
Lengde: ca 3,3km
Tid: 2 timer t/r
Moh: 220

Beskrivelse:
Følg skogsveien til brua over Styggedalselva. Kassen henger på ei bjørk sammen med en trimkasse. Ruta er tørr og følger ”lett” terreng.
Løypa kan gås på vinterføre. Turen er familievennlig

Adkomst:
Ta av RV84 ved krysset til Fjellkysten hotell. Parkeringsmulighet ved infotavla like ved veien.
Uvttag 496 besøk 10 poeng
Startpunkt: Tverseth
Lengde: ca 7 km
Tid: 5,5 timer t/r
Moh: 800

Beskrivelse:
Turen følger i starten samme vei som turen til Gapet. Første delen av turen går langs traktorvei. Tidvis bratt. Fra Gapet fortsetter du langs traktorveien til Masterbakkvatnet. Herfra følger du merket løype i variert fjell terreng opp til Uvttag. Herfra er det kort vei ned til Sagvatnet og Stilla (Froskevatnet).

Adkomst: Kjør 12 km Sjøvegankrysset eller 7 km Brandvollkrysset, og ta av til Tverrset. Kjør hele veien opp og parker på parkeringplass. (ikke på bygdetunet)
Vindhammaren, Mjøsundbrua 921 besøk 5 poeng
Startpunkt: Mjøsundbrua
Lengde: ca 2 km
Tid: 2 timer t/r
Moh: 295

Beskrivelse:
Fra p-plassen går du først vestover i ca 100-150 m før du svinger nordover og fortsetter rett opp lia. Første del av turen går i tørt og fint terreng. I dette området er det lite vegetasjon og du har god oversikt over terrenget. Lengre oppi lia må du krysse ei lita myr, her kan det være litt vått. Herfra og opp er det tett vegetasjon og ikke noe tydelig sti, men her er det godt merket.
Fra turmålet har du flott utsikt, blant annet til Årbostadtinden på Andørja.

Adkomst:
Turen starter fra parkeringsplassen ved brufoten på fastlandsiden. Vindhammaren ligger nord for Mjøsundbrua.
Årsteinhornet 15 poeng 32 besøk 15 poeng
Startpunkt: Skavmodalen, Tennevoll
Lengde: ca 10,1 km
Tid: 8.5 timer t/r
Moh: 1193

Beskrivelse:
Følg skogsvei de første kilometerne. Etter ca 1,5 km deler vegen seg, her følge du veien til høyre (Eideveien), helt til et hyttefelt. Fra hyttene følger du merkene i sørvestlig retning, opp mot snaufjellet. Når du kommer ut av småskogen går du i retning av den første varden du ser. Herfra og fram til selve toppen er det godt merket med varder.
I områder rundt Heia kan du se rester av et gammelt reingjerde, i dette området må du være oppmerksom på en del grottehull i nærheten av løypa.
De siste hundre meterne til varden er bratt, men ikke direkte klatring.
Husk å fylle vann før du forlater skogsgrensa. Boksen med merketang er murt fast i varden på toppen. Selve toppen er vanskelig å nå på vinterføre.

Adkomst:
Ta av RV84 ved ESSO på Tennevoll og følg FV141 gjennom Tennevoll i ca 1,5 km mot Lotternes. Ta av FV141 ved krysset til Skamodal/Snevebakken boligfelt. Parkeringsmulighet ved infotavla/starten av skogsveien. Samme start som lysløypa
Åsevatnet 374 besøk 5 poeng
Startpunkt: Spansgårdsstigningen, boligfelt
Lengde: ca 2,6 km
Tid: 2,5 time t/r
Moh: 530

NB!!! Dårlig dekning ved varden.
Åpne trimpoeng-appen når du kommer opp på kanten og begynner å gå mot vannet. Trykk "SJEKK INN" med det samme den blir grønn.

Beskrivelse:
Følg merket sti frem til Åsevatnet. Du kommer inn på en skogsvei ett stykke oppe i fjellsiden, og følger den ett lite stykke. Ca. halvveis oppe, så passere man en hvit fjellknaus på venstre side av stien. Her er det fantastisk fin utsikt, og fint å ta en rastepause.

Adkomst:
Følg RV84 opp mot Spansdalen. Kjør ca 1.5 km fra "esso-krysset" og parker ved ett pumpehus rett før du kommer til toppen av bakken. Det er på høyre side når du kjører opp mot Fossbakken.